Dalies:

Trīsreiztrīs turpina augt!

Trīsreiztrīs turpina augt!
  • 09. Feb. 2020

2019. gada 9. novembrī, Klīvlandē, notika gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde.  Tajā piedalījās Garezera 3x3 vadītājas Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, un Larisa Kaļiņa, Katskiļu 3x3 vadītāja un padomes priekšsēde Ingrīda Jansone, Kanādas  3x3 vadītāja Dace Veinberga,  padomes sekretāre un kasiere Maira Bundža un padomes locekles Lilita Spure, Laila Medne, un Līga Ruperte.  Uz brīdi sēdē piedalījās arī Garezera un Kanādas 3x3 dalībniece Anda Prātiņa un Kanādas 3x3 dalībniece Inga Grīna.  Daļai no padomes loceklēm pirmssēdes vakarā bija izdevība apmeklēt Muktupāvelu koncertu Klīvlandē un baudīt vietējās sabiedrības viesmīlību.


1. rindā Līga Ruperte, Ingrīda Jansone
2. rindā Larisa Kaļiņa, Daiga Rūtiņa, Lilita Spure, Maira Bundža
3. rundā Laila Medne, Maija Zaeska, Dace Veinberga
FOTO: 3x3 arhivs


 

Sēdes dalībnieces priecājās par to, ka šogad 3x3 kustībā nākušas klāt divas nometnes vai saieti.  Norvēģijā 3x3 notika pirmo reiz.   Kanādā  nometnes notika 2002. un 2003. gadā un darbību atsāka šogad.  Mēs augam – pasaulē pavisam kopā ir vienpadsmit  3x3..  Šogad  notika 10 nometnes/saieti – 2 Latvijā, 2 - ASV, 2 – UK, un pa vienam Austrālijā, Īrijā, Norvēģijā un Kanādā.  3x3 Vācijā notika 2018. gadā un notiks atkal 2020. gadā.

Visiem 3x3 ir kopīgi mērķi un pamatīpašības. Galvenajos vilcienos visi 3x3 arī seko kopīgām darbības vadlīnijām.   1981. gadā Garezerā  iesāktais turpinās.  Sēdē nosprieda vadlīnijas rūpīgi izskatīt un pārstrādāt dažus punktus, lai  tie elastīgāk atbilstu dažādām situācijām.  3x3 padomes darbojās Latvijā, Ziemeļamerikā, Austrālijā, Lielbritānija un Īrijā.  Katras padomes uzdevums ir gādāt par nometņu/saietu vadītāju apzināšanu un viņu darbības atbalstīšanu,  saieta sekmju izvērtēšanu un secinājumu ievērošanu turpmākajā darbībā.

Lasītākās ziņas valstī

Ar lielu interesi un atzinību sēdes dalībnieces uzklausīja Daces Veinbergas ziņojumu par mini-3x3 Tērvetē.  Nometne bija ļoti sekmīga.  Tā ilga 3 ½ dienas un tajā piedalījās 100 dalībnieku. Vispopulārākā ievirze bija Dziedāšana, ko vadīja Zane Šmite, dziedātāja, etnomuzikoloģe un  vokālā pedagoģe.  Labi apmeklētas bija arī citas ievirzes – koklēšana, literatūra un dažādi rokdarbi.  Bērnu nodarbības vadīja jaunieši, virtuves darbinieki bija brīvprātīgie no Tērvetes.

Par Garezera 3x3 ziņoja Maija Zaeska.  Nometnē bija 159 dalībnieki, 34 no tiem bērni.  Nometnes programmā bija deviņas amatnieku ievirzes un četras pārrunu ievirzes.  No pēdējām loti populāra jau otro gadu pēc kārtas bija “Latviskā dzīves ziņa dievturīgā un kristīgā skatījumā”, kuru atkal vadīja Gundega Puidza, bet šogad mūžībā aizgājušo līdzvadītāju Richardu Spuri aizstāja Latvju dievturu sadraudzes vadone Ilze Kļaviņa un   kā lektors piedalījās katoļu priesteris no Kurzemes – Andris Vasiļevskis. Bērnu nodarbības trīs vecuma grupās vadīja 4 audzinātāji ar 8 palīgiem.  Garezera 3x3 cenšas piesaistīt pēc iespējas vairāk jauno ģimeņu veidojot interesantas un daudzpusīgas bērnu programmas.   Bieži tiek gādātas  nodarbības arī vakaros lai vecāki varētu piedalīties vakara programmās.  Nometnes avīzi veidoja  Sams Knochs ar palīgiem.

Ingrīda Jansone, Katskiļu 3x3 vadītāja, ziņoja, ka nometnē bija 92 dalībnieki,  no tiem 2  bērni un 2 pusaudži.  Programmā bija piecas pārrunu ievirzes un sešas amatnieku ievirzes, plus kalnā kāpšanas ievirze.  Ļoti populāra bija Vēstures ievirze Ojāra Spārīša vadībā.  Gundega Puidza piedalījās arī Katskiļu 3x3 vadīdama ievirzi “Garīgums latviešu būtībai:  sirdsbalsī, tradicijā un kustībā”.  Nometnes avīzes redaktore bija Maira Bundža.  

Līga Ruperte ziņoja par 3x3 ārpus Ziemeļamerikas.  Garezera 3x3 2020. gadā svinēs 40 gadu pastāvēšanas jubileju, Latvijas 3x3 – 30 gadu.  Pievienots pārskats par visiem 3x3 pasaulē.  Liela pateicība pienākās LV Kultūras ministrijai, kura finansiāli atbalsta visus 3x3.  Jaunais Kultūras ministrs Nauris Puntulis viesojoties Jaunpils 3x3 izteica atzinību 3x3 un solīja KM atbalstu arī turpmāk.

Autore: Līga Ruperte

Ziemeļamerikas 3x3 padomes locekle

3x3 globālā koordinātore

 

Trīsreiztrīs pasaulē 2019. g. pārskats

Austrālijā – saiets notika no 2018. gada 31. decembra – 2019. gada 6. janvārim un to vadīja Vizma Boag un Daila Mohr.  Saietā bija 89 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Vecpiebalgā no 7. – 14. jūlijam, Ineses un Aināra Grīnvaldu vadībā.  Saietā bija 317 dalībnieki, 59 no tiem bija no ārzemēm.  Otrais saiets notika Jaunpilī no 21. – 28. jūlijam, Ievas un Eduarda Krūmiņu vadībā.  Šai saietā piedalījās 328 dalībnieki, ap 45 no ārzemēm.  LV Kultūras ministrs Nauris Puntulis saieta daudzinājumā uzrunāja dalībniekus un solīja arī turpmāku KM atbalstu 3x3.  Bijusī Kultūras ministre Dace Melbārde  saietā vadīja ievirzi “Latviskā daudzveidība.”  Abos saietos piedalījās 50+ vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijā nometne angļu valodā   notika no 28. jūlija – 4. augustam.  To vadīja Ingrīda Dzeriņa ar palīgiem, un tur piedalījās 66 dalībnieki.  Saiets latviešu valodā   notika no 4. – 11. augustam ar 68 dalībniekiem, Avitas O’Donnell vadībā.

Norvēģijā  pirmo reizi notika saiets, no 3. – 8. augustam.  To vadīja Inese Krūmiņa un Ilga Švāne un tajā bija 126 dalībnieki.

 ASV - Garezerā   nometne notika no 4. – 11. augustam Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē bija 159 dalībnieki.  Katskiļos  nometne notika no 18. – 25. augustam Ingrīdas Jansones vadībā, ar 92 dalībniekiem.

Īrijā saiets notika no 19. – 25. augustam Zanes Kažotnieces vadībā, ar 111 dalībniekiem.

Kanādā notika mini-3x3 nometne no 29. augusta – 2. septembrim, Daces Veinbergas un Ināras Paliepas vadībā, ar 100 dalībniekiem.

 

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā) 2019. gada rudenī ir  257, un kopējais dalībnieku skaits  -  38625.

www.3x3.lv  ir atrodama informācija par 3x3, ieskaitot visu nometņu avīzes, kā arī Latvijas un Norvēģijas saietu ik rīta video ziņas. 

3x3 pateicās LV Kultūras ministrijai par piešķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.  Vislielākais paldies visiem 3x3 darbiniekiem, kuri bez finansiāla atalgojuma veic savus pienākumus ar apbrīnojamu atbildības sajūtu, atdevi un sajūsmu.  Un, protams, pateicība pienākās arī daudzajiem dalībniekiem bez kuriem 3x3 nevarētu notikt

 

2020 gada nometnes/saieti

Austrālijā – no 2. – 8. janvārim, vad. Artūrs Landsbergs

Vācijā  - no 7. – 14. augustam,  vad. Egija un Ingus Krūmiņi, Lelde un Indulis Bērziņi

Latvijā

Kalnos – no 12. – 19. jūlijam vad. Anna Gobzeme Nulle un Guntis Nulle 

Maltā – no 26. jūlija – 2. augustam,  vad. Ilze un Lauris Cekuli

Lielbritānijā angļu val. – no 26. jūlija – 2. augustam, vad. Ingrīda Dzeriņa

Lielbritānijā latviešu val. -  no 2. – 9. augustam, vad. Inga un Armands Ozoliņi

Īrijā – no 9. – 16. augustam,  vad. Zane Kažotniece

ASV 

Garezerā – no 9. – 16. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – no 16. – 23. augustam, vad. Ingrīda Jansone

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti