Dalies:

UNESCO: Covid-19 laikā jāuzņemas atbildība par neaizsargātākajiem

UNESCO: Covid-19 laikā jāuzņemas atbildība par neaizsargātākajiem
CC0 licence
  • 11. May. 2020

Pandēmija var izraisīt pastiprinātu psiholoģisko stresu neaizsargātu un atstumtu cilvēku un to grupu vidē visās pasaules daļās, īpaši jaunattīstības valstīs. Tāpat ziņojums norāda uz nepieciešamību pievērst uzmanību fiziskās distancēšanās grūtībām apstākļos, kuri valda, piemēram, bēgļu nometnēs vai pārapdzīvotās kopienās, kā arī norāda uz paaugstinātu risku vardarbībai ģimenēs izolācijas apstākļos, uzskata starptautiskajā organizācijā UNESCO.

UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja (IBC) un Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija (COMEST) kopīgā paziņojumā mudina politikas veidotājus uzņemties kolektīvu atbildību un informē sabiedrību par būtiskiem ētiskiem apsvērumiem, kas jāņem vērā globālajā cīņā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju.

Paziņojums vērš uzmanību uz vairākiem problēmjautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret pandēmiju un ar iespējamajiem apdraudējumiem cilvēktiesību ievērošanai, privātumam un ētikas standartiem.

Lasītākās ziņas

"Līdz šim Latvijā ir izdevies salīdzinoši veiksmīgi ierobežot COVID-19 izplatību, pateicoties ekspertu zināšanām, visu iesaistīto profesionāļu atbildīgai rīcībai, sabiedrības izpratnei un, iespējams, arī veiksmīgai apstākļu sakritībai," uzskata Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā, profesore Signe Mežinska. "Tomēr nedrīkst aizmirst, ka šī vīrusa izplatība ir globāla problēma, un tās risināšanai ir nepieciešama starptautiska sadarbība, kas ietver arī vienotu izpratni par ētikas principiem un to īstenošanu, īpaši rūpējoties par mazaizsargātām sabiedrības grupām."

Paziņojumā pausta UNESCO pārliecība, ka cīņa pret COVID-19 pieprasa atzīt aizvien pieaugošo daudzu sabiedrības grupu ievainojamību, kolektīvi uzņemoties par to atbildību un tiecoties nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un aizsargājošu sociālo politiku visā pasaulē. Savā paziņojumā IBC un COMEST aicina rīkoties, lai novērstu situācijas pasliktināšanos un mudinātu valstis izstrādāt stratēģijas to novēršanai.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti