Dalies:

VIDEO: Latviešu centrā Bērzaine sirsnīgi sveic Imantu Balodi 90 gadu jubilejā

VIDEO: Latviešu centrā Bērzaine sirsnīgi sveic Imantu Balodi 90 gadu jubilejā
  • 28. Nov. 2017

Svētdien, 26. novembrī, Latviešu centrā Bērzaine, Vācijas pilsētā Freiburgā tika atzīmēta Daugavas Vanagu organizācijas dibinātāja Imanta Baloža 90. gadu jubileja. Sveicēju vidū bija Daugavas Vanagu Vācijā priekšsēdis Indulis Bērziņš, valdes loceklis Mārtiņš Bērziņš, folklorists un valodnieks Austris Grasis ar dzīvesbiedri Ievu Freinbergu, Bērzaines saimnieki Inese un Āris Aveni, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis, laikrakstu “Brīvā Latvija” un “Laiks” galvenā redaktore Ligita Kovtuna un daudzi citi viesi.

“Viņš bija savā laikā jaunākais Daugavas Vanagu dibinātājs Zēdelgemā pirms 70 gadiem. Tā viņš arī visus gadus uzticīgi ir kalpojis šai organizācijai. Tas, ka Indulis un es, šodien esam Daugavas Vanagi, ir lielā mērā pateicoties Imantam Balodim, par ko Tev liels paldies! Sveicam Tevi sirsnīgi jubilejā! ” pauda Austris Grasis, uzrunājot gaviļnieku.

Tālajā 1945. gadā Imants Balodis bija viens tiem 7787 jaunekļiem, kas piepildīja karagūstekņu nometnē Zēdelgēmā, Beļģijā, uzplaukušo sapni par Daugavas Vanagiem – pašpalīdzības organizāciju, kas sniedz atbalstu bijušajiem latviešu karavīriem, viņu tuviniekiem un cits citam. Toreiz Imants bija 18 gadus jauns puisis, kurš skaudro kara laiku paspējis izjust, būdams gaisa spēku palīgdienesta izpalīgs un karagūsteknis Vācijā un Beļģijā. Daugavas Vanagu organizācija latviešu jauniešiem deva cerību un apņēmās pulcēt tautiešus kopā visā pasaulē, stiprināt vienotību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem latviešiem, veicināt kultūru, izglītību, sekmēt ticību Latvijas valsts neatkarībai, godināt un pieminēt tos, kas cīnījušies par savas valsts brīvību un sadarboties ar citiem kopēju mērķu realizācijai.

Imanta Baloža turpmākais dzīves gājums saistīts ar jauniešu izglītību. Kopā ar savu dzīvesbiedri Elizabeti Imants 18 gadus vadījis Minsteres Latviešu ģimnāzijas internātu. Viņš līdzdarbojās arī Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības (ELJA) izveidē, kur vēlāk bijis arī referents un valdes loceklis. Tieši ELJA 4. kongresā Etlingenā, Vācijā, 1957. gadā tika pieņemta Etlingenas deklarācija – dokuments, kurā apvienības biedri pauda ticību Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai, to apliecinot ar desmit formulētām tēzēm. Imants, tāpat kā pārējie ELJA biedri, zināja, ka reiz viņa dzimtene būs brīva, noturot šo apziņu 34 gadu garumā.

Tikpat nozīmīgu vietu Imanta dzīvē ieņēmis arī sports. Viņš aktīvī nodarbojies ar volejbolu, 1956. gadā kļuvis par šaha meistaru un iedvesmojis arī citus veltīt laiku sportam, rīkojot basketbola, volejbola, galda tenisa un šaha turnīrus visā Eiropā. Abas jomas, kas Imantam bijušas tik būtiskas visa mūža laikā, ir palīdzējušas saglabāt dzirkstošu dzīvesprieku, spilgtas atmiņas un možu garu, kas uz labiem darbiem pamudina ikvienu, kam ir bijis gods dzīvē aci pret aci satikt Daugavas Vanagu jaunāko biedru.

Latvieši.com redakcija pateicas Imantam Balodim nenogurstošo darbu, iedvesmu un to, cik daudz ticības latviešu tautai devusi Daugavas Vanagu organizācija. Suminām Imantu 90.gadu jubilejā!

Lasītākās ziņas valstī

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti