Dalies:

Šodien stājas spēkā Trauksmes celšanas likums

Šodien stājas spēkā Trauksmes celšanas likums
Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja
  • 01. May. 2019

Lai sniegtu ikvienam iespēju uzlabot savu darba vidi un rūpēties par sabiedrības labklājību, šodien stājas spēkā Trauksmes celšanas likums. Tā mērķis ir veicināt trauksmes celšanu par pārkāpumiem, nodrošināt trauksmes celšanas mehānisma izveidi un arī aizsargāt trauksmes cēlēju.

No šodienas interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv ir pieejama visa nepieciešamā informācija, iesnieguma veidlapa, trauksmes celšanas ieviešanas vadlīnijas, kompetento iestāžu saraksts un šo iestāžu kontaktpersonu kontakti. Par darba vidē novērotajiem pārkāpumiem un sabiedrības interešu apdraudējumu trauksmes cēlēji aicināti vērsties arī Trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, kur nepieciešamības gadījumā iespējams saņemt konsultācijas par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību.

Kādos gadījumos celt trauksmi?

Likums neattiecas uz privātu nesaskaņu risināšanu vai personisku interešu aizskārumu, taču trauksmi var un vajag celt, ja savā darba vidē sastopaties ar kādu no sekojošiem sabiedrības interešu apdraudējumiem:

  • amatpersonu pārkāpumi, korupcija, krāpšana, valsts naudas izšķērdēšana;
  • publisko iepirkumu, finanšu un kapitāla tirgus, konkurences pārkāpumi;
  • veselības un pārtikas drošības, vides, būvniecības, darba drošības pārkāpumi;
  • sabiedriskās kārtības un cilvēktiesību pārkāpumi.

Kā celt trauksmi?

  • Trauksmes celšanas likums paredz, ka visās iestādēs, kā arī uzņēmumos, kuros ir vismaz 50 darbinieku, no 1. maija jāievieš iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kur vērsties, redzot likumu pārkāpumus darba vietā. Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei atradīsiet šeit.
  • Iespējams informēt tieši kompetentās iestādes atkarībā no novērotā pārkāpuma veida. Katrā kompetentajā iestādē no 1. maija būs trauksmes celšanas kontaktpersona. Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās atradīsiet šeit.
  • Ja cilvēks nezina, kā rīkoties, palīdzību var meklēt Trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā.
  • Ja objektīvu iemeslu dēļ trauksmi nevar celt darbā vai kompetentajā institūcijā, ja neviens neklausās vai arī nekas ilgstoši nemainās, var informēt plašāku sabiedrību, vēršoties pie medijiem.

Par aizsardzības garantijām

Viens no galvenajiem Trauksmes celšanas likuma uzdevumiem ir pasargāt trauksmes cēlējus un viņu radiniekus no iespējamām nelabvēlīgām trauksmes celšanas sekām, nodrošinot identitātes aizsardzību, aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām, valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā, pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā, atbrīvošanu no juridiskās atbildības, atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, un konsultācijas par savu tiesību aizsardzību.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti