Dalies:

Rīt notiks seminārs "Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās Latvijas skolās"

Rīt notiks seminārs "Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās Latvijas skolās"
  • 10. Sep. 2019

Viena no būtiskām un risināmām problēmām remigrācijā ir jautājums par remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā. Izglītības iestāžu vadītāji un izglītības pārvalžu speciālisti ir izteikuši vēlmi saņemt vispārīgu informāciju un skaidrojumus par normatīvo aktu piemērošanu, kā arī ieteikumus un metodisko atbalstu, tādēļ 11. septembrī Vidzemes plānošanas reģions organizē semināru vispārizglītojošo skolu direktoriem un izglītības pārvalžu speciālistiem “Remigrējušo ģimeņu bērnu iekļaušanās Latvijas skolās”.

Seminārs notiks Amatas novada Drabešu Jaunajā pamatskolā. Seminārā aplūkojamās tēmas īpaši aktuālas tajās pašvaldību izglītības iestādēs, kurās jau mācās vai plāno mācīties remigrējušo ģimeņu atvases. Semināra dalību pieteikuši vairāk nekā 50 interesenti, pārstāvot Kurzemi, Zemgali, Rīgu un tās reģionu, kā arī Vidzemi.

Pieteikumu anketās izglītības iestāžu vadītāji (skolu direktori, izglītības pārvalžu vadītāji) norādījuši vairākas tēmas, par kurām seminārā speciālisti centīsies sniegt atbildes, informāciju vai ieteikumus: skolu un pedagogu atvērtība un pieejamība cilvēkiem, kuri atgriezušies Latvijā; kā darboties un integrēt skolās bērnus, kuri neprot latviešu valodu; stratēģija iepriekš iegūtās izglītības (t.sk. bērniem, kuri nelieto valsts valodu) pielāgošanai Latvijas izglītības sistēmai, ilgtermiņa adaptācijas – valsts valodas apguves periodu veiksmīgi risinājumi; skolās nepieciešamās dokumentācijas kārtošanas jautājumi, u.c.

Lasītākās ziņas valstī

Lai seminārā iekļautu visus aktuālākos tematus un sniegtu maksimāli daudz atbildes uz jautājumiem, kā arī objektīvi spētu novērtēt situāciju skolās, skolu vadītājiem iepriekš tika nosūtīta aptaujas anketa. Tajā tika lūgts raksturot situāciju skolā, kā arī norādīt vajadzības un problēmas, ar kurām saskaras skolas, uzņemot pie sevis remigrējušo ģimeņu bērnus. Kā norāda semināra organizatori – atsaucība bijusi liela – aptaujā piedalījās vairāk nekā 100 skolu pārstāvji no visas Latvijas.

Aptaujas rezultāti liecina, ka remigrējušo ģimeņu bērnu skaits Latvijas skolās pieaug, turklāt izteikti – šajā mācību gadā. Tāpat pēc aptaujas datiem redzams, ka 43% izglītības iestādēm šis ir jauns un nezināms izaicinājums. Pie lielākajiem izaicinājumiem un neskaidrībām minēti atšķirīgi bērnu zināšanu un prasmju līmeņi, nepietiekamas latviešu valodas prasmes, finansējuma trūkumu papildus pedagogu darba samaksai, kā arī tas, ka trūkst normatīva regulējuma par vērtēšanu pārejas posmā. Tāpat izcelts, ka valstī trūkst vienotas nostādnes par vērtēšanas organizēšanu un prasībām, uzņemot skolā šādus bērnus: “Piemēram, Vācijā skolēni, kas iebrauc no citām valstīm, gadu mācās valsts valodu un tikai tad tiek ieskaitīti klasē mācību turpināšanai. Latvijā spējīgi bērni, kam nav latviešu valodas zināšanu, kļūst par nesekmīgiem un emocionāli nomāktiem. Tā nevajadzētu būt”, situāciju komentējis viens no respondentiem.

Lai gan reģistrācija semināram ir noslēgusies, interesenti ar semināra lekcijām varēs iepazīties vēlāk, jo seminārs tiks filmēts un video materiāli tiks ievietoti Vidzemes plānošanas reģiona YouTube profilā.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti