Dalies:

Starptautiska atzinība Latvijas komponistam

Starptautiska atzinība Latvijas komponistam
  • 25. May. 2019

Mūzikas mīļotājus visā Latvijā sasniegusi vēsts, ka Argentīnā UNESCO Starptautiskajā jauno komponistu jaundarbu skatēRostrum dalībnieku grupā līdz 30 gadiem galveno balvu iegu- vis Jēkabs Jančevskis ar kompo- ziciju ”When”. Skaņdarbu ieska- ņojis Rīgas Doma koŗa skolas jauktais koris, čellists Kristaps Bergs, diriģents Jurģis Cābulis.

Laureāts saņems pasūtinājumu no Zviedrijas radio, arī iespēju pabūt kādā rezidencē, tāpat radio- atskaņojumu iespējas visā plašā pasaulē.

Šajās dienās komponists saņem daudz apsveikumu un radošas veiksmes vēlējumu. Bet ziņa par latviešu jauno komponistu ra- došajiem sasniegumiem izskanē- jusi tālu pāri zemēm un konti- nentiem; bez J. Jančevska kom- pozīcijas konkursā piedalījās arī Lindas Leimanes un Annas Ķirses jaundarbi.

Lasītākās ziņas valstī

Rostrum konkursā, kas notiek jau kopš 1954. gada, savulaik panā- kumus guvuši tādi mūsu kom- ponisti kā Ēriks Ešenvalds, Santa Ratniece, Kristaps Pētersons, Mār- tiņš Viļums un Krists Auznieks. 

Publicēts sadaríbā ar Laikrakstu "Laiks"
Foto: Aivars Krastiņs

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti