Dalies:

PBLA KF Piešķīrumi 2019.g.

PBLA KF Piešķīrumi 2019.g.
  • 30. Oct. 2019

PBLA Kultūras fonds 2019. gadam saņēma īpaši lielu pieprasījumu skaitu.  Pieprasījumus pārskatīja PBLA KF valde un 11 nozaru vadītāji, nolemjot atbalstīt 16 projektus no ASV, Francijas, Īrijas, Kanādas, Norvēģijas, Latvijas un Zviedrijas.

Projektu vērtētāji rūpīgi un pacietīgi apsvēra iesniegto, vairākkārt nožēlojot, ka resursi neatļāva atbalstīt lielāku skaitu.  Tomēr visi atbalstītie projekti saņēma vismaz pusi no komitejas locekļu atzinību.  

No 16 projektiem lielāko skaitu atbalstītāju saņēma 3 pieprasījumi: 

Lasītākās ziņas valstī

XV Dziesmu un Deju svētki Kanādā, Latvijas simtgades zīmē skanēja Toronto no 3. līdz 7. jūlijam ar 25 pasākumiem 10 telpās, un uz tiem ieradās ap 4 000 skatītāji un dalībnieki. 

CD “Canadian Amber”, izkārtoja Toronto Latviešu Koncertapvienība, Latvijas simtgades zīmē, (un tās līdzdibinātāja, komponista Tālivalda Ķeniņa simtgadē).  Ar atbalstu arī no Latvijas (simtgades biroja) un Kanādas (Canadian Music Centre) iestādēm, ieraksts piedāvā 3 nozīmīgākos latviešu-kanadiešu komponistus Jāni Kalniņu, Tālivaldi Ķeniņu un Imantu Ramiņu, ar solistiem pianistu Artūru Ozoliņu un vijolnieci Lauru Zariņu. Kanādas Nacionālās operas izcilo orķestri meistarīgi vadīja Māris Sirmais.

PBLA KF vienmēr ir atbalstījis mūsu kultūras dārgakmeni, rakstu krājumu kultūrai un brīvai domai “Jaunā Gaita”, un arī 2019. gadā.  

Līdzīgi, KF ir vienmēr atbalstījis Daces Aperānes vadītos jauno mūziķu meistarkursus, XIV variants ar tēmu “Mūzikas interpretācija mūsdienās”, 2019.g. Siguldā.

Vērtētāji nolēma atbalstīt arī Otros Eiropas Latviešu kultūras svētkus (ELKS), kuri skanējā Īrijā, Dublinā, no 13. jūnija līdz 16. jūnijam, ar dalībniekiem no 17 valstīm, noslēdzot Latvijas Simtgades svinību ciklu Eiropā.

PBLA KF ir arī uzdevums atbalstīt projektus jaunatnei un izglītībā.  2019.g. atbalstu saņēma skautu un gaidu 12. lielā nometne “Solījums”, Ņujorkas štatā ASV no 11. līdz 17. augustam.  Ieva Reine, Stokholmas latviešu skolas direktore vada plašu un ļoti vērtīgu projektu “Latviešu valodas tālmācība pasaulē”.

PBLA KF atbalsta muzeja “Latvieši pasaulē” rīkoto izstādi “Nyet, nyet, Soviet!” par latviešu pretpadomju demonstrācijām trimdā. Izstāde stāsta par demonstrāciju organizēšanu, piedalīšanos un pārdzīvojumiem no dalībnieku skatapunkta un par visnozīmīgākām demonstrācijām, izmantojot priekšmetus, fotogrāfijas, tekstus un multimediju interviju fragmentus.

Ne visi projekti ir tik liela apmēra kā dziesmu svētki, bet tomēr ļoti vērtīgi.  Dejā, PBLA KF atbalsta Ziemeļamerikas latviešu tautas deju horeogrāfiju digitālu krātuvi, bet mūzikā, Andreja Jansona CD ar 5 ārpus Latvijas komponētiem skaņdarbiem, un monogrāfiju “Latvijas mūzika renesansē”, literatūrā TV raidījums “Literatūre” Amerikā.  Par mūsu sabiedrību ārpus Latvijas, režisore Ieva Ozoliņa turpinās agrāk atbalstīto projektu “Latviešu Dzīvesstāsti Francijā”, un Latviešu organizācija Vašingtonā (LOV) gatavos vēsturisku dokumentu par Latviju, “Latvija simt gados” ko varētu izmantot kā papildus materiālu latviešu skolās, kā arī saglabāt liecību par to, kā Latvijas simtgadi atzīmēja latviešu kopiena Vašingtonā, D.C.

Laikraksts “Laiks” svin savu 70. gada jubileju, un atzīmēs arī redaktoru Helmāru Rudzīti.  Kā raksta redaktore Ligita Kovtuna: “Tā kā it visās mītnes zemēs notiek aktīvas sabiedriskās rosības ar mērķi stiprināt latviešu kopību ārpus Latvijas, kopt latviešu valodu un tautas tradīcijas, medijiem, ko drukātā avīzē “Laiks” un digitālā formā “Brīvā Latvija” lasa latvieši ārzemēs, ir uzdevums būt par vienojušu saikni.”

PBLA Kultūras fonds priecājas par visiem projektiem, un novēl visiem rīkotājiem labas sekmes tos īstenot.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti