Dalies:

Pulcējieties zem latviešu karogiem!

Pulcējieties zem latviešu karogiem!
  • 10. Mar. 2019

Cik daudz spēj viena cilvēka uzņēmība! Divus gadus pirms Latvijas proklamēšanas par suverēnu valsti, Jānis Goldmanis 1915. gadā spēja apvienot latviešu kaŗavīrus, kas toreiz cīnījās kopā ar Krievijas kaŗaspēku, un izdzina no Latvijas territorijas vācu kaŗaspēku, kas jau bija ieņēmis Zemgales un Kurzemes apgabalus.

Bija noticis neticamais. J. Goldmanis, būdams viens no Latvijas territorijas latviešiem Krievijas domē (Dumā), pieprasīja un saņēma atļauju no Latvijas apgabala krievu ģenerāļa Michaila Aļeksējeva latviešu kaŗavīriem cīnīties zem Latvijas karoga! Toreizējie Krievijas domnieki – J. Goldmanis un J. Zālītis – Pēterpilī parakstīja dokumentu ar atļauju Latvijas apgabala kaŗavīriem „pul cēties zem latviešu karogiem”, kuŗā rakstīts, starp citu, „...mums atļauts dibināt latviešu kaŗapulkus”, kā arī ”latviešu pulki kalpos Latvijas atkaŗošanai un aizstāvēšanai...”.

Drīz noformējās latviešu Strēlnieku pulki, kas cīnījās zem Latvijas karogiem latviešu virsnieku vadībā, un visas komandas un uzsaucieni tagad skanēja latviešu valodā. Kopš tā laika Jānis Goldmanis tiek dēvēts par Strēlnieku Tēvu, īpaši no vecajiem strēlniekiem un Latvijas kaŗavīriem. Pēc Latvijas valsts prokla mēšanas 1918. gadā Jānis Goldmanis tika iecelts un darbojās par Latvijas valsts zemkopības ministru un arī par Latvijas kaŗa ministru divās valdībās.

Lasītākās ziņas valstī

Vairākus gadus pavadījis bēgļu nometnēs Vācijā, 1940. gadu beigās viņš ar ģimeni atnāca dzīvot uz South Bend, Indiānā, Amerikā. Jānis Goldmanis, Strēlnieku Tēvs, tagad atdusas Kalamazū, Mičiganas pilsētas kapos.

2018. gada vidū man radās sirdsapziņas aicinājums Jāņa Goldmaņa dokumentus, rakstus un citas personīgās lietas nogādāt apskatei kādā mūzejā Latvijā. No Jāņa Goldmaņa tiešiem pēcnācējiem ir viņa mazmeita Ilze Shear ar diviem jau pieaugušiem dēliem. Tā nu mēs abi kopā ar Ilzi Shear iesākām sarunas par to, kā pārvietot dokumentus uz Latviju. Problēma bija tā, ka mums trūka zināšanu par mūzejiem vai citām piemērotām dokumentu krātuvēm Latvijā. Tad, kad bijušais prezidents Guntis Ulmanis viesojās Kalamazū 2018. gada vasarā, man izdevās ar viņu aprunāties par pareizāko vietu Latvijā, kur varētu pārbaudīt, novērtēt, uzturēt un izrādīt J. Goldmaņa lietas. Pēc pārdomām sapratām, ka ieteicamākā vieta ir Latvijas Kaŗa mūzejs.

Sazinoties ar Latvijas Kaŗa mūzeja direktori Aiju Fleiju un pārliecinoties, ka Kaŗa mūzejs ir pareizā vieta, kur visu novietot, nosūtījām J. Goldmaņa dokumentus un mantas 2018. gada decembrī četrās kastēs ar Latvian American Shipping Line. Uz Latviju devās arī Jāņa Goldmaņa ceļojuma koferis, ar kuŗu viņš pārcēlās uz dzīvi ASV. Tagad tiek strādāts pie mantu dāvināšanas līgumiem. Pašreiz Jāņa Goldmaņa archīvs tiek caurskatīts, un tiek veidota mūzeja krājuma uzskaite ar attiecīgiem mūzeja reģistriem mūzeja grāmatās.

Cerība ir, ka Latvijas Kaŗa mūzejā kādreiz varēs apskatīt un baudīt Strēlnieku Tēva dažādus dzīves posmus un viņa vēsturiskos darbus par Latvijas valsts tapšanu.

Autors: Ģirts Austriņš
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"
Foto: Wikidata

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti