Dalies:

Franks Gordon: Putins - no Eirazijas uz Aziopu?

Franks Gordon: Putins - no Eirazijas uz Aziopu?
Foto: Timurs Subhankulovs
  • 20. Oct. 2019

Pēc visa spriežot, krievijas “valsts galva” un “nācijas līderis” Vladi­mirs Putins nu mainījis kremļa pūliņu un interešu orientāciju: divgalvainais imperiālais ērglis sāk vērīgāk raudzīties uz Aziju, uz Austrumiem. tiesa, tā dēvē­ tie “kolektīvie Rietumi” joprojām ir “mūžsens ienaidnieks”, bet iz­ redzes galīgi izjaukt eiropas Sa­vienības saliedētību nav tik spo­žas kā šķita, un jāmaina, ka mēdz teikt, paradigma, smagpunkts.

Putins visus pēdējos gadus ne­ mitas uzsvērt, ka krievija – tā ir īpaša civilizācija, gandrīz kā ve­sels kontinents pats par sevi, ka tā ir milzīgās eirazijas serde un sirds. Bet 3. oktobrī Sočos noti­kusī t. s. starptautiskā diskusiju kluba “Valdaj” gadskārtējā 16. se­sija liecina, ka Putins jēdzienu “Eirazija” sācis izprast drīzāk, piedodiet, kā Aziopu. Uzsvars likts uz Aziju un Austrumiem plašākā nozīmē, jo tuvie Aus­trumi lielākoties atrodas Azijā.

Šīs “Valdaja” sesijas temats bija “Pasaules kārtība: skatiens no Austrumiem”. Zīmīgi, ka šoreiz Sočos piedalījās diskusijā Jorda­nijas karalis Abdalla Ī, Filipīnu prezidents Duterte, Azerbaidža­nas prezidents Alijevs un Kazach­stānas prezidents Tokajevs. Ne­ parasta aina!

Lasītākās ziņas valstī

Putins savā uzrunā apgalvoja, ka krievija uzskata sevi kā vie­ nu no “pasaules kārtības (miro­ porjadok) garantiem”. Augstu te­mēts, vai ne? Nīstajai globalizā­ cijai, kuŗa “dzemdē katastrofas”, viņš pretstatīja “pasaules kārtību, kas balstās uz pasaules tiesībām”. Kā to saprast? Mini manu mīklu.

Krievijas Federācija, uzsvēra Putins, ir valsts, kuŗā citai etnis­kai cilmei un citai konfesijai pie­derīgie pilsoņi jūtoties kā šīs fe­derācijas patrioti, kā īsti “rossi­ jane” (krievzemieši). Šis apgal­vojums gan šķiet apstrīdams.

Vladimirs Vladimirovičs pale­pojās ar to, ko, Sīrijā kopš 2015. gada rudens paveikusi krievijas bruņotā intervence, palīdzot pre­zidentam (un tirānam) Bašaram Asadam atgūt varu pār gandrīz visu šo zemi.

Jordānijas karalis Abdalla Īrets viesis šai pusē, izteicās, protams, par vēlmi stabilizēt si­tuāciju tuvajos Austrumos. Žēlabaina bija Filipīnu autoritāra prezidenta Dutertes runa. Viņš esot noguris, viņam jau vairs negribas “šaut nost narkotirgoņus”. Filipīnieši joprojām nevarot atgūties no ASV virskundzības, kas ilga no 1898. līdz 1946. gadam...

Kā zināms, Maskavā izperinā­tā Eirazijas ekonomiskā savienī­ba (eAeS) ir pretstats Eiropas Savienībai. Sočos Putins priecīgi paziņoja, ka ne tikai Indija, bet arī Singapura pievienojusies šīs eAeS brīvas tirdzniecības zonai.

Vēl nebija beigusies šī 16. “Val­ daja” sesija, kad kļuva zināms, ka Putins gatavojas oficiālai vizīte uz Sauda Arabiju. Tā ir sensācija, ja ņemam vērā Saudijas un vai­rāku arabu emiratu konfliktu ar Irānu, kur Putins allaž ir laipni lūgts viesis. Arī ASV preziden­ tam trampam šī ziņa nav sevišķi iepriecinoša.

Noslēgumā vērts pieminēt So­čos notikušo vārdu apmaiņu starp Kazachstānas prezidentu Tokaje­vu un Putinu. Kad tokajevs ie­minējās, ka “valstij labāk iztikt bez kodolierocčiem, bet piesaistīt in­vestīcijas un uzturēt labas starp­ tautiskas attiecības”, Putins attrau­ca, ka tā bija domājis arī Sadams Huseins (2003. gadā gāztais un pakārtais Irakas diktators).

Tas tika saprasts kā mājiens, ka Tokajevs “slikti beigs”...

Autors: Franks Gordons

Publicēts sadaríbā ar laikrakstu "Brīvā Latvija"

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti