Dalies:

Neliela izstāde ar teicamiem darbiem Toronto

Neliela izstāde ar teicamiem darbiem Toronto
  • 07. Dec. 2019

18. novembŗa svētku tēlotājas mākslas izstāde Toronto

    Pēdejos gados manām, ka arvien mazāks skaits mākslinieku piedalās tradicionālās 18. novembŗa svētku tēlotājas mākslas izstādēs Latviešu Centrā Toronto.  Šī gada iesniegtie 16 mākslinieku 30 darbi tika lietpratīgi iekārtoti Mākslinieku vienības LATVIS priekšsēža Imanta Lapiņa vadībā.  Nežūrētie darbi ietvēra gleznas dažādās technikās, mākslas fotografijas, skulptūras un vienu linogriezumu.  

Lasītākās ziņas valstī

     Fotogrāfu vidū sevišķi imponēja Juris Kornets ar plašiem skatiem no Newfoundlandes pilsētiņām.  Šeit stipri izjutām dabas tuvumu un dabas mainīgās noskaņas.  

     Andra Krūmiņa fotografijās dabas spēks tika uztvērts spēcīgā straujā upes plūsmā, kā arī vientuļā priedē vējaina ezera malā.

     Jolita Krūmiņš-Horvat sniedza jūtīgu dabas uzņēmumu “Sapņaina fotografija” un Ivonne Vāre (Vaar) piedalijās ar dramatisku Toronto augstceltņu skatu.

     Gleznotāju daiļrades klāsts ietvēra tematikas dažādības, ieskaitot latviskos motīvus, eļļas, akrilikas un jauktās technikas darbos.

     Imants Lapiņš intriğēja ar domas dziļumu harmoniskās abstraktās gleznās, ietverot kādu reālu priekšmetu kas palīdzēja izprast iecerēto ideju.  Izstādē varējām apskatīt gan jaunus darbus (“Kaleidoscope 2019” un “Viņu kuğis grimst”), gan agrāk redzēto gleznu “Patiesas jūtas” (“True Feeling”), kuŗu varētu dēvēt par vienu no mākslinieka šedevriem.

      Valdas Zobenas abstraktā kompozīcija “Kopiena #2” imponēja ar izteiktu gleznieciskumu un māksliniecisku izjūtu.

      Elviga Sebre, kuŗa ir ievērojama ar smalki izstrādātiem deviņvīruspēka ziedu attēlojumiem, šoreiz izstādija abstraktu gleznu “Pavasara mežs,” kuŗā varējam just pavasarīgu pieskaņu.   

     Līdzīgi, Valda Oestreichere, mums visvairāk pazīstama ar abstraktā ekspresionisma gleznām, piedalijās ar vieglām skicēm darinātām uz iPad.

     Agnese Krūmiņa jauktās technikas gleznā “Mistiskā ūdens roze” izmantoja dārgakmentiņus mirgojošā pasakainā tēlojumā.  

     Andris Krūmiņš pievērsa uzmanību attēlojot Paula Stradiņa slimnīcas ēku apsnigušos jumtus, radot neparastu romantisku noskaņojumu

     Dace Birkhane gleznā “Rudens zelts,” panāca maigu rudens gaismas iespaidu īpatnejā impresionistiskā uztverē.

     Guntas Upītes “Ainava ar vītolu” attēloja mierīgu dabas skatu blīvā kompozīcijas izkārtojumā. 

     Laumas Cennes dīvainais darbs “Eyes of Knowing, Eyes of Gnosis” ietvēra dažādus materiālu veidojumus, kuŗus bija ilgi jāizpēta lai atrisinātu sarežğīto simbolismu. 

     Anna Ziemele pieversās seno latviešu mitoloğijas tēmām maza formāta darbos.  Māksliniece tēloja laimes māti, vēja māti, Austras koku un sauli dažāda veida interpretācijās.

     Pirmoreiz piedalijās Anna Eihenbauma ar pievilcīgu linogriezumu (Lino Block) “Divas pasaules satiekas,” kuŗā Latvijas karogs plīvoja pie Toronto pilsētas domes par godu Latvijas simtgadei.     

     Skulptūras pārstāvēja Aina Tīlups ar mazu veidojumu no ğipša “Polypores” un  Visvaldis Ozols ar vijīgu kokgriezumu “Saulgrieži.”

     Visi Kanadā dzīvojošie latviešu izcelsmes mākslinieki tiek aicināti izstādīties Valstssvētkos.  Jācer, ka jaunās paaudzes mākslinieku latviskā pašapziņa un saites ar latviešu kultūru mudinās viņus piedalīties kuplākā skaitā Kanadas latviešu pasākumos nākotnē.  

 

Ilustrācijas:

Imants Lapiņš “Viņu kuğis grimst”

Juris Kornets “Newfoundland, Elliston”

Andris Krūmiņš “Paula Stradiņa slimnīca”

Anna Eihenbauma “Divas pasaules satiekas”

Valda Zobena “Kopiena #2”

 

Autore: Dace Dzirne-Šēfere     

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

 

E-pasts: ves.sefers@sympatico.ca

“Copyright” Dace Sefers, 2019.  Pārgozijumi ar autora piekrišanu.             

2019. gada 25. novembrī.        

 

      

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti