Dalies:

Toronto Latviešu centrā Dr. Vilis Mileiko, Trīs Zvaigžņu Ordeņa kavalieris, atzīmēja savu 85. dzimšanas dienu

Toronto Latviešu centrā Dr. Vilis Mileiko, Trīs Zvaigžņu Ordeņa kavalieris,  atzīmēja savu 85. dzimšanas dienu
  • 19. Jun. 2017

Toronto Latviešu centrā 3. jūnijā Trīs Zvaigžņu Ordeņa kavalieris Dr. Vilis Mileiko atzīmēja savu 85. dzimšanas dienu radu, draugu un sabiedriskā darba līdzgaitnieku pulkā. Svinības ievadīja skaists vijoles koncerts ko izpildīja Ruta Melkiene pianistes Ilonas Beres klavieŗu pavadījumā. Programmā tika atskaņoti klasiķi un arī vairāki latviešu komponisti. Kā jau pazīstamam un rosīgam sabiedrības darbiniekam, sekoja vairākas runas un apsveikumi. Pēc katra apsveikuma nodziedāja kopīgu dziesmu no sagatavotām lapiņām.

Pirmā sveica Inta Purva, kuŗa arī vadīja jubilejas norisi. Viņa teica:” Satver dienu, tici labam, baltam un tici savam spēkam.” Mārtiņš Sausiņš sveica no PBLA un jubilāru raksturoja kā patriotu un ticīgu Latgales dēlu ar pozitīvu pieeju visās lietās. Viņš salīdzināja Vili ar Klīdzēja Boņuku un vēlēja jubilāram daudz baltu dieniņu. No LNAK daudz laimes vēlēja Andris Ķesteris. Neminot gadus varētu teikt, ka Dr. Vilis Mileiko ir jauns cilvēks, kas dod priekšzīmi citiem kā dzīvot. Sabiedriskā darbā ir vērojams skaidrs skats uz nākotni un šķiet, ka viņš uztur jaunību ar humoru. Dr.Jānis Lūsis sveica kā ārsts un kolēga. Atstājot Latviju mēs katrs kaut ko paņēmām līdzi. Vilim tā ir bijusi Latvijas saulīte ar ko viņš dāsni ir dalījies darbā un sabiedrībā, pievienojot tai arī humoru. Paldies par šo devumu un, lai saulīte seko jubilāram arī tālākās gaitās.

Sekoja vairāki rakstiski apsveikumi no Latvijas, ASV un citām zemēm, ko nolasīja I.Purva. Īpaši sirsnīgu apsveikumu bija atsūtījis Rīgas archibīskaps metropolīts Z. Stankēvičs. Cita starpā viņš rakstīja:”Pateicos par latviskās pašapziņas veicināšanu, par nesavtīgo devumu Latvijas vēstures liecību saglabāšanā, popularizēšanā un tālākdošanā. Ne veltiJūsu kalpojums Dzimtenei un tautiešiem trimdā ir novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni. Bet vislielāko prieku mums visiem sagādā Jūsu uzticība Dievam un Baznīcai. Atsaucoties uz Jūsu paša teikto, novēlu, lai Jūs vienmēr pavada sajūta – “Baznīca ir mana vieta. Mēs lepojamies ar Jums!”

Agrākā TLB priekšniece Rasma Pērkone sveica Mūža biedru Dr.Vili Mileiko no Toronto latviešu biedrības. Viņa pateicās par atsaucību un piedalīšanos biedrības sarīkojumos ar dažādiem referātiem, kas ir publicēti vairākos biedrības rakstu krājumos. Paldies par raženo mūžu veltītu līdzcilvēkiem, latviešu sabiedrībai un Latvijai. Vēlam jubilāram vēl daudz gadu darboties tautas druvā. Irēna Zvagulis vēlēja daudz laimes dzimšanas dienā un ar humoru apskatīja cilvēka mūža gājumu pa gadu dekādēm. Vilnis Pētersons jubilāru sveica no Latviešu pesionāru apvienības. Prāvests Ivars Gaide apsveica ar savu dzejoli veltītu jubilāram un teica galda lūgšanu pirms visi devās pie bagātīgā mielasta galda.

Ārsts, kultūras un sabiedriskais darbinieks Dr.Vilis Mileiko piedzima 1932.g. 3. jūnijā Rēzeknes apriņķa skaistajā Andrupes pagastā, strādīgu un ticīgu vecāku lauku mājās. Vide jeb apkārtne ietekmē cilvēka raksturu un to liecina arī Viļa dzīve un darbi. Pamatskolu Vilis iesāka Latvijā, to turpināja un pabeidza Dānijā, kā arī tur beidza ģimnaziju. Pēc ieceļošanas Kanadā turpināja izglītību Toronto Universitātē, kur ieguva bakalaura gradu, medicnas fakultāti beidza Otavas Universitātē un papildinājās ASV . Strādājot privātpraksē viņs pievienojās vairākām profesionālām organizācijām un pildīja vairākus akadēmiskā un administrātīvā darba uzdevumus gan slimnīcā, kur bija ieguvis privilēģijas, gan privātprakses poliklinikā. Laika tecējumā viņš tika atkārtoti ievēlēts arī vairāku latviešu sabiedrisko organizāciju amatos. Toronto latviešu sabiedrībā Dr.Vilis Mileiko ir ļoti labi pazīstams un arī Latvijā viņu pazīst kā dāsnu atbalstītāju cilvēkiem un organizācijām. Viņš ir saņēmis vairākus pateicības un goda rakstus gan no latviešu sabiedrības šeit, gan Latvijā un arī no vietējām organizācijām un valdībām. Lielāko balvu, Triju Zvaigžņu Ordeni viņš saņēma Latvijā 2009.gadā.

Viņš ir LNAK mūža dalībnieks, Toronto latviešu biedrības mūža biedrs, Kanadas Latviešu Katoļu apvienības (KLKA) valdes priekšsēdis, Toronto latviešu katoļu draudzes priekšnieks un Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienības “Dzintars” seniors.

Precējies ar skolotāju Āriju Albertiņu, runā vairākas svešvalodas un viņam arvien ir gaišs, optimisks un priecīgs skatījums uz dzīvi.

Daudz laimes jubilejā!

Autore: Rasma Pērkons

Foto: Vilis un Arija Mileiko

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti