Dalies:

Sietlas lasītāju pulciņš ceļā uz 20 gadu pastāvēšanu

Sietlas lasītāju pulciņš ceļā uz 20 gadu pastāvēšanu
  • 10. Mar. 2019

Šogad Sietlas "grāmatu grupiņa” Vairas Pelēķes Kristoferes (Christopher) vadībā uzsāka savu 18. darbības gadu. Kopš iesākuma izlasītas vairāk nekā simt latviešu grāmatu, sākot ar klasiskiem autoriem līdz mūsdienām, un simtiem dzejoļu.

Grupiņas dalībnieki, skaitā no 15 līdz 20 – galvenokārt sievietes, bet arī vairāki kungi – satiekas pie Vairas apmēram sešas reizes gadā, lai pārrunātu trimdas un Latvijas autoru darbus. Vasaras un decembŗa sanāksmē parasti lasām dzeju. Pēc Vairas ierosinājuma, katrā saietā dalībnieki ziedo naudu Baltijas studiju programmai Vašingtonas universitātē , pēdējā laikā pārsvarā universitātes baltiešu bibliotēkai jaunu grāmatu iegādei. Gadu gaitā universitāte no grāmatu grupas ir saņēmusi pāri par $30 000. Marta sanāksmes ziedojums ir veltīts Okupācijas mūzejam Latvijā.

Galveno atbildību par programmu uzņemas Vaira, vispirms iepazīstinot klātesošos ar izvēlētā autora biografiju, papildinot to ar interesantiem stāstiem un pikantām anekdotēm no rakstnieka dzīves, ko viņa ir atradusi Latvijas bibliotekās un archīvos, pat sazinoties ar autoru pašu vai autora radiem un bērniem. Katram dalībniekam ir iespēja izteikties par izlasīto grāmatu, un to viņi arī labprāt dara. Pēc pārrunām lasītāji izbauda azaidu no līdzpaņemtiem groziņiem un turpina sarunas par dažādiem tematiem. Gaŗais galds ap kuŗu dalībnieki pulcējas, ir vienmēr dekorēts attiecīgi grāmatas galvenajai tēmai. Izdomas Vairai nekad netūkst. Bieži viņa ir uzzinājusi autora mīļāko ēdienu un to sagatavo par pārsteigumu lasītajiem. Citreiz viņa izvēlās ēdienu, kas minēts grāmatā. Tā piemēram esam nogaršojuši tādus neparastus ēdienus, kā "ķūķi” un "grūdeni”. Pagājušā Ziemsvētku saietā uz galda bija divi cūkas šņukuri ar pupiņām un zirņiem. Šņukurīts ar sinepēm bija tīri garšīgs! Janvāŗa saietā, kad pārrunājām Alberta Bela "Cilvēki laivās”, par laimi viņai nebija izdevies atrast iesālītas vārnas, kuŗas esot ēduši nabadzīgie kuršu zvejnieki.

Lasītākās ziņas valstī

Ir bijušas reizes, kad pēc tik daudziem gadiem grupas vadībā Vaira ir izteikusies, ka grāmatu grupiņu vajadzētu pārņemt citam, bet neviens no dalībniekiem to negrib uzņemties. Tas, ko Vaira mums ir devusi, un turpina dot, nav atvietojams. Ceram, ka viņa mūs vadīs un iedvesmos vēl ilgus gadus.

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks".

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti