Dalies:

Ņujorkas skautu un gaidu vienības svin 
71 gadu darbības atceri

Ņujorkas skautu un gaidu vienības svin 
71 gadu darbības atceri
  • 14. Mar. 2020

2020. g. 23. februārī Rīgas (90.) skautu vienība un Zilā kalna (4.) gaidu vienība atskatījās uz 71 raženiem darbības gadiem sākot ar dievkalpojumu Ņujorkas ev. lut. draudzes dievnamā Jonkeros, ar svinīgu aktu, teātra uzvedumu Kaķīša dzirnavas un siltām pusdienām vienību locekļiem un viesiem. 

Pēc mācītāja J. Saivara vadītā dievkalpojuma sekoja akts, kuru sekmīgi vadīja skautu un gaidu vecāku padomes priekšsēde, Māra Lazda:

Vecāku padomes vārdā sveicu Jūs Rīgas 90. skautu vienības un Zilā kalna 4. gaidu vienības 71. gada svētkos.

Lasītākās ziņas valstī

Svētki ir iespēja atskatīties uz vienības gada darbību, un šogad priecājāmies par īpaši bagātu gadu, jo piedalījāmies ne tikai vietējās nodarbībās, bet arī 12. Lielā nometnē, ‘’Solījums” Adirondaka kalnos, Ziemeļņujorkā. Viens no mūsu skautiem—

Vilnis Jātnieks—ar Latvijas skautu un gaidu vienību piedalījās Pasaules skautu džamborejā Rietumvirdžinijā.

Gaidu un skautu vadītāji sīkāk stāstīs par 2019. gada nodarbībam un piedzīvojumiem. Es gribēju mazliet pastāstīt par to, ko es esmu novērojusi par darbību no sava skatpunkta kā vecāku padomes pārstāve, ko esmu redzējusi aizkulisēs. Un tas ir, kas vajadzīgs būt vienības vadītājam/vadītājai.  Zināšanas par skautu un gaidu programmu un mērķiem ir viens, bet vēl svarīgāk ir milzīga mīlestība gan pret bērniem, gan pret darbu pašu. Lai īstenotu programmu, gaidu un skautu vadītāji sanāk sapulcēs pēc gara darba dienas, kādreiz piedaloties telefoniski vēl braucot mājās no darba. No visas sirds padomes vārdā gribētu izteikt paldies!

Kā katru gadu, vienība ir atkal cītīgi gatavojusies šī gada lugai. Šī gada luga ir "Kāķīša dzirnavas" pēc Kārļa Skalbes motīviem.  Mēs katrs labi zinām šo pasaku, lasījām bērnībā, skolās, saviem bērniem. Bet atgriežoties pie šīs pasakas, sapratu cik tai ir dziļas nozīmes, kas ir arī plaši atzīta. 2014. gadā, Latvijā tauta nobalsoja par pasaku, "Kaķīša Dzirnavām" kā vismīļākā grāmata. 2019. gadā Latvijas banka izdeva 5 eiro monētu ar Kāķīša Dzirnavas un citātu "Ķēniņ, es nepieminu ļaunu."

Skalbes pasakā ir padomi un mācībās kas noder katram: Ka labestība pārvar ļauno; ka jāmācās piedot; nevairot sāpes, bet vairot prieku. Izrāde sevišķi labi rādīs, ka dzīvē vissvarīgākās vērtības ir mīlestība un darbs. 

Tieši šīs vērtības ir kodols skautu un gaidu vienībām. Paldies visas vienības dalībniekiem un atbalstītājiem, ka jūs netēlojiet šīs vērtības tikai izrādē, bet iekļaujiet savos darbos un sāvās sirdīs.

Vienības rakstiski apsveica Latviešu skautu priekšnieks vad. Arnis Vējiņš un ASV jendas priekšnieks vad. Uldis Sīpols.  Uz vietas apsveicēju vidū bija Nujorkas draudzes priekšniece Baiba Kļaviņa, kas pateicās vienībam par darbu draudzēs un pastāstīja par LELBAL projektu Dosim dabai, un aicināja arī vienībās piedalīties šajā vides aizsardzības projektā. Sveicienus arī nodeva Ziemeļnovada dāmu komitejas priekšniece Māra Ziediņa.

Vad. Jānis Bungs, tagadējais Rīgas (90.) skautu vienības priekšnieks, pateicās vad. Reinim Sīpolam par ilggadīgo vienības vadīšanu un pastāstīja par vienības darbību pēdējā gadā. Šogad vienība darbojās 11 mazskauti, 12 skauti un 11 roveri.  

Vad. Laila Liepiņa-Southard, Zilā kalna (4.) gaidu vienības priekšniece ziņoja, ka vienībā patreiz ir 8 guntiņas, 13 gaidas un 10 lielgaidas. Latviešu gaidu kustības pateicības zīmes viņa piesprauda labvēlei Dacei Spanier.

Darbības gada pārskatu ar interesantām fotogrāfijām un video bija sagatavojusi vad. Ilze Aivara-Villeneuve. Varēja apskatīt un kavēties atmiņās par ziemas nometni, sirojumiem, 12. Lielo nometni Solījums Adirondaka kalnos, nodarbībām, piparkūku cepšanu un 80 paciņu izsūtīšanu Ņujorkas vecākiem ļaudīm un labvēļiem. 

Luga, pēc Kārļa Skalbes grāmatas,  Kakīša dzirnavas iestudēja Linda Zālīte. Par skatuves dekorācijām un kostīmiem gādāja vienību vadītāji.  Jautrās dejas bija iestudejušas guntiņām  Elizabete Grigalinoviča un mazskautiem Līvija Medne.

Pēc garšīgām pusdienām notika trīs plašas loterijas.  Vispirms mazā loterijā, kuru vadīja Jana Anča Tetere, bija 44 priekšmeti, par kuriem varēja iemest savu lozi un cerēt uz vinnestu. Varēja iegūt biļetes uz hokeju spēli, K. Porzinga kreklu, piecu lāču ģimeni, visādas spēles un gardumu grozus.

Lielā loterijā bija vairāki lieli priekšmeti: LAIKA avīzes pusgada abonomentu saņēma Kārlis Kirsis, atpūtu Rotā Dace Spanier, 250 ”draudzes dolārus” Maija Laiviņa  300 dolāru vērts dāvanu kartes Aivars Bārs, gleznu Imants Kalniņš, ”Apple i-pad” Ainis Nollendorfs, 2 naktis un vakariņas NYLO viesnīcā Irving, Teksasā Gunta Ģiga.

Un vēl trešā -"zelta biļetes" - loterija, kur pateicoties Nubrunsvikas -Leikvudas draudzes ziedojumam varēju iegūt divas gleznas:  K. Černoka gleznu ieguva Joe Spanier un V. Skultes gleznu Zenta Hayes. Visas trīs loterijas vadīja Gints Gulbis, Sigita Gulbe un Daiga Brūvere ar palīgu skautu Ryan Jaber. 

Pateicamies vienību labvēļiem, kuri ikgadus apmeklē sarīkojumu; ieņemtie ziedojumi nodrošina vienību sekmīgu darbību nākošajam gadam. Paldies visiem un uz redzēšanos 2021. gadā! 

Foto: Kristīna Rathod

Abu vienību dalībnieku kopbilde

Skats no lugas, kur Melnais Runcis (Kristofs Spellen) atnem melderam (Rudim Jatniekam) dzirnavas
Mazskautu–ubagotāju kaķu–deja: Aldis Bungs, Frederiks Doku, Krišjānis Kreichelt, Kristaps Lazda, Matīss Nollendorfs
Guntiņas– kalpones: Zanda Atkinson, Eva Brūvere, Elizabete Doku, Ella Gulbis, Hayden Johnson, Līva Kilgišova, Katrīna Vilsone-Meixner

Autore: Maija Šķiņķe

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Latvija Amerikā"

 

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti