Dalies:

Nākamvasar Latgales 3x3 saiets notiks Maltā

Nākamvasar Latgales 3x3 saiets notiks Maltā
  • 23. Oct. 2019

Nākamvasar no 26.jūlija līdz 2.augustam uz Maltas 3x3 Latgalē Tevi aicinām mēs – Cekuļu ģimene! Pirms diviem gadiem vadījām saietu Krāslavā, tāpēc šis mums būs jau otrais Latgales saiets. Kāpēc atgriežamies? Droši vien iemesls tam ir neizmērāmā Latgales viesmīlība, atvērtība, pretimnākšana, vienkāršā un draudzīgā kopābūšana. Te jūtamies labi, kā starp savējiem. Jā, reizēm šķiet: ui, Latgale, tas ir tik tālu! Bet patiesībā taču Rēzekne no Rīgas nav diži tālāk kā Liepāja! Un nekur citur tik ļoti nedaudzina un netur godā un cieņā savu īpatno tradīciju kolorītu –valodu, kultūru, tradīcijas, turklāt gan caur modernām dziesmām repa stilā, gan augstās mākslas koncertiem un laikmetīgu gleznu izstādēm.

Maltas pagasts, uz kurieni šogad aicinām trisreiztrīsniekus, atrodas Rēzeknes novada dienvidos, kur robežojas ar Silmalas un Lūznavas pagastiem, kā arī Mākoņkalna, Pušas un Feimaņu pagastiem. Maltas pagasta “Dzyndrās” darbojas Aivara un Vēsmas Ušpeļu keramikas darbnīca “Malny wylky”, bet vietējās zemnieku saimniecības galvenokārt specializējas augkopībā – graudaugu, kartupeļu un daudzgadīgo zālāju audzēšanā, lopkopībā – liellopu, cūku, aitu un zirgu audzēšanā, putnkopībā, kā arī biškopībā. Te viss notiek!

Lasītākās ziņas

Tomēr pirmais iespaids, ka Malta ir vien necils ciems Latgalē, nepilnas pusstundas braucienā no Rēzeknes, ir maldīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka Latgales vietējo ļaužu pretimnākšana aizvedīs visu Maltas 3x3 ceļojumā uz nākotni! Tieši Maltas vidusskolā un jaunajā modernajā daudzfunkcionālajā kompleksā, kas, starp citu, pirms dažiem gadiem saņēmis arī Gada būves titulu, notiks 3x3 saiets. Lai aplūkotu šīs mūsdienīgās telpas, vien ir vērts doties uz Maltu! Te mājo rotkaļu studija “Dzeļi”, kas Latvijā ir vienīgā šāda veida mākslas studija ar 10 labiekārtotām darba vietām visiem, kuri vēlas apgūt seno rotu kalšanas māku. Milzīgajā kompleksā visiem trīsreiztrīsniekiem būs iespēja iedzīvoties kopmītņu un klašu telpās un justies kā mājās veselu nedēļu!

Saieta ikdienā Maltas 3x3 ļaus piedzīvot latgalisku padarīšanu, vērtību un sadraudzību nedēļu piepildītu ar latgalisku dziedāšanu, podniecību, arī rotkalšanu, kas šoreiz saietā būs pārstāvēta pat vairākās rotkalšanas ievirzēs! Piedzīvosim gan tradicionālās 3x3 ievirzes, kur apgūt ādas apavu darināšanu, linu kreklu šūšanu, gan arī stiprināsim vīrišķo un sievišķo spēku attiecīgi vīru un sievu ievirzēs, kas notiks atsevišķi Jāņa un Ineses Krūmiņu vadībā. Mazie bērni dosies dabā un iepazīs folkloru, bet lielāki – vecumā virs 7 gadiem – varēs iziet Vilku mācību vai izvēlēties mākslas vai sportiskas nodarbes. Savukārt jauniešiem no 14 gadu vecuma piedāvājumā būs gan politika, gan muzicēšana, gan improvizēšana un pārējās  ievirzes pieaugušajiem.

Ik vakaru 3x3 diena noslēgsies ar vienojošu pasākumu, kas būs gan klausāmu un skatāmu priekšnesumu formā, gan uz pašu ādas izmēģināmās nodarbēs, bet vēl vairāk satumstot – protams 3x3 danči un nīkšana – dziesmas un joki pie kopēja galda! Bet tie, kam uz jokiem prāts mazāk nesās, bet kājas no dančiem nogurušas, nakts sarunās Jolantas un Anša Bogustova vadībā varēs noskaidrot, iepazīt un aprunāties par to, kas Latgalē aktuāls tieši tagad. Katram būs iespēja izpausties uz skatuves Brīvā mikrofona koncertā, bet Daudzinājumā, kas ir mūsdienām un 3x3 saietam piemērots senču rituāls, vairosim labo un godāsim to, kāpēc esam visi sabraukuši Maltā.

Maltas 3x3 saieta vadmotīvs būs BALTS – baltu ciltis, balts kā latviskā sakrālā krāsa, balts – tīrības tikums. Mazgāsimies balti, tērpsimies baltā, vairosim sevī baltas jūtas, domas un pārdomas, lai jau vasarā satiktos seno baltu – letgaļu – cilts mājvietā Maltā!

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)456-8023. Dalības maksa ir  $350.- personai, nepārsniedzot $800.- kodolģimenei;  jeb 320 eiro.- personai, nepārsniedzot 720 eiro kodolģimenei.  Bērniem  2 - 6 gadiem puscena, līdz 2 gadiem – brīvs. Interesentus, kuri dzīvo Latvijā, aicinām pieteikties, sūtot motivācijas vēstuli pa pastu Ilzei un Laurim Cekuliem (Bauskas iela 8-14, Rīga, LV –1004) vai ar e-pasta starpniecību maltas3x3@gmail.com. Motivācijas vēstulē Tev jāpastāsta mums, kādēļ latvietība ir Tev svarīga, kā arī kādēļ Tev un ģimenei ir svarīgi piedalīties šajā 3x3 saietā. Ko tev nozīmē balts? Pieteikties var līdz 1.maijam. Dalībniekam no Latvijas maksa ir 150 eiro, bet nepārsniedzot 480 eiro kodolģimenei (vecākiem ar nepilngadīgajiem bērniem).  Sīkāka informācija par saietu sekos un būs atrodama  www.3x3.lv

Mīļi gaidīsim Latgalē!

Cekuļu ģimene

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti