Dalies:

Pirmais Izglītības darba grupas seminārs Stokholmā

Pirmais Izglītības darba grupas seminārs Stokholmā
Agnese Blaubārde un Gunta Eneroth
  • 11. Mar. 2020

7. martā Stokholmā notika pirmais Zviedrijas Latviešu apvienības (ZLA) Izglītības darba grupas un Stokholmas latviešu skolas kopīgi rīkotais seminārs. 

Semināra viese un referente bija Iveta Grīnberga, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte, latviešu kā svešvalodas pasniedzēja. Iveta iepazīstināja semināra dalībniekus ar valodu apguves teorētiskajiem aspektiem, kas balstīti zinātniskos pētījumos, kā arī dalījās ar praktiskiem ieteikumiem lasītprasmes attīstīšanai. Referente iepazīstināja skolotājus ar mācību līdzekli „Runā ar mani latviski”, kurā apkopota viņas  pieredze, mācot latviešu valodu kā svešvalodu vairākās Amerikas Savienoto Valstu universitātēs. Šie materiāli uzskatāmi par pirmo mācību grāmatu latviešu bērniem, kuriem latviešu valoda ir etniskā mantojuma valoda.

Otrā semināra daļa tikai atvēlēta pieredzes apmaiņai. Praktizējošie latviešu valodas skolotāji Maija Janusa, Agnese Blaubārde, Gunta Eneroth un Ilze Jundze-Lundegran iepazīstināja ar praktiskās apmācības piemēriem. 

Lasītākās ziņas valstī

Kopumā seminārā piedalījās 22 dalībnieki, gan Stokholmas latviešu skolas skolotāji, pašvaldībās strādājošie latviešu valodas skolotāji, kā arī divas interesentes no Ērebrū. Viena no viņām - Sanita Grinvalde kura šobrīd vada grāmatu pēcpusdienas bibliotēkā latviešu bērniem, ir iecerējusi atvērt latviešu bērnu skoliņu arī Ērebrū.  

Doma par Izglītības semināru izskanēja pagājšgad ZLA Padomes sēdē. Izglītības grupas vadītāja Ilze Jundze Lundegran,  kura arī ir ZLA Padomes locekle: saka “Latviskā izglītība ir viena no ZLA prioritātēm. Zviedrijā bērni un jaunieši apgūst latviešu valodu gan Stokholmas latviešu skolā, gan kopā ar dzimtās valodas skolotājiem, gan latviešu grāmatu pēcpusdienas bibliotēkās, gan online režīmā. Nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešama sadarbība starp latviešu valodas apguvē iesaistītajām grupām un dalībniekiem. Izglītības darba grupas (IDG) mērķis ir ne tikai apzināt un veidot sadarbību un tīklošanos starp latviešu valodas pedagogiem Zviedrijā, bet arī būt par saikni starp ZLA, Eiropas Latviešu apvienību  un Latvijas izglītības iestādēm un atbildīgajām institūcijām.” 

Izaicinājumu latviešu valodas apguvē un saglabāšanā ir daudz. Viens no tiem, ka daži bērni savās ģimenēs apgūst vienlaikus trīs un pat četras valodas, kā tas ir Stokholmas latviešu skolas valdes priekšsēdētājas Undīnes Uzulēnas ģimenē, kuras pusotru gadus vecais dēls ir cītīgs latviešu skolā “gājējs”: “Vēlme būtu, ja man kā skolotājai latviešu skolā, neesot pedagoģei pēc izglītības, būtu rokasgrāmata, kurā es varētu atrast mācību un darba plānus, kas būtu jāapgūst.”

IZM Izglītības ministrijas referente Iveta Grīnberga minēja, ka Latvija  pozitīvi raugās uz atgriezenisko saiti – iespēju saņemt ierosinājumus, idejas un uzklausīt ārpus Latvijas dzīvojošo un strādājošo latviešu valodas skolotāju pieredzi. Pieredze ir kļuvusi aktuāla saistībā ar ģimenēm, kuras ir atgriezušās Latvijā un šo ģimeņu atvašu apmācība. 

Tuvākajos IZD plānos ietilpst latviešu valodas prasmes pārbaude kopā ar Latvijas valsts Izglītības satura centru 18.aprīlī. 

Paldies par atbalstu Zviedrijas latviešu apvienībai un Stokholmas latviešu skolai!

Autore: Gunta Eneroth, ZLA komunikācijas grupas vadītāja un IDG dalībniece

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti