Dalies:

Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem Kanādā 2019. gadā

Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem Kanādā 2019. gadā
  • 15. Dec. 2019

,,Nopelni dzimtenes labā ir līdzīgi graudam. Kas nes graudu rokās un katram rāda – re, kāds man liels grauds! –, tas negūs no tā labuma nekāda, un grauds nokaltīs. Bet kas iesēs graudu zemē un pacietīgi gaidīs, tam grauds dos augu, un izaugs vārpa, kurā slēpsies graudi nākamam gadam, nākamajai dzīvei," savulaik teicis Ādams Mickēvičs. Tā arī Vītolu fonds gadu no gada, pateicoties ziedotāju atbalstam, spēj šos graudus krāt un dot tālāk Latvijas nākotnei – jauniešiem.

2019. gadā Vītolu fonds administrē 760 stipendijas, no kurām 64 ir Kanādas ziedotāju dibinātas. Ziedojumi no Kanādas šogad ir sasnieguši 60 003 EUR. Īpašs paldies Latvijas aprūpes un attīstības fondam (LRDF), kasierim Arnim Markintantam un valdes loceklim Auseklim Zaķim par sadarbību. Vasarā fondā viesojās Auseklis Zaķis ar dēlu. 

Vērienīgs ir „Daugavas vanagu” atbalsts no Kanādas. Septembrī stipendiju dibināja “Daugavas vanagu” Toronto vanadzes, godinot mūžībā aizgājušo locekli Mariju Viduci. Marija Viducis mūžībā aizgāja 2019. gada 11. janvārī. Toronto viņa pabeidza zobārstniecības studijas un nodibināja ģimeni. Savā dzīves laikā viņa ir sniegusi palīdzību daudziem, un to, pateicoties vanadzēm, turpinās arī mūžībā aizejot. Stipendija novēlēta zobārstniecīnbu studējošiem jauniešiem. 

Lasītākās ziņas valstī

Dibināta arī Vispasaules Daugavas vanadžu Goda prezidentes Marijas Ķeņģes piemiņas stipendija. Marija Ķeņģe mūža garumā darbojās DV organizācijas vanadžu nozares organizēšanā un veicināja tālāko darbību visā pasaulē. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgu un perspektīvu mājturības studenšu izaugsmi. Martā fondā viesojās Daugavas Vanadžu priekšniece Latvijā Klāra Mētra, kura aktīvi iesaistījās stipendijas kārtošanā. Stipendijai ziedojuši: "Daugavas vanagu" vanadzes Kanādā, ASV, Adelaidē, Austrālijā, Latvijā, Anglijā. Šogad stipendiju saņem topošā mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja Amanda Višņova.

Pateicoties "Daugavas vanagu" Toronto nodaļai kopš 2007. gada izskoloti 14 jaunieši. DV Toronto valdes priekšsēdis Atis Bredovskis organizācijas 69.gadadienā citēja prāvestes Ilzes Kuplēnas-Ewerts vārdus: "Lai atbalstām tos, kuriem palīdzība vajadzīga, un lai darām to prieku un mīlestību ar labestību un lēnprātīgi, jo cilvēki mūs pazīs pēc mūsu darbiem." Ata Bredovska uzruna ir lielisks pamatojums atbalstam Vītolu fondā. Viņš kopā ar sievu Balvu Kūlu-Bredovsku 2006. gadā dibināja arī savu stipendiju. Šogad Ata Bredovska un Balvas Kūlas-Bredovskas stipendijusaņem Jēkabs Donasevičs (RTU "Automobiļu transports") no Ērgļu novada.

"Daugavas vanagu" Kanādas valde stipendiju nodibināja 2010. gadā, kas novēlēta studējošiem jaunssargiem. Šogad tās stipendiāts ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas "Tiesību zinātnes" students Ralfs Skutelis, kurš savā pateicības vēstulē ziedotājiem raksta: "Jaunsardzē darbojos kopš pamatskolas un esmu liels Latvijas patriots. Piešķirtā stipendija sniedz iespēju apvienot studijas ar brīvā laika nodarbošanos, patriotisma kopšanā un prasmju uzlabošanā, nu jau nākamajā līmenī – zemessardzē."

Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija ir atbalsts gan vēstures maģistrantiem, gan arī tiem, kas studē uzņēmējdarbību. Šie jaunieši būs tie, kuri zemgalnieka Šūbiņa kunga stipro garu un viedumu nesīs savās sirdīs. Novembrī fondā viesojās Gunāra Šūbiņa testamenta izpildītāja Alīde Forstmanis, kura tikās ar piecām šī gada stipendiātēm, dāvinot ikkatrai kalendāru ar Kanādas skaistākajiem dabas skatiem. Viņa viesojās Rīgā, lai saņemtu Latvijas Valsts augstāko apbalvojumu Triju Zvaigžņu ordeni. 

Taņņu ģimenes sadarbība ar Vītolu fondu aizsākās 2013. gadā, kad Ingrīda Tannis dibināja sava dzīvesbiedra, arhitekta Egila Taņna piemiņas stipendiju kāda topošā arhitekta atbalstam. 2017. gadā mūžībā aizejot ziedotājai Ingrīdai Tannei, bērni Aivars un Anita Taņņi nolēma stipendiju turpināt vecāku piemiņas stipendiju, jo viņi allaž bija ne tikai atbalsts, bet arī paraugs kā nodzīvot savstarpējas cieņas, uzticības un mīlestības pilnu dzīvi. 

Novembrī ar savu stipendiātu tikās arī ziedotājs Väino V. Keelmann. Viņš ik gadu atbalsta vienu studentu no savas dzimtās puses – Latgales. Stipendiāts Aleksandrs Lončs ir no Rēzeknes un jau trešo gadu saņem Väino V. Keelmann stipendiju. Tikšanās laikā ziedotājs sirsnīgi stāstīja par atmiņām, notikumiem bērnībā, kā arī par latviešu dzīvi Kanādā. 

Ilzes Vijas-Kalniņas piemiņas stipendiju dibinājis Vitauts Kalniņš, lai atbalstītu Rīgas Stradiņa universitātes "Sabiedrības veselības" maģistra studiju programmas studentus. Šīs programmas dibinātāja ir Ilze Vija-Kalniņa. Šajā gadā stipendija piešķirta Alisei Bāliņai, kura darbojas Slimību profilakses un kontroles centrā kā veselības aprūpes statistiķe un maģistra darbā plāno pētīt D vitamīna līmeni iedzīvotāju asinīs, analizējot vecuma, dzimšanas kohortas un perioda efektus.

Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Lekseru testamentārā novēlējuma līdzekļi novēlēti rezidentūrā studējošiem, kuri padziļināti studē onkoloģiju vai sirds slimības un vēlas papildināt savas zināšanas ārpus Latvijas. Šogad uz stipendijas piešķirtas trīs izciliem rezidentiem: Robertam Rumbam dalība 33. ikgadējā Eiropas līmeņa asinsvadu ķirurģijas kongresā (European Society of Vascular Surgery) Hamburgā, Vācijā, Gvido Jānim Bergam – dalība sirdskaišu ķirurgu asociācijas rīkotajā kongresā "World Society for Pedriatric and Congenital Heart Surgery" Sofijā, Bulgārijā un Edgaram Zellānam, kurš veic pētījumu par asinsvadu ķirurģijas pacientiem, viņu sirds asinsvadu stāvokli. Pētījuma ietvaros viņš cenšas mazināt pacientu perioperatīvo komplikāciju skaitu un mirstību. Nākamajā gadā stipendiāts prezentēs tēzes Eiropas anesteziologu asociācijas kongresā (ESA Annual Meeting 2020).

Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendija dibināta 2013. gadā. Vasarāju ģimene atbalsta studentus no Gulbenes. Sešu gadu laikā izskoloti četri jaunieši. Šogad stipendiju saņem medicīnas studente Anna Sergijenko. Ik gadu Kārlis Vasarājs papildina stipendiju fondu. 

Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums stipendija jau kopš 2005. gada ir atbalsts pedagoģijas, baltu filoloģijas un latviešu literatūras studentiem, Stipendija dibināta latviešu valodas un literatūras izkopšanai, attīstībai un valodas un literatūras matojuma nodošanai nākamajām paaudzēm. Šo 14 gadu laikā izskoloti divpadsmit jaunieši. Nākamajā vasarā studijas absolvēs Latvijas Universitātes "Baltu filoloģijas" studente Līva Malteniece. 

Korp! Fraternitas Lataviensis Kanādas kopa, novērtējot fil!dib! Alfreda Apses un viņa sievas Almas devumu korporācijai un godinot viņu piemiņu, 2008. gadā dibināja stipendijas korporācijas studentiem un citiem jauniešiem, kuri izrāda interesi par korporācijas darbību. Stipendiātu vidū ir topošie juristi, inženieri, būvnieki, zobārsti un programmētāji. Kopā izskoloti 63 jaunieši.

Arī divi jaunieši, korp! Tālavija biedri, ir pateicīgi Kanādas ziedotājai Veltai Baumanei, kura dibinājusi Edmunda Baumaņa piemiņas stipendiju. Kad savulaik pats Edmunds Baumanis pievienojās Tālavijas saimei, viņš aktīvi iesaistījās arī Latviešu Centra darbībā un, atjaunojoties Latvijas neatkarībai, ar visu sirdi un dvēseli nodevās tās labklājības celšanai. Šo brīnišķīgo sapni par izglītības stiprināšanu Latvijā, pēc Edmunda nāves, dibinot stipendiju īsteno dzīvesbiedre Velta Baumane.

Latvijas Agronomu biedrības ārzemju nodaļas (LAB-AN) stipendijas mērķis ir palīdzēt lauksaimniecības attīstībai Latvijā, materiāli atbalstot jauniešus, kuri izstrādā maģistratūras vai doktorantūras pētniecības darbus par aktuālām tēmām Latvijas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Kandidātu pieteikumus rūpīgi izvērtē Aleksandrs V. Šķepasts un šogad par labāko atzīta  LLU "Vides un ūdenssaimniecības" doktorantūras studente Olga Frolova. Viņas pētniecības lauks ir amonjaka emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums augkopībā. 

Šajā mācību gadā aprit 10 gadi kopš dibināta Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendija topošajiem zobārstiem, mediķiem un korp! "Dzintra" studējošajiem. Stipendiātu studijām aktīvi seko līdzi testamenta izpildītāja Ārija Mileiko. Desmit gadu laikā izskoloti 27 studenti. 

Vecāku Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu piemiņas stipendiju būvniecību studējošiem jauniešiem turpina dēls Māris Zeltkalns. Kopš 2004. gada izskoloti pieci jaunieši. Septembrī studijas uzsāka pirmā kursa būvniecības studente Elīza Līga Dižgalve no Liepājas.

Vītolu fondā dibinātas un ilgtermiņā atbalsta studentus arī vairākas mūža stipendijas, ziedotie līdzekļi ieguldīti neaizskaramajā kapitālā: In Memoriam Biruta un Brunis Rubess, Oskara un Irēnes Dumpju, Jura Melbārža piemiņas, Leopolda Sīpoliņa, Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas, Pauderu ģimenes, Otty Skaidrītes Udrow piemiņas, Emīlijas Krūss piemiņas, Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas. Šīs stipendijas atbalsta spējīgus eksakto zinātņu un baltu filoloģijas studentus. 

Ziedotāja Edīte Zariņa ar dibināto brāļa Jura Gravas piemiņas stipendiju šogad atbalsta trīs medicīnas studentus: Terēzi Baumani, Ivo Siņicinu un Zani Zarembo. Edīti un Juri allaž saistīja gan kopīgi pienākumi, gan savstarpēja uzticēšanās, tāpēc, Jurim aizejot mūžībā, māsa dibināja stipendiju, vēloties saglabāt brāļa piemiņu un turpināt viņa aizsāktos labos darbus. Edīte Zariņa vienmēr fondam raksta sirsnīgas vēstules ar vēlējumiem saviem stipendiātiem. Viens no pirmajiem stipendiātiem – RSU sirds ķirurģijas rezidents Kristiāns Meidrops – vēl joprojām atceras ziedotājas Edītes Zariņas sniegto atbalstu un mīļi sveic viņu svētkos. 

Linda Ezergailis dibināja stipendiju 2014. gadā, lai atbalstītu Amatas novada Skujenes pagasta jauniešus. Šogad ar Lindas Ezergailis stipendiju studē Smiltenes tehnikuma topošā vetārsta asistente Ieva Antāne.

Vecāku Jāņa Imanta un Ausmas Jentes dibinātā piemiņas stipendija šogad atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes finanšu inženierijas 1. kursa studentu Mārci Magoni, bet Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente Arta Alksnīte turpina studijas 4. kursā. Jāņa Imanta un Ausmas Jentes dēls Juris Jente no Toronto rūpīgi seko līdzi stipendiātu sekmēm un panākumiem.

Neilgi pirms Gitas Zandbergas aiziešanas mūžībā, viņa kopā ar vīru Modri Zandbergu izlēma mūžā sapelnītos līdzekļus ziedot fondam, kas atbalsta jauniešu izglītošanos. Zandbergu ģimene vēstulē rakstīja: ,,Pateicoties izglītībai, paši daudz ieguvām un attīstījām prātu un intelektu. To novēlam visiem stipendiātiem kā Kanādā, tā Latvijā. Lai centība, darbs un neatlaidība vada viņu skolas gaitas!” Modra un Gitas Zandbergu stipendiju saņem pedagoģijas studente Ilga Stafecka. Stipendijas kārtošanā piedalījās Aldis Zandbergs, kurš kopā ar Modri Zandbergu seko līdzi jaunietes sekmēm.  

Šajā gadā atvadijāmies no vairākiem mūsu fonda ziedotājiem. Ar visdziļāko pateicību pieminam ziedotāju Birutu Celmu – tik neparasti gaišu un labestīgu cilvēku. Vītolu fondā Birutu Celmu mēdza dēvēt par sargeņģeli – tik gaiši pat visdrūmākajā dienā kļuva, kad vērās durvis un tajās smaidoša parādījās Birutas kundze. Tā vairs nenotiks, jo viņa ir devusies pie saviem mīļajiem – pie dēla, kura piemiņai Likteņdārzā aug un zaļo pašas stādītais kociņš, pie vīra, kurš rāmi dus tepat Latvijā – Meža kapos, pie citiem tuvajiem, kuri garajos dzīves gados bijuši sastapti un iemīlēti. Aizsaulē devies arī bijušais ziedotājs Rihards Grigors. Pirms vairākiem gadiem Grigoru ģimene izlēma atbalstīt jauniešus Latvijā dibinot Riharda un Zanes Grigoru zelta kāzu stipendiju. Toreiz viņi vēstulē rakstīja: "Vītolu fonds ir liels gaismas avots maznodrošinātiem censoņiem, un mēs gribam būt daļa no tā! Tāpēc mūsu 50 gadu laulības jubilejā mēs viens otram dāvinājām ieejas karti Vītolu fondā!"  Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.

Īpašs paldies laikrakstiem "Latvija Amerikā" un "LAIKS" par ilggadēju sadarbību un publicitātes nodrošināšanu! Ar laikraksta palīdzību spējam informēt par sarīkojumiem ar ziedotājiem, jaundibinātajām stipendijām un citiem fonda jaunumiem.

Vītolu fonds ir patiesi priecīgs par lielo ziedotāju atsaucību un uzticību, kas sējusi ticību to jauniešu sirdīs, kuriem bez viņu atbalsta sapnis par augstāko izglītību, iespējams, nekad nebūtu īstenojies. Šo iespēju jauniešiem esat dāvājuši jūs – šo mazo burvju sēkliņu, kura nākotnē var izaugt par zelta ābeli vai par garo pupu, pa kuru vārdos neizsakāmus augstumus var sasniegt. Mīļš paldies par sadarbību 2018./2019. mācību gadā!

Autors: Vītolu fonds

www.vitolufonds.lv

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti