Dalies:

Svētā Gara svētku atgādinājums - Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart Vasarsvētkos aicina uzņemt sevī pavasaŗa valdzinošo vēstījumu

Svētā Gara svētku atgādinājums - Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart Vasarsvētkos aicina uzņemt sevī pavasaŗa valdzinošo vēstījumu
  • 09. Jun. 2019

Bargā ziema ir garām. Kaut arī šogad dienas vēl neparasti dzestras, daba pārsteidz ar savu straujo un intensīvo uzplaukumu. Acu priekšā it kā redzama liecība dzīve ir atsākusies no jauna. Pārejas posms starp ziemu un vasaru sola pilnību, cerību.

Tālajā Svētā zemē izslāpušā zeme gaida uz pavasaŗa lietu, kas pārveido izkaltušo apkār- tni ziedu pilnu. Prieks atskan pravieša Joēla vārdos, kuŗam sajūsma plūst pāri, piedzīvojot šo gada laiku, tajā saredzot Dieva pilnības solījumu saviem bērniem.

Jūs, Ciānas bērni, – līksmojiet un priecājieties par Kungu, savu Dievu, jo viņš taisnīgi licis lietum nolīt pār jums, licis, lai pār jums nolīst lītavas, agrie un vēlīnie lieti kā iepriekš. Kuļamkloni būs labības pilni, un krūkas pludos no vīna un eļļas!
Joēla 2:23-24

Pirms vairākiem gadiem gadījās iespēja pavadīt Vasarsvētkus Bavārijā, “Schwanberg” - luterāņu sieviešu klosterī. Vēroju lielo sajūsmas pilno rosību, izpušķojot telpas uz svētkiem. Pavasaŗa lauku ziedi pildīja krūzes. Nobirušie ziedu putekšņi noklāja galda segas un pie durvju stenderēm piestiprinātās meijas pildīja gaisu ar savu maigo smaržu. Svētvakarā klosteŗa saime ar ciemiņiem pulcējās laukā, kur pacilātībā dziedāja senas dziesmas, cildinot Radītāja brīnuma darbu.

Lasītākās ziņas valstī

Ja arī mēs, kas lielākoties dzīvojam apbūvētā vidē, nevaram izgreznot savas mājas ar meijām (izņemot Latvijā, kur, pēc likuma, katrs iedzīvotājs drīkst nogriezt piecas meijas gadā savām vajadzībām svētku reizēs), tomēr pastāv aicinājums veltīt nedaudz laika, lai uzņemtu sevī pavasaŗa valdzinošo vēstījumu. Tuvojas vasaras pilnība!

Daba ir darījusi savu, nu cilvēkiem jāpieliek savu roku, lai solījums piepildītos. Abi nu sastrādās brīnumainā simbiozē.

Līksmībai par solīto vasaras pilnību klāt nāk Svētā Gara dāvanas atzīmēšana. No gada uz gadu pieminam un svinam to, ka, Jēzum atgriežoties pie Tēva, spēks dalīties liecībā par atpestīšanu un jauno dzīvi Jēzū tiek nodots tālāk. Ja arī viņš pats nav vairs klāt, viņa solītais Aizstāvis, Svētais Gars ienāk Jēzus sekotājos un turpina darboties caur viņiem. Tas turpinās bez pārtraukuma, jo kristībās katram tiek dota Svētā Gara svētība, kas sola tā pastāvīgo klātesamību.

Vasarsvētki, Svētā Gara svētki atgādina, ka arī mēs esam ievīti šajā brīnumainā žēlastības darbībā, ko Jēzus uzticējis saviem sekotājiem. Svētā Gara svētki aicina pārdomāt kā Dieva atpestīšanas un mīlestības Gars Jēzū var iezīmēties mūsu dzīvē un izteikt savu pateicību par visu saņemto un visu solīto. 

Vienalga kur atrodamies, pilsētā, uz laukiem, tepat, Latvijā vai citā vietā, Vasarsvētki aicina piebiedroties dabai slavas dziesmā Radītājam par topošu pilnību. Lai katrs atrodam vietu slavēt Dievu par viņa pastāvīgo klātieni mīlestībā un labestībā. Mums tik daudz dots!●

Autors:Māc. llze Kuplēna-Ewart

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amērikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti