Dalies:

Ziemassvētku sveicieni no 3x3 !

Ziemassvētku sveicieni no 3x3 !
Linda Treija
  • 09. Apr. 2020
  • 23.17

Kas tad vispār ir Trīsreiztrīs nometnes? Tām šūpulis bija kārts jau 1980. gadā Garezerā. Tās notiek ne tikai Ziemeļamerikā, arvien vēl Garezerā, Katskiļos un šogad pirmo reizi arī Kanādas Tērvertē, bet arī Latvijā, citur Eiropā un Austrālijā.

Trīsreiztrīs dibinātājas, Līga Rupertas, vārdos: "Trīsreiztrīs ir nometne visu paaudžu latviešiem, un tās mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana un draudzību sekmēšana latviešu starpā. Tā ir domāta latviskai dzīvei latviskā vidē, lai palīdzētu latvietim iepazīt pašam sevi, savu ģimeni, jaunus un vecus draugus pavisam neikdienišķos apstākļos. Tā ir domāta lai visu paaudžu latvieši kopā baudītu latvisko pārdzīvojumu, mācītos no dažādu nozaru lietpratējiem un cits no cita, kādi ir latvieši un latvietība mūsu dienās, kas tos dara atšķirīgus no citām etniskām grupām. Tā ir domāta lai vismaz vienu nedēļu gadā dzīvotu tīri latviski, darot to, kas sirdij dod prieku. Trīsreiztrīs nometnes uzlādē mūsu latviskās baterijas un palīdz darboties latviešu sabiedrībā, kopt savu latvietību un to tālāk nodot saviem bērniem. Trīsreiztrīs palīdz ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem veidot un saglabāt savu latvisko identitāti un mācīties par un mīļot savas tautas kultūru. Trīsreiztrīs dod iespēju latviešiem kopā mācīties un priecāties un baudīt savu latvietību."

Trīsreiztrīs dalībnieku vecums ir neierobežots un aptver latviešus no zīdaiņiem līdz pāri par 90 gadu vecumam, kuri piedalās gan individuāli, gan divu un trīs paaudžu ģimeņu vienībās. Nometņu programmās ietilpst ievirzes un nodarbības visādās tēmās, kā piemēram sabiedriskie jautājumi un politika, folklora, māksla, latviskā virtuve, rotkalšana, rokdarbi, kokgriešana un keramika, kā arī citas tēmas kā piemēram ādas un stiklu apdare, koklēšana, dziedāšana, mūzika, tautas dejas un rotaļas, un piemērotas nodarbības visu vecumu bērniem.  Bez atsevišķo interešu grupu jeb ieviržu nodarbībām notiek arī kopīgi referāti un kopīgas vakara programmas – dziedāšana, rotaļas un danči, ugunskuri, dzejas vakari, paneļdiskusijas par dažādiem tematiem u.c. 

Lasītākās ziņas valstī

2020. gada kalendāros jau varat ierakstīt datumus: Gaŗezerā no 9. līdz 16. augustam un Katskiļos no 16. līdz 23. augustam.  Tērvetē nākamā trīstreiztrīs nometne ir plānota 2021.gadā. Gaidiet pavasarī nometnes afišas, kurās varēs redzēt, ko katrā nometnē īpaši piedāvās šovasar.  Vispārējai informācijai par Trīsreiztrīs nometnēm lūdzu skatiet tīmekļa lapā  www.3x3.lv.  

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Uz tikšanos 3x3!           

(Lindas Treijas zīmējums!)

L. K. un M. Z.

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti