Dalies:

Uz nākamo gadu pārcelta XVI Latviešu ev. lut. Baznīcas Amerikā sinode

Uz nākamo gadu pārcelta XVI Latviešu ev. lut. Baznīcas Amerikā sinode
  • 19. May. 2020

Mīļie LELBA draudžu vadītāji, amata māsas un brāļi! Rakstām cerībā, ka Dievs jūs ir uzturējis un stiprinājis šajā neziņas un pārmaiņu pilnajā laikā!

Mēs ticam, ka veselības aizsardzības labā jūs esat ierobežojuši fizisko platību, kurā dzīvojat un darbojaties. Kristīgās Baznīcas dzīve strauji pārvērtās, atstādama dievnamus klusus, bet tās mandāts, kas skan Jēzus lūgšanā “Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.” Jāņa ev. 17:21, skan caur mūsu viedierīcēm.

Sēdes notiek ZOOM vai citās platformās, dievkalpojumu ieraksti un tiešraides, iespējams,  sasniedz un pulcina lielāku draudzi, nekā agrāk būtu iedomājušies. Pateicoties vairāku garīdznieku un draudžu aktīvo locekļu centieniem kaut ko jaunu izmēģināt, cilvēkam kā nekad agrāk ir tik bagāta dievkalpojumu, svētbrīžu un garīgu pārdomu brīžu izvēle! 

Lasītākās ziņas valstī

Pandēmijas apstākļos LELBA pārvaldei arī jāpieņem būtiskus lēmumus, kas skar Baznīcas darbību. Viens šāds lēmums, ko Pārvalde pieņēma vienbalsīgi, ir LELBA XVI sinodes pārcelšana no 2020. gada oktobra uz 2021. gada 17.-20. jūniju. Filadelfijas Sv. Jāņa draudze Vilņa Ores vadībā kārto ar sinodes organizēšanu saistītus jautājumus. Telpas sarunātas St. Mary of Providence Center, 227 Isabella Road, Elverson, PA 19520. Elverson atrodas apmēram stundas attālumā ziemeļrietumu virzienā no Filadelfijas pilsētas. No Elversonas uz rietumiem izplešas ievērojamais Pensilvānijas Menonītu-Amišu kultūras apgabals ar skaistām lauku ainavām un tūristu atrakcijām.

Lūdzu iezīmējiet savos kalendāros jaunos datumus! Ja apstākļi to prasīs, ka arī tad LELBA XVI sinodi nebūs iespējams noturēt iecerētajā laikā, laicīgi informēsim jūs par maiņām un plāniem.

Dievpalīgu vēlot,

prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA Pārvaldes priekšnieks

prāv. Dāvis Kaņeps, LELBA Pārvaldes vicepriekšnieks

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti