Dalies:

Visi nāciet palīgā! Amerikas latviesu katoļu apvienības aicinājums

Visi nāciet palīgā! Amerikas latviesu katoļu apvienības aicinājums
CC0 licence
  • 10. Jun. 2019

Jau otro reizi griežamies pie sabiedrības Amerikā, lai sastādītu Amerikas latviešu katoļu apvienības (ALKA) jauno valdi.

Iepriekšējā valde bija strādājusi bez jebkāda pārtraukuma vai atelpas vairāk nekā vienpadsmit gadus, un viņu spēki tagad ir izsīkuši. Bija nemanot radies stāvoklis sakarā ar katra valdes locekļa cienījamu gadu sasniegšanu, kad sāka parādīties daudzi veselības traucējumi. Un tā bija pienācis laiks lielai neparedzētai pārmaiņai.

Pateicamies visiem valdes locekļiem – priekšsēdim LEONAM LIEPAM, JĀNIM LIEPNIEKAM, LIDIJAI ODEIKO, DR. ZIGFRĪDAM ZADVINSKIM, VIJAI LIEPAI, PRIESTERIM-KAPELĀNAM JĀNIM BEITĀNAM. Viņi visi ir veikuši lielu un svētīgu darbu mūsu tautas labā visplašākā nozīmē.

Lasītākās ziņas valstī

Tāpēc tagad uzrunājam katru tautieti, katru latviešu katoļu ticības pārstāvi pieteikties vai ieteikt personas jaunajai valdei. Te sevišķi aicinām mūsu jaunāko paaudzi, kuŗi ir izstudējuši un vēlas uzturēt un veicināt to, ko mūsu tēvi un mātes uzsāka pēc iebraukšanas Amerikā. Droši izsakiet savu vēlēšanos darboties jaunajā ALKAs valdē!.

Laika tecējumā ir notikušas lielas pārmaiņas, tīri skaitliskā ziņā – mūsu ir palicis mazāk. Bet ne tik kritiski, jo mums ir tik daudz pārliecinātu, gudru, spējīgu un zinīgu jaunās paaudzes locekļu, ko mūsu vecākā paaudze izskoloja un ievadīja latviešu sabiedrībā. Tagad nāciet palīgā!

Jau tīri simboliski mums ir jāturpina viņu darbs. Pienākumi būs minimāli, jo galvenais būs uzturēt kopības un vienotības garu caur savstarpēju draudzību, mūsu pašu rakstiem ALKA Ziņās, ieteikumiem un mudinājumiem.

Jā, mūsu skaits ir ar gadiem samazinājies, bet mūsu griba, apņēmība un pārliecība nav mazinājusies. Taisni otrādi – tā ir vairojusies, jo jaunie iebraucēji no Latvijas tomēr vēlās un ir aicināti piebiedroties, uzturēt un noturēt savas saknes, savu ticību, neaizmirstot pārējo lat- viešu sabiedrību ārzemēs.

Savus ieteikumus un ierosi-nājumus laipni lūdzam sūtīt mūsu kontaktpersonai Jānim J. Dimantam, Jr., M.D., 2330 Innsbruck Parkway, Minnea- polis, Minnesota 55421-2068, mob. Tele. 612-940-8555, e-pasts: dimants@hotmail.com.

Paldies par atbalstu un pretimnākšanu!

Autors : Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti