Dalies:

Par saiti, kas vieno un spēcina. Konference, veltīta laikraksta "Laiks" 70 gadu pastāvēšanai

Par saiti, kas vieno un spēcina. Konference, veltīta laikraksta "Laiks" 70 gadu pastāvēšanai
Laikraksts "Laiks"
  • 07. Jul. 2019

20. jūnijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika konference, kas veltīta mūsu laikraksta "Laiks" 70 gadu pastāvēšanai. Sarīkojuma vadmotīva vārdi ņemti no "Laika"dibinātāja Helmara Rudzīša raksta avīzes 1. numurā 1949. gada 8. novembrī, un konferences laiks bija izraudzīts tieši H. Rudzīša 116. dzimšanas dienā.

Jāpiebilst, ka iepriekšējā "Laikam"veltītā konference notika tieši tai pašā dienā, laikā un vietā pirms 16 gadiem, atminoties "Laika" un "Grāmatu Drauga" ciltstēvu viņa simtgadē. Tolaik sarīkojuma iniciators un "dzinējspēks” bija kādreizējais redaktors Ilgvars Spilners.

Šogad konferenci sveica "Laika" ilggadējs lasītājs un abonents, Latvijas Ministru prezidents Krišānis Kariņš, atsūtot Ministru Kabineta apsveikumu, kurā teikts: "Sirsnīgi sveicu Amerikas latviešu laikraksta "Laiks" redakciju un lasītājus 70 gadu jubilejā! Trimdas latvieši Amerikā laikrakstu dibināja Latvijas vēstures tumšākajā periodā – 1949. gadā, turpina būt stipra. Novēlu, lai laikraksta redakcijai spēks un enerģija arī turpmāk tik pat sekmīgi pildīt savu misiju, vienojot latviešus pasaulē un informējot par norisēm Latvijā!"

Lasītākās ziņas valstī

"Laiku" sveica arī Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza, uzsverot, ka "Laiks", kā arī Eiropas latviešu laikraksts "Brīvā Latvija" tiek ieinteresēti lasīti arī diplomātu aprindās, jo sniedz vispusīgu pārskatu par diasporā notiekošo, komentē un analizē norises dzimtenē un ārvalstīs mītošo tautiešu sabiedrībā. Vēstnieks īpaši uzsvēra laikrakstu pozitīvo toni.

Kultūras ministrijas Mediju nodaļas vadītāja Aiga Grišāne uzteica labo sadarbību mūsu avīžu satura veidošanā, skaidrojot valdības politiku diasporas lietās, kā arī informējot par norisēm mītnes zemēs, par ko citos Latvijas preses izdevumos, kā arī elektroniskajos saziņas līdzekļos ziņu un analizes ir visai maz. Viņa arī atnesa priecīgu vēsti par to, ka jau nākamgad valsts atvēlējusi vairāk līdzekļu tieši diasporas mediju satura veidošanai.

Sveicienus un laba vēlējumus no PBLA valdes nolasīja Raits Eglītis."Pasaules brīvo latviešu apvie nības vārdā sirsnīgi sveicu lielāko, vecāko un nozīmīgāko latviešu laikrakstu ārzemēs – avīzi "Laiks", tās redakciju un daudzos līdzstrādniekus nozīmīgajā 70 gadu jubilejā!

Reizē ar šo sveicienu vēlos īpaši pieminēt leģendāro izdevēju un avīzes "Laiks" dibinātāju Helmaru Rudzīša kungu, viņa darba ētiku, nacionāli patriotisko laikraksta saturisko vīziju, ko viņš spējis savulaik nodot mantojumā pašreizējai laikraksta redakcijai.

Šobrīd, kad visā pasaulē vairums drukāto mediju piedzīvo krizi vai tiek slēgti, vēlos paust patiesu apbrīnu par laikraksta "Laiks" apņēmību un spēju pastāvēt jau septiņdesmito gadu pēc kārtas, saglabājot nemainīgi oriģinālu avīzes saturisko kvalitāti, un vēlos izteikt cerību, ka arī Latvijas valsts savas jaunās diasporas polītikas ietvaros tomēr paredzētu īpašu ikgadēju atbalstu šim nozīmīgajam ārzemju latviešus vienojošam izdevumam!

Īpašs paldies laikraksta "Laiks"galvenajai redaktorei Ligitai Kovtunas kundzei, izdevēju pārstāvei Dacei Rudzītes kundzei un visai redakcijas saimei par nenogurstošo darbu, laikraksta "Laiks" raksturīgos vaibstus saglabājot jau vairāku paaudžu garumā, un saturot kopā latviešus ne tikai Amerikā, bet visā plašajā pasaulē!

Vēlu avīzei "Laiks" izturību un turpmākas sekmes! PBLA valdes vārdā priekšsēde Kristīne Saulīte.

Raits, būdams ilggadējs "Laika" un BL korespondents jautājumos, kas saistīti ar pasaules latviešu lielākajām organizācijām PBLA un ALA, dalījās savā pieredzē un atminējās vēsturiskus brīžus, par ko tapušas publikācijas.

Īpaši sirsnīgi tika aplaudēts mūsu mīļotā politiskā komentētāja Franka Gordona sveicienam.

"Nevarēdams būt še klāt, sveicinu avīzi – jubilāri, kurā es savu sleju sniedzu kopš 1977. gada. Pazinu Helmaru Rudzīti, sarakstījos ar viņu, un esmu gandarīts, ka trimdas lielākais, īsteni reprezentablais laikraksts turpina pastāvēt. Vai "Laiks" turpināsies līdz 100 gadu jubilejai? Nudien nebūtu slikti!”

Savās atmiņās un pieredzē – kā vienmēr asprātīgi un trāpīgi dalījās bijušais redaktors un joprojām autors Ojārs Celle.

Fragmentus no H. Rudzīša grāmatas "Manas dzīves dēkas", tieši par "Laika" tapšanas posmu nolasīja aktrise Indra Burkovska. Sarīkojuma noskaņai brīžos, kad neskanēja runas, skanēja H. Rudzīša lolojuma Bellacord ieraksti.

Liela pateicība bibliotēkas direktorei Ventai Kocerei par izpratni, atbalstu konferences rīkošanā un sirsnīgajiem ceļavārdiem "Laikam"!

Un īpašs paldies Misiņa bibliotēkas direktorei Guntai Jaunmukānei par vēsturiskās izstādes iekārtošanu!

No Amerikas bija ieradies ALAs vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons, kurš līdz ar saviem suminājuma vārdiem arī nolasīja ALAs priekšsēža Pētera Blumberga apsveikumu: "Amerikas Latviešu apvienības  vārdā sveicu laikrakstu "Laiks" 70 gadu pastāvēšanas jubilejā! Laikrakstam "Laiks" visus šos gadus bijusi ļoti liela loma ASV latviešu sabiedrības informēšanā un uzturēšanā. "Laiks" ir apvienojis visā Amerikā izkaisītos latviešus, informējis par notikumiem dzimtenē un mītnes zemē, politiskajām aktuālitātēm un tautiešu sasniegumiem. Jāatceras, ka 1949. gadā, kad iznāca avīzes pirmais numurs, Latvija atradās aiz dzelzs priekškara, bija liegta iespēja brīvi ceļot un sazināties. Šajos apstākļos "Laiks" kļuva par dzīvības līniju, kas uzturēja Latvijas neatkarības garu un ideālus trimdas sabiedrībā.

Nebūs pārspīlēts apgalvojums, ka daļai ASV latviešu sabiedrības laikraksts "Laiks"  bijis un joprojām ir svarīgākais informācijas avots, un katrs avīzes numurs šajās mājās tiek gaidīts ar nepacietību. Tas vienmēr bija iemesls lepoties, ja tava fotografija parādījās "Laika" lappusēs. 1980. gadā es mācījos vidusskolā, un man bija liels gods satikt ASV Valsts prezidentu Ronaldu Reiganu. Pēc dažām nedēļām man bija tikpat liels gods, kad mūsu kopīgā fotografija ar Valsts prezidentu parādījās "Laikā"! Jutos par to ļoti lepns, tāpat kā mani vecāki un vecvecāki.

Amerikas Latviešu apvienības un "Laika" starpā vienmēr valdījušas labas attiecības. Mēs esam pateicīgi laikraksta izdevējiem un veidotājiem par visu, ko esat darījuši mūsu un ALA biedru labā. Ceram, ka mūsu draudzība un sadarbība turpināsies arī nākotnē," laikrakstu sveic Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdisPēteris Blumbergs.

Turpinot H. Rudzīša tradiciju atbalstīt un veicināt latviešu literātūras dzīvotspēju, Laiks 2018. gadā bija izsludinājis literāro darbu sacensību. Uzvarētājas godā, pēc žūrijas, ko vadīja filoloģijas doktore Inguna Daukste-Silasproģe, lēmuma tika mūsu autore rakstniece Lāsma Gaitniece. Kā solīts, viņas stāstu krājums tika izdots uz konferences dienu un tajā atvērts. Grāmatas "Par to, ko es tev neteicu" izdošanu financiāli atbalstīja H. Rudzīša meita Jalna Rudzīte-Salnīte un mūsu uzticamais lasītājs Juris Petričeks.

Pulicēts sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

FOTO: Roberts Svižeņecs

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti