Dalies:

“Pārnēsājamās ainavas” Ņujorkā

“Pārnēsājamās ainavas” Ņujorkā
  • 15. Dec. 2019

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā arJames Gallery šī gada 19. novembrī Ņujorkā atklāja vairāku gadu pētniecības un izstāžu pro- jekta “Pārnēsājamās ainavas” noslēdzošo izstādi “Portable Landscapes. Memories and Imaginaries of Refugee Modernism” (“Pārnēsājamās ainavas. Bēgļu modernisms, atmiņas un iztēle”), kas seko atšķirīgiem Latvijas emigrācijas un trimdas stāstiem, aplūkojot tos plašākā mākslas norišu, migrācijas un globa- lizācijas kontekstā. Latvijas valsts Simtgades programmas izstāde, kas jau guvusi plašu publikas atzinību, Ņujorkā James Gallery skatāma līdz 15. februārim.

„Priecēja, ka Izstāde tika uzņemta ar lielu atsaucību, jo ar augstvērtīgu kultūras piedāvājumu izlutināto Ņujorkas publiku nebūt nav tik viegli ieinteresēt. Pozitīvu rezonansi raisīja ne tikai izstādītie mākslas darbi un vēsturiskie materiāli, bet arī veids, kādā mēs tiecamies pārrakstīt vēsturi, aplūkojot Latvijas mākslinieku trimdas un emigrācijas stāstus plašākā mākslas vēstures un migrācijas procesu kontekstā. Bēgļu modernisms, šķiet, šīs izstādes iespaidā varētu attīstīties par terminu, kas atsedz mazāk zināmās vēstures lappuses un palīdz veidot daudz iekļaujošāku un mūsdienu pasaules skatījumam atbilstošāku naratīvu – vēstures lasījumu.

Lasītākās ziņas valstī

Daina Dagnija

Iepazīstoties ar MOMAs jauno kollekcijas ekspozīciju, kuŗā arī vērojamas vēstures pārrakstīšanas tendences, jāatzīst, ka mūsu izstāde tapusi īstajā laikā un ka mums izdevies Latvijas mākslas un vēstures norises iekļaut starptautiskā kontekstā,” izstādes atklāšanā sacīja Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese.

„Kāda izstādes apmeklētāja man teica, ka tagad redz moderno mākslu un emigrāciju citādi. Viņa sacīja, ka pētījumu mērķis ir paplašināt zināšanas, un viņa ir pārliecināta, ka šai izstādei tas ir izdevies. Šis sadarbības projekts apvieno mākslinieku un pētnieku skatījumu, lai radītu jaunas zināšanas par Latvijas moderno mākslu, īpaši par emigrācijas māksliniekiem Ņujorkā, kā arī pētītu, kā trimda modernās mākslas vēsturi ir veidojusi starptautiskā mērogā,” komentēja viena no izstādes kuratorēm Katrīna Karla (Katherine Carl) no James Gallery.

Jonija Fains (Yonia Fain)

“Kuratoru komandas ieguldītais pētnieciskais darbs rezultējies tiešā un viegli uztveramā vēstījumā gan par dažādu paaudžu latviešu emigrācijas māksliniekiem ASV, gan par Ņujorku kā visas pasaules bēgļu, jo īpaši mākslinieku (modernistu, bet ne tikai), galamērķi. Trāpīga ir galerijas izvēle, jo vairāku izstādes mākslinieku dzīvē nozīmīgais rajons, tā sauktais “Elles ķēķis”, ir pāris kvartālu attālumā. Tieši turp interesentus aizveda mākslinieku grupas “Orbīta” performance/ lekcija/ pastaiga. Ir liels prieks redzēt, kā iespējams veiksmīgi kontekstualizēt un aktualizēt Latvijas emigrācijas mākslinieku likteņus un darbus,” vērtējumu par izstādi sniedza mākslas zinātniece  Alise Tīfentāle.

Džūdija Blūma-Redija (Judy Blum Reddy)

Cikla “Pārnēsājamāsainavas” noslēdzošās izstādes centrā ir latviešu trimdas mākslinieku un literātu grupa “Elles ķēķis”, kuŗas dažādās radošās izpausmes tās aktīvitātes posmā no 1950. līdz 1970. gadiem atsedz parallēlu lappusi Latvijas mākslas un kultūras vēsturē, kad  Otrā pasaules kaŗa notikumu iespaidā tūkstošiem cilvēku devās bēgļu gaitās. Izstāde arī plašākā kontekstā pievēršas māksliniekiem un radošajam fenomenam, kas veidojies migrācijas iespaidā, priekšplānā izvirzot mazzināmāku stāstu tīklojumu. Izstādē apskatīti virzieni un individuāli mākslinieki, kas balstījuši, kā arī dažādojuši un izaicinājuši kopīgo mākslas vēstures naratīvu.

Parallēli vēsturiskajiem stāstiem, kas atklāsies dažādos archīvu materiālos, mākslas darbos un artefaktos, izstādē piedalās arī mūsdienu mākslinieki, kuŗi savos darbos pievēršas migrācijas tēmai vai ar savām interpretācijām papildina kādu no izstādes naratīviem. Uzsverot dažādības nozīmi, atšķirīgos modernismus un mazāk zināmus strāvojumus, izstāde uzsveŗ, ka gan pagātnes, gan mūsdienu norises ir dzīvs process, ko nemitīgi veidojam un pilnveidojam. Izstāde un tās publiskā programma pārskata mākslinieciskās un polītiskās izteiksmes migrācijas mākslā, atklājot daudzveidīgos naratīvus gan nesenā pagātnē, gan mūsdienās.

Izstādes mākslinieki: Daina Dagnija, Jonija Fains (Yonia Fain), Jevgeņijs Fiks (Yevgeniy Fix), grupa “Elles ķēķis”, Rolands Kaņeps, Boriss Lurijs (Boris Lurie), Džūdija Bluma- Redija (Judy Blum Reddy), Vladimirs Svetlovs & Aleksandrs Zapoļs („Orbita”), Viktors Timofejevs, Sigurds Vīdzirkste, Artūrs Virtmanis. Kuratori: Katrīna Karla (Katherine Carl), Solvita Krese, Inga Lāce un Andra Silapētere.

Publiskā programma februārī:

2020. gada 5. februāris. Plkst.18.30

Džoša Valetski (Josh Waletzky) filmas “Yonia Fain: With Pen and Paintbrush” seanss un dzejas lasījumi ar jidiša litera- tūrzinātnieku Ševu Zeukeru (Sheva Zuker) un aktieri Šeinu Beikeru (Shane Baker).

11. februāris. Plkst. 16.00 – 20.00

Izstādes kuratoru priekšlasījumi. Džūdija Bluma-Redija sarunā ar kuratorēm Solvitu Kresi, Ingu Lāci, Katrīnu Karlu. Saruna ar Karolu Radziševski (Karol Radziszewski) par viņa filmu “America is Not Ready for This” (2012). Borisa Lurija grāmatas “In Riga” prezentācija un diskusija ar Igoru Satanovskiju. Saruna ar māksliniekiem Artūru Virtmani, Viktoru Timofejevu un kuratori, mākslas zinātnieci Kseniju Nourilu (Ksenia Nouril).

Izstāde James Gallery ir daļa no plašākas izpētes un izstāžu cikla “Pārnēsājamās ainavas”, kas apzina Latvijas trimdas un emigrācijas mākslas izpausmes, sākot no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Projekts tika sākts 2017. gadā, sarīkojot izstādes Villa Vassilieff Parīzē (2018), Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (2018), galerijā Körsbärsgården Konsthall Got- landē (2018) un mākslas centrā District Berlīnē (2019). “Pārnēsājamās ainavas. Bēgļu modernisms, atmiņas un iztēle” ir cikla noslēdzošā izstāde, savukārt 2020. gada pavasarī kā projekta kulminācija tiks atvērta apjomīga antoloģija “Pārnēsājamās ainavas: Latvijas trimdas mākslas vēstures”, kas tiek veidota sadarbībā ar Berlīnes izdevniecību K.Verlag.

“Pārnēsājamās ainavas” notiek Latvijas valsts Simtgades svinību ietvaros, kas norisinās no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts Simtgades svinību galvenais vēstījums ir “Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuŗi ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Izstādi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Polijas Kultūras institūts Ņujorkā un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Publiskās programmas norisi 2020. gada februārī atbalsta Baltic American Freedom Foundation.

Par James Gallery

Eimijas un Tonija Džeimsu galerija ir Ņujorkas Universitātes galerija, kuŗas misija ir veicināt pētnieku un mākslinieku sadarbību un publisko dialogu, kā pamatinstrumentu izmantojot izstādes formātu. Galerija strādā ar pētniekiem, studentiem un māksliniekiem. Tā kalpo kā iespēja reālizētiesThe Graduate Center pētniekiem un ir platforma starptautiskām diskusijām. Galerija rīko ne tikai izstādes, bet arī pavadošās programmas, lai diskutētu par izstāžu izvirzītajiem jautājumiem un aktuā- litātēm sabiedrībā. Galerija atrodas Manhetenas pilsētas centrā, CUNY Graduate Center, 365 Fifth Avenue.

Par Latvijas Laikmetīgās mākslas centru

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, starptautisku un nacionāla mēroga mākslas notikumu kurators un producents, ir lielākā Latvijas laikmetīgās mākslas institūcija. Kopš 1993. gada tas pēta un veido laikmetīgās mākslas procesus Latvijā un starptautiski, lai veicinātu kritisku refleksiju par mūsdienu sabiedrības jautājumiem. LLMC rīko vērienīgāko ikgadējo laik- metīgās mākslas notikumu Latvijā Survival Kit, ir veidojis laikmetīgās mākslas izstādes Latvijas Nacionālajā mākslas mūzejā, Hardija Lediņa gadu un Latvijas pārstāvniecību tādos starptautiskos notikumos kā Kochi-Muziris biennāle, Venēcijas mākslas biennāle, Sanpaulu biennāle, Manifesta, Raumas laikmetīgās mākslas biennāle u.c. LLMC uztur vienīgo Latvijas laikmetīgās mākslas archīvu.

Autore: Laura Brokāne

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Laiks"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti