Dalies:

Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju

  • 22. Jan. 2019
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju
Stokholmas Latviešu skola svin 65. jubileju

Satekot daudzām trimdas latviskās izglītības upēm vienuviet, 1953/1954 mācību gads uzskatāms par Stokholmas Latviešu skolas (SLS) aizsākumu. Īsi pēc Latvijas simtgades plašās atzīmēšanas Latvijā un Zviedrijā visa 2018. gada garumā, Stokholmas Latviešu skola 2019. gada janvāra vidū atzīmēja pastāvēšanas 65. gadadienu. Skolas pārzine Ieva Reine nodēvēja 2019. gadu par Gudrības, zināšanu un vieduma gadu, kurā aicināja likt uzsvaru uz starppaaudžu zināšanu apmaiņu.

Pirmais īpašais gada viesis skolā 12. janvārī ieradās ar grāmatu somu - PBLA priekšsēde Kristīne Saulītis skolai dāvināja jaunākās, Latvijā izdotās, grāmatas, kuras noderēs gan Latvijas vēstures un ģeogrāfijas apgūšanai, gan kā lasāmviela dažādu vecumposmu skolēniem.
SLS jubilejas pasākumā 19. janvārī ar dāvanām skolai un apsveikuma vārdiem bija ieradušies Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams, Zviedrijas latviešu apvienības (ZLA) Centrālās valdes priekšsēdis Juris Rozītis un vicepriekšsēde Laine Lasmanis-Wikmark (abi arī agrākie skolas pārziņi), Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā fonda pārstāves Ieva Graufelde un Zita Dzelzkalēja, SLS ilggadējs skolas pārzinis Jānis Krēsliņš, bet Stokholmas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes un tās mācītāja Kārļa Žola vārdā apsveikumu skolai nodeva draudzes priekšniece Inta Meiere.

Sveicēju vidū bija arī Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba un Kuldīgas folkloras kopas vadītāja Ina Celitāne. 
Lielāko dāvanu skolai sagādāja Ozolnieku Tautas nama bērnu un jauniešu kolektīvs “Nianse” ar savu māksliniecisko vadītāju Ingūnu Pētersoni, sniedzot koncertu, kas sajūsmināja vairāk par simtu klātesošo klausītāju. Pēc maiznīcas “Drusti” veidotā svētku kliņģera notiesāšanas un dzīvīgas kopdziedāšanas, viesiem un mājiniekiem lustīgi izdejoties iespēju deva Stokholmas spēlmaņi.

Stokholmas Latviešu skola ir viena no vecākajām Zviedrijas latviešu apvienības organizācijām, kurā vairāk kā 110 audzēkņus izglīto 23 brīvprātīgie skolotāji.

Foto: Dzintra Delpere, Eva Šakina Norouzi, Ieva Reine

Līguma izpildi finansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Lasītākās ziņas valstī

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti