Dalies:

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes Toronto lauku īpašuma „Saulaine” līdzekļu vākšanas sarīkojums

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes Toronto lauku īpašuma „Saulaine” līdzekļu vākšanas sarīkojums
  • 09. Feb. 2020

„Skaista mana brāļa sēta....”

Latvietis ir vienmēr turējis savas mājas kā svētu vietu, kā pasaules centru. Latvietis no tās iziet un atgriežas- vieta, kur vienmēr kāds gaida mājās: vai bērnu no skolas, laulāto pāri no kāzām, izvadītājus no kapiem, kur aizgājējs tika guldīts smilšu kalniņā. Visa mūsu personīgā esamība un drošība ir pamatota uz to, ka māja ir pazīstama vieta kur meklēt patvērumu. Mājas ir rūpīgu, čaklu tēva, mātes un citu radu celtas, ļaudis kas viens par otru rūpējas vairāk kā katrs pats par sevi. Kuŗā latviešu mājā nav katram sava vieta pie galda, iemīļota tējas krūzīte un šķīvis, iecienītas, daudz pārlasītas grāmatas plauktā pie kamīna, sena bībele, kur ar roku ir rūpīgi ierakstīti ģimenes locekļu vissvarīgākie dati? Mājas ir fiziska vieta, bet ar dziļi emocionālām saknēm.

Pēc otra pasaules kaŗa,  šīs saknes tika pārrautas un latvietis tika padzīts no savas mājas-no tiešas lauku sētas un pašas dzimtenes Latvijas. Latvietim tika izjaukts iekšējais līdzsvars un tas bija jāmeklē no jauna- svešās malās. Ar to, ka bija tik stipra dziņa pēc kautkā pazīstama un stabīla, tauta ļoti drīz pēc ierašanās ārzemes nodibināja draudzes, cēla sabiedriskos namus un pirka lauku īpašumus. Viens šāds, mums daudziem vismīļākā atpūtas vieta, ir Sv. Jāņa draudzes Toronto Saulaine, ar savu masīvo plašumu, brīvdabas baznīcu, kritušo karavīru pieminekli, sabiedrisko namu, Saulšķūni, bērnu izguldināšanas ēkām, tramplīnu, spēļlaukumu, moteli, skaisto upmali un pazīstamo grāmatu klētiņu, kas 15 gados ir ienēmusi pāri par $150,000 ziedojumos par noziedotām grāmatām. 

Lasītākās ziņas valstī

No 1952. g., Saulaine,  kā arī citas nometnes, izveidojās par augsti cienītu pulcēšanās vietu visām latviešu paaudzēm. Un tāda ir Saulaine bijusi  turpat 70 gadus—pēc 2 gadiem būs 70 gadu! Tā kā tautas dziesmā dziedam „Skaista mana brāļa sēta”, Saulaines sēta nav tikai tīkama skatam un jauki sakopta, bet ir sirdij tuva un dod drošu atbalsta punktu. Būtu arī svarīgi pieminēt, ka  Sv. Jāņa draudze nupat nosūtīja uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Lauberes bibliotēku 100 grāmatas no Saulaines grāmatu klētiņas, gramatas, ko abas bibliotēkas ir pieprasījušas, jo abām bibliotēkām tās trūkst. Un šogad Saulainē ir sarunātas septiņas ( jā 7!) kāzas un 68. Saulaines bērnu nometne no 12. jūlija. Varena darbība!

Lai turpinātu cienīt un lolot šo labo Saulaini, nepārspējamie rūķi, Natālijas Tannes vadībā, atkal rīko līdzekļu vākšanas pusdienas, svētdien, 19. aprīlī, 12:30 pp, pēc dievkalpojuma, Sv. Jāņa draudzes sabiedriskajās telpās, 200 Balmoral Ave. Izcilu maltīti gādās meistaršefpavārs Ingo Kārkliņš ar palīgiem Ēriku Začu un Pēteri Mašinu, būs interesantu mantu laimīgā loze un jauka kompānija. Priekšnesumu sniegs pazīstamā un talantīgā Alberta Vītola ģimene- Alberts, Maria un dēls Alistair.

Pievelciet krēslu arī jūs, pazīstamā vietā pie galda, Saulaines „mājās”.  Ieejas maksa: pieaugušiem $50 ( nodokļu kvīts tiks piešķirta par $30), no 8 g.v. līdz studentiem $20, bērniem līdz 8 g.v bez maksas.  Pieteikšanās draudzes kancelejā: 416-921-3327

Skaista mana brāļa sēta,

Tik cēlāji vietiņā... kā Saulaine, kur mums vienmēr labi klājas!

 

Autore: Kristīne Kirsch-Stivriņa 

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti