Dalies:

Paņem līdzi svētku pacilājumu un labas domas

Paņem līdzi svētku pacilājumu un labas domas
  • 25. Aug. 2019

Šogad Aglonā uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņem­ šanas svētkiem ieradās 33 svēt­ceļnieku grupas – 1200 cilvēku. Kopā ar citiem 25 tūkstošiem svētku dalībnieku tajos piedalī­ jās Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēde Ināra Mūr­ niece (VL/TB/LNNK), Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (Jau­ nā Vienotība) un citi ministri, kā arī Saeimas deputāti. 

Svētku sa­ rīkojumos Aglonā bija aicināts piedalīties arī Lietuvas Seima priekšsēdis Viktors Pranckietis. Svētā Mise tika svinēta pie pā­ vesta altāŗa pulksten 12. To vadīja Rīgas arhibīskaps mētropolīts Zbigņevs Stankevičs. Dievkalpo­ juma noslēgumā bija Euharistis­ kā procesija.

“Aglonā es redzu mūsu tautu tādu, kādai tai vajadzētu būt kat­ru dienu, veidojot savu un Lat­ vijas nākotni,” sacīja Egils Levits.

Lasītākās ziņas valstī

Svētku dievkalpojuma spredi­ķī Rīgas arhibīskaps mētropo­ līts Zbigņevs Stankevičs uzsvēra katra cilvēka aicinājumu iesaistities sabiedrībā notiekošos procesos, tajos integrējot ētisko dimensiju. Viņš vadīja galveno dievkalpojumu, pievēršoties arī tiesiskuma, valsts politikas un dažādu reformu jautājumiem.

" Tiesiskā valstī spēka struktūras stāv likuma un pilsoņu tiesību sardzē, aizstāv konkrēto cilvēku. Toties tad, kad spēka struktūras, piesedzoties ar likuma burtu tiek izmantotas partikulāro - ideoloģisko, politisko vai biznesa - interešu virzīšnai, cilvēki jūtas iebiedēti. Tad , kad likums tiek instrumentalizēts, tas vairs nekalpo, lai aisztavētu konkrēto cilvēku, un viņ sāk justies kā policejiskā valstī," teica Stankevičš. Viņš vērsa uzmanību uz kristīgās ticības piedāvātajā° vadlīnijām sociālo jautājumu risināšanai.

Arhibīskapa asā runa tika daudz apsriesta.

Publicēts sadarbība ar laikrakstu "Laiks"

Runas izvilkumi, kā ari Valsts Prezidenta runa lasāmas arī portāla latviesi.com

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti