Dalies:

Toronto latviešu un igauņu kredītsabiedrības veido vienotu kredītsabiedrību

Toronto latviešu un igauņu kredītsabiedrības veido vienotu kredītsabiedrību
  • 14. Dec. 2019

Jau vairākus gadus sekojam Toronto Latviešu kreditsabiedrības centieniem meklēt risinājumu un veidus tālākai izaugsmei, apvienojoties ar kādu no mūsu kaimiņu tautu kreditsabiedrībām. Vistālāk šīs sarunas aizvirzījušās ar Igauņu kreditsabiedrību, un nu, 28. novembrī tika sasaukta biedru pilnsapulce, kuŗā kreditsabiedrības biedriem bija jāsaka gala vārds apvienošanās procesam.

Igauņi savu pilnsapulci bija sasaukuši jau iepriekšējā vakarā, un biedri izteica nepārprotamu atbalstu (94 %) abu kreditsabiedrību apvienošanai.

Lasītākās ziņas valstī

Toronto Latviešu kreditsabiedrības valdes priekšsēdis Juris Steprāns priecājās par biedru lielo interesi piedalīties šajā svarīgajā brīdī. Pilnsapulces laikā tika teikti arī pateicības vārdi ilggadējam kreditsabiedrības pārvaldniekam Andrim Lagzdiņam, kas aiziet pensijā šī gada beigās. Līdz ar to tika sveikts Mārtiņš Gaide, kas jau kopš vasaras sācis darbu un turpmāk vadīs kreditsabiedrību. Mārtiņam Gaidem ir liela pieredze strādājot banku sektorā, tāpēc viņa kandidātūra ir ļoti piemērota šim amatam.

Tālāk uzmanība tika pievērsta galvenajam jautājumam  abu kreditsabiedrību apvienošanās līgumam. Tā kā sapulces beigās sagaidāma slēgta balsošana, tika izvēlēti arī balsu skaitītāji  Raimonds Rūtītis, Andris Liepiņš un Egils Fogels.

Juris Steprāns pastāstīja par procesu, kas noveda pie šīs apvienošanās, un iemesliem, kāpēc tā nepieciešama. Sākumā bijusi doma apvienot visu trīs Baltijas valstu tautu kreditsabiedrības Toronto, taču vēlāk bija skaidrs, kas šis plāns ir pārāk ambiciozs un naīvs. Apvienošanās ar lietuviešu kreditsabiedrību Parama arī neizdevās. Savukārt sarunas ar igauņiem ritēja veikli un veiksmīgi. Visu šo sarunu laikā tomēr izkristallizējās arī mūsu kreditsabiedrības trūkumi un nepieciešamība uz izmaiņām, galvenās  hipotekas kreditu piesaistīšana, kā arī elektroniskās bankošanas iespējas. To visu varētu panākt, apvienojoties ar igauņiem, kuŗiem ir agresīvāka hipotēku piesaistīšanas polītika un veiksmīgi norit bankas darbību veikšana internetā. Igauņu kreditsabiedrība ir biedre jumtorganizācijai Central One, kas nodrošina iespēju elektroniskai banku darbības veikšanai.

Jautājums ir, kāpēc igauņiem būtu vēlēšanās apvienoties? Pirmkārt, Latviešu kreditsabiedrība gadu gaitā ir iekrājusi nozīmīgu pamatkapitālu  gandrīz 5 miljonus dolaru, kreditsabiedrības aktīvos ir 50 miljoni dolaru. Otrkārt, tai ir lojāli 1,600 biedri. Bez tam daudzi Kanadas latvieši nav kreditsabiedrības biedri, kam viens no iemesliem varētu būt elektroniskās bankošanās produktu trūkums. Tātad šeit ir potenciāls klientu skaita palielināšanai. Bez tam Latviešu kreditsabiedrībai ir filiāle Hamiltonā, netālu no vietas, kur tikko atvērta igauņu skola.

Tā kā igauņu un latviešu kopienas ir ļoti tuvas, tad ir viegli veikt šīs apvienošanās sarunas, jo arī mūsu mērķi un sapratne par kopienu darbību un kultūras mantojumu ir līdzīga.

Juris Steprāns sola, ka daudz nekas nemainīsies kreditsabiedrības darbībā. Neviens darbinieks nezaudēs darbu, viņiem būs lielākas iespējas izaugsmei. Būs trīs filiāles  igauņu uz Broadview ielas, kas drīzumā tiks pārcelta uz jauno igauņu namu Toronto rietumos (Annex rajonā), Latviešu Centrā Toronto un Hamiltonā. Apvienotās kreditsabiedrības valdes priekšsēde (CEO) būs igauniete Anita Saar. Mārtiņš Gaide būs vecākais filiāles pārvaldnieks (senior branch manager). Tā kā igauņu kreditsabiedrība ir trīs reizes lielāka nekā latviešu (150 milj. dolaru aktīvi, 4,700 biedri), tad valdē būs pārstāvēti 9 igauņi un 3 latvieši.

Anita Saar uzrunāja pilnsapulces dalībniekus, uzsveŗot šīs apvienošanās vēsturisko nozīmi.

Mārtiņš Gaide atklāja jaunās apvienotās kreditsabiedrības nosaukumu, uzsveŗot, ka tam jābūt tādam, kas pievelk jaunus klientus, uzsveŗ mūsu saknes un augs tālāk nākotnē un kalpos mūsu bērniem un mazbērniem. Nosaukumam jāpārstāv Latvija, Igaunija un Kanada, tam jābūt draudzīgam un aicinošam. Jaunais nosaukums būs  Northern Birch Credit Union. Tagad arī klātesošajiem kļuva skaidrs, kāpēc zāle rotāta bērzu temā.

Aiz upītes balti bērzi

Sudrabiņa lapiņām.

Es paklāju villainīti,

Man piebira sudrabiņš.

Mārtiņš Gaide solīja, ka jaunā Northern Birch kreditsabiedrība turpinās ieguldīt mūsu kopienu izaugsmē, atbalstīs to centienus.

Arī Mārtiņš Gaide uzsvēra apvienošanās nozīmi, īpaši minot biedru iespēju izmantot lielāku bankas pakalpojumu dažādību. 

Pirmajā gadā kreditsabiedrības atbalsts kopienām būs proporcionāls abu kreditsabiedrību aktīvu lielumiem  3:1. Vēlākos gados tas būs atkarīgs no biedru skaita  biedri varēs izvēlēties, kuŗu kopienu gribēs atbalstīt.

Apmēram gada laikā visas debitkartes tiks nomainītas pret jaunām. Tomēr visi runātāji solīja, ka pakalpojumu maksas arī turpmāk paliks zemas, vai arī atsevišķiem produktiem tās nebūs nemaz. No bankomātiem Kanadā skaidru naudu varēs izņemt bez maksas no visiem Central One bankomātiem, to atrašanās vietas viegli atrast internetā. Vienīgi skaidras naudas izņemšana Eiropā mainīsies  to bez maksas varēs izņemt vēl tikai šogad ar vecajām Latviešu kreditsabiedrības kartēm.

Biedrus uztrauca jautājums par to, vai arī turpmāk varēsim tikpat viegli sūtīt naudu elektroniski uz Latviju kā līdz šim? Atbilde bija, ka šī vecā sistēma caur TD banku vienalga no janvāŗa vairs nedarbotos, bet pēc apvienošanās varēsim lietot Central One sistēmu, kas ir tikpat ērta un lēta.

Kreditsabiedrības biedri, acīmredzot, bija pārliecināti par abu kreditsabiedrību apvienošanās nepieciešamību, jo 65 no 66 balsīm bija par. Līdz ar to jaunā kreditsabiedrība Northern Birch Credit Union savu darbu sāks 2020. gada 1. janvārī.

Tā kā tuvojas Ziemassvētki, tad arī šī pilnsapulce nepalika bez dāvanām. Vispirms tika izteikta pateicība visiem līdzšinējiem valdes locekļiem, kas turpmāk darbu neturpinās. No latviešu puses valdē paliek Juris Steprāns, Liene Kirša un Vilis Miklaševičs. 

Bez tam tika izlozēti trīs skaisti svētku rotājumi.  

Jaunajā gadā tiksimies Ziemeļu bērzu kreditsabieddrībā!                         

Autore: Vita Gaiķe

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Latvija Amerikā"

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti