Dalies:

Ziemeļvalstu biedrība kopā ar Īrijas bērnu kori izcīna tiesības dziedāt Dziesmu svētkos

Ziemeļvalstu biedrība kopā ar Īrijas bērnu kori izcīna tiesības dziedāt Dziesmu svētkos
  • 11. Dec. 2019

Pēc šī gada septiņos semināros gūtajām atziņām, ka jāiegulda vairāk darba bērnu un jauniešu kultūrizglītībā, Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas izveidotais kora sastāvs cītīgi apguva XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku repertuāru. Pēc vairāku mēnešu gatavošanās nelielās grupās, Ziemeļvalstu pārstāvji posās uz Dublinu, kur notika kora meistarklases svētku noslēguma koncerta mākslinieciskā vadītāja Edgara Vītola vadībā un kora skate. Ziemeļvalstu dziedātāju grupa ir iekļauta Latviešu apvienotā bērnu kora Īrijā (LABKĪ) sastāvā, ko vada diriģente Inguna Grietiņa-Dārziņa. Lielākais šādu sadarbības projektu ieguvums ir diasporas bērnu savlaicīga iesaiste dziesmu svētku tradīcijas turpināšanā, rodot pieredzi, draugus un izpratni, kas pietuvina viņus Latvijas kultūras dzīvei.

Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa 2019.gada vasarā rīkoja divus ar diasporas latvisko izglītību cieši saistītus seminārus, ka arī remigrācijas tēmai veltītu sarunu ciklu par atgriešanās iespējām piecos Latvijas reģionos. Dzīvās diskusijās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Latviešu valodas aģentūras (LVA), Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un dažādu skolu pārstāvjiem, reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem, Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA), mūzikas pedagogiem un kopu mākslinieciskajiem vadītājiem u.c., tika spriests par kultūrizglītības jautājumiem bērniem kā latviskās identitātes veicināšanas stūrakmeņiem. Diskusijas dalībnieki bija vienoti izpratnē par koru un deju kustības, kā arī citu māksliniecisko izpausmju veicināšanas nepieciešamību diasporā. Diemžēl, viena no atziņām bija, ka dalība mākslinieciskajās kopās ir ļoti ierobežota vairāku iemeslu dēļ, piemēram, nav pieejams atbilstošs vadītājs, dzīve norit tālu no latviešu centriem, dalībniekiem ir īpašas vajadzības vai nav pietiekošs skaits dalībnieku kopas sastāvam. 

Lasītākās ziņas valstī

Viena no inovatīvām idejām, kas gan tiek iedzīvināta ASV un Kanādas pieaugušo koros, kur notiek attālināti mēģinājumi, bija sniegt iespēju dziedošajiem bērniem dažādās Eiropas valstīs pievienoties LABKĪ, kurā ir spēcīgs dziedātāju sastāvs. Turklāt, LABKĪ, mākslinieciskās vadītājas Ingunas Grietiņas–Dārziņas vadībā, ir jau pieredzējis Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku dalībnieks. Dziedātāji no Zviedrijas, Norvēģijas un Spānijas ir apguvuši lielāko noslēguma koncerta “Dziesmubērns” repertuāra daļu, tādēļ varēja startēt kopā ar LABKĪ 8. decembra korā skatē Dublinā, žūrijai atdziedot dažas dziesmas. Lai gan vēl ir jāiegulda liels darbs visa repertuāra padziļinātai apguvei, žūrija, ko pārstāvēja Rita Platpere, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (IZM VISC) koru nozares eksperte, Aiga Vasiļevska, Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) vecākā eksperte, un Edgars Vītols, svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, atzina, ka apvienotais Īrijas un Ziemeļvalstu bērnu koris kvalificējas ne vien dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, bet arī Noslēguma koncerta Mežaparka Lielajā estrādē.

Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas vadītāja Ieva Reine 7. decembrī piedalījās arī Latviešu biedrības Īrijā (LBĪ) rīkotajā rīkotajā seminārā latviešu māksliniecisko kopu vadītājiem un pārstāvjiem par aktualitātēm ceļā uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā, starpposma plānotajiem pasākumiem no skolēnu svētkiem līdz Dziesmu un deju svētkiem 2023. gadā. Rita Platpere klātesošos iepazīstināja ar ļoti detalizētu plānu par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem. Aiga Vasiļevska plaši izskaidroja diasporas māksliniecisko kopu dalības iespējas. Savukārt, Edgars Vītols, svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, ļoti iedvesmojoši izstāstīja noslēguma koncerta nianses.

Vēlāk, divu dienu garumā, iesaitījāmies kora meistarklasēs Edgara Vītola vadībā, kuru norisē lielu iepriekšēju sagatavošanās darbu bija ieguldījušas LABKĪ mākslinieciskā vadītāja Inguna Grietiņa–Dārziņa, diriģentes Laura Zemvalde un Laine Nigule–Belenusa.

Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa pateicas LABKĪ dziedātājiem, vecākiem, diriģentiem un mākslinieciskajai vadītājai Ingunai Grietiņai–Dārziņai par laipno uzņemšanu un iekļaušanu savā pulkā.


Semināru un meistarklases rīkoja Latviešu biedrība Īrijā (LBĪ) ar PBLA, KM, VISC, LNKC un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas atbalstu. 

Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas pieminētie semināri tika rīkoti projektā ”Ar zināšanām – tuvāk Latvijai” (līguma Nr.2019./LV/DP/16/08) ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupa apvieno vairāk kā pustūkstoti sekotāju un pāris simtu aktīvo biedru dažādās pasaules valstīs.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti