Dalies:

Par LELBĀL Latvijas apgabala prāvestu atkārtoti ievēlēts Kārlis Žols

Par LELBĀL Latvijas apgabala prāvestu atkārtoti ievēlēts Kārlis Žols
  • 11. Apr. 2019

Par Latvijas  apgabala prāvestu Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas (LELBĀL)  atkārtoti ievēlēts Kārlis Žols, bet apgabala pārvaldē darbosies māc. Dr. Dace Balode, māc. Ieva Puriņa un Jānis Putnis. LELBĀL Latvijas iecirknis šajā gadā centīsies panākt, lai tiktu atzīts kā pilntiesīga reliģiskā organizācija, plāno rosināt izmaiņas Reliģisko organizāciju likumā un izveidotu savu centru Rīgā.

Paralēli aktīvam darbam pārvaldē, sinode izveidoja četras darbības nozares. Par teoloģijas nozares vadītāju ievēlēts prāvests emeritus Dr. Juris Cālītis, par ekumeniskās nozares vadītāju bīskape emerita, mācītāja Jāna Jēruma - Grīnberga, par sabiedrisko attiecību nozares vadītāju māc. Rinalds Gulbis, bet par diakonijas nozares vadītāju Jānis Putnis.

Kā “Latviesi.com” pastāstīja prāvests Kārlis Žols, LELBĀL Latvijas iecirknis šajā gadā plāno pievienotu vēl četras draudzes. Šobrīd oficiāli pievienojušas ir sešas draudzes. “Četras draudžu misijas vietas vēl nav reģistrētas draudzes, bet šīs kopas ir tapšanas procesā, lai tās pēc kāda laika tiktu reģistrētas kā pilntiesīgas draudzes. Latvijas likumos noteikts, ka draudzes reģistrēšanai ir nepieciešami 20 cilvēki,” skaidro K. Žols. Vajadzīgas tieši desmit draudzes, jo likumā noteikts, ka reģistrēt kā pilntiesīgu reliģisku organizāciju var desmit draudzes. “Mēs būtu atzīti kā Latvijas tradicionālā konfesija. Tas nozīmē, ka mums būtu tiesības laulāt, mūsu garīdznieki varētu kalpot kā kapelāns slimnīcās, armijās, cietumos. Mēs tiktu atzīti kā pilntiesīga baznīca ar visām tās priekšrocībām un pienākumiem,” savus mērķus pamato K. Žols.

K. Žols iecerējis arī nākt klajā ar ierosinājumiem šobrīd Saeimā skatītajā Reliģisko organizāciju likumā. “Mēs kā LELBĀL esam par to, lai no Reliģisko organizāciju likuma tiktu izņemta līdz šim esošā norma, kas uzskaita tradicionālās reliģiskās organizācijas jeb tradicionālās baznīcas. Mūsu doma ir iestrādāt šajā likumā vairāk iespēju, kas runātu par draudzes pašnoteikšanos, piemēram, atļaut draudzēm reformēties un izstāties no reliģiskās organizācijas. Mēs piedāvājam Reliģisko organizāciju likumam modeli, kāds ir mūsu baznīcā, respektīvi LELBĀL, kuras locekļi mēs esam,” stāsta K. Žols.

LELBĀL apgabala prāvests “Latviesi.com” atklāj, ka nākotnes plānos ietilpst arī idejas par savu centru Rīgā. “Svētā Pestītāja baznīca ir viena no vietām, kur mūsu LELBĀL draudzes notur dievkalpojumus. Konkrēti Svētā Pestītāja baznīcā dievkalpojumus notur Rīgas reformātu draudze, kura ir LELBĀL Latvijas iecirkņa locekle, tāpat kā Rīgas evaņģēliskā draudze, kura dievkalpojumus notur Latvijas Apvienotajā metodistu baznīcā. Nevienai no šīm draudzēm nav savu īpašumu, šobrīd mēs īrējam telpas, kurās draudzes varētu noturēt dievkalpojumus,” nepieciešamību pēc centra skaidro K. Žols. Centrā Rīgā varētu pulcēties visas pasaules LELBĀL, piemēram, sanākot uz virsvaldes plenārsēdēm. Šobrīd LELBĀL Latvijas iecirknim nav pieejami finansiālie līdzekļi centra iegādei vai izveidei, tādēļ iecirknis cer, ka ieceri izdosies īstenot ar visas LELBĀL atbalstu.

Līdzās visām praktiskajām iecerēm, K. Žols uzsver, ka pirmkārt vēlas pildīt savu un arī Baznīcas primāro misiju - tuvināt cilvēkus Dievam.

Foto: LELBĀL Latvija

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti