Dalies:

Zaiga Lepne. Jānis Liepiņš seko aktrises gaitām Kanadā

Zaiga Lepne. Jānis Liepiņš seko aktrises gaitām Kanadā
  • 12. Jan. 2020

Latvieši, kas no Vācijas nometnēm ieradās Kanadā un apmetās dzīvot Montrealā, droši vien atceras Montrealas Latviešu teātŗa 1952. gadā iestudēto Blaumaņa lugu ‘’Ugunī’’ un Vešerienes tēlotāju Zaigu Lepni. Lepne Kanadas latviešu sabiedrībai gan vairāk pazīstama ar Kalniņas uzvārdu. Zaiga Lepne bija bijusi komponista Jāņa Kalniņa sieva, no kā Kalniņš izšķīrās 1938. gadā.

Alfons Kalns grāmatā ‘’Janka’’, kas veltīta Jānim Kalniņam, saka, ka Zaiga Lepne apmeklējusi šķirtā vīra koncertus Kanadā un visādi atzinusi Jāņa Kalniņa panākumus mākslā. Kalns apgalvo arī, ka nevienā preses izdevumā viņam nav sekmējies atrast, kāds bijis Lepnes dzimtais uzvārds: ‘’Viņas dzimto meitas uzvārdu nav izdevies uzzināt. Pat viņas paziņas vēlākos gados Kanadā pēc viņas nāves bija pārsteigti, izdzirdot, ka Toronto latviešu sabiedrībā zināmās Zaigas Kalniņas dzimtais uzvārds nav bijis Lepnis.’’Par Zaigu Lepni viņa bija kļuvusi jau bēgļu laikā Pēterpilī, jauna precējusies ar Frici Lepni, kas dzimis Lutriņu pagastā. Lepņi pēc tautības bija vācieši. Uz Vāciju gan 1939. gadā aizbrauca tikai viens brālis – Harijs Lepnis kopā ar ģimeni.

Grūtāk atrodamas ziņas meklējamas archīvos. Zaigas dzimtais uzvārds ir Rumsone, viņa dzimusi 1902. gada 10. februārī Cēres pagastā. Tas tai laikā ietilpa Talsu apriņķī. Vecāki acīmredzot bijuši gājēji, jo drīz pārcēlušies uz Lutriņu pagastu, kur, jādomā, Zaiga ar Frici Lepni iepazinusies. No Lutriņiem ģimene, paklausot cara valdības pavēlei, 1915. gadā devās bēgļu gaitās un uzturējās Pēterpilī. Zaiga tur apmeklējusi komercskolu un mācījusies Preobrežanskas baleta studijā.

Lasītākās ziņas valstī

Zaiga, jau ar Lepnes uzvārdu, 1921. gada vasarā atgriezās Latvijā, bet bija bez personību apliecinošiem dokumentiem. Tālab pagaidu pase izdota, par Zaigas identitātes apliecinātājiem pieaicinot Annu Lepni un Jūliju Bulsonu, kas abi dzīvojuši Pārdaugavā, Ģimnastikas ielas 14. namā. Trīsdesmitajos gados šai namā par zobu techniķi praktizējis Alfrēds Lepnis. 

Zaigas vīru Frici un pašu Zaigu Smiļģis angažējis jaundibinātajā Dailes teātrī. Fricis Lepnis bijis izcils skatuves gaismotājs, Zaiga Lepne salīgta par aktrisi un spēlējusi nelielas lomas, piedalījusies visos Dailes teātŗa lielajos inscenējumos. 1924. gadā Zaiga Lepne pārgāja uz Nacionālo teātri un tad bija jau no Friča Lepņa izšķīrusies. Nacionālajā teātrī Zaiga Lepne spēlējusi daudzās izrādēs, pārsvarā meitenes un zēnus. Vēlāk Lepne programmās minēta arī kā teātŗa skatuves deju iestudētāja. Viktors Hausmanis grāmatā ‘’Latviešu aktieri trimdā’’ uzskaitījis gluži vai visas lomas, ko Zaiga Lepne spēlējusi dzimtenē, un arī tās, ko spēlējusi Montreālā.

Alfona Kalna monografijā ‘’Janka’’ Jāņa Kalniņa un Zaigas Lepnes attiecībām veltīts daudz lappušu. Kalns pazinis abus māksliniekus un Kalniņa vēstulēs tēvam sniegtajos Lepnes raksturojumos saskatījis pārspīlējumus. Jaunu cilvēku nesaskaņas reizēm rodas pavisam bez nopietna iemesla. Pārlasot Jāņa Kalniņa vēstules Alfrēdam Kalniņam, arī lasītājam, kas nav pazinis ne vienu, ne otru no strīdniekiem, liekas, ka mākslinieku daba – visu uztvert divkārt asi – nosacījusi konfliktu izcelšanos.

Zaiga Lepne mirusi 1987. gadā Torontā. Avīzes Laiks 1987. gada 3. jūnija numurā ievietoti aktrises Irmas Graudiņas īsi atvadu vārdi jaunības gadu draudzenei un darba biedrenei. Laika 13. jūnija numurā ir Svētā Andreja draudzes dāmu komitejas nekrologs. Dāmu komitejā aktīvi darbojās Zane Lepne. Nekrologā uzzināms Zaigas Lepnes miršanas datums – 20. maijs.

Autors: Jānis Liepiņš 

Publicēts sadarbība ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti