Dalies:

Neiespējamā misija – cilvēka cienīga dzīve par 2,35 eiro dienā

Neiespējamā misija – cilvēka cienīga dzīve par 2,35 eiro dienā
  • 06. Aug. 2019

Latvijā noteiktā minimālā vecuma pensija neatbilst Satversmei - par to trauksmi ceļ tiesībsargs. Viņa birojs valdībai nosūtījis jau ceturto pirmstiesas brīdinājuma vēstuli, kurā tiek aicināts aizsargāt nabadzības riskam pakļauto Latvijas iedzīvotāju tiesības. Ja pensijas apmērs netiks palielināts, tiesībsargs vērsīsies Satversmes tiesā.

Vecuma pensijas minimālais apmērs ir no 70,43 eiro līdz 108,85 eiro mēnesī, kas ir 2,35 eiro līdz 3,63 eiro dienā. Vecuma pensiju minimālā apmērā saņem 64 004 personas jeb 14,3 % no visiem vecuma pensijas saņēmējiem.

Tiesībsarga ieskatā, vecuma pensijas minimālie apmēri nav pietiekami, lai nodrošinātu cilvēka pamatvajadzības, kas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība. 

Lasītākās ziņas valstī

Atbilstoši Pasaules Bankas atzītajam absolūtās nabadzības līmenis 2015.gadā bija 1,90 ASV dolāri dienā jeb 1,67 eiro dienā. Pamatvajadzību nodrošināšanu piesaistīt absolūtās nabadzības līmenim, nevis Eiropas Savienībā atzītiem principiem, parasti izvēlas jaunattīstības valstis.

“Acīmredzot, valsts uzskata – ja vecuma pensijas minimālais apmērs par nepilnu eiro dienā apsteidz absolūto nabadzības līmeni, tad Latvija uzskatāma par sociāli atbildīgu valsti. Savdabīga Satversmē garantētās sociāli atbildīgas valsts izpratne,” ironiski pauž tiesībsargs Juris Jansons.

Lēmumi sociālo tiesību jomā parasti vairāk atkarīgi nevis no juridiskiem, bet politiskiem apsvērumiem, kas savukārt atkarīgi no likumdevēja priekšstata par valsts sociālo pakalpojumu sniegšanas principiem, valsts ekonomiskās situācijas un sabiedrības vai kādas tās daļas īpašas nepieciešamības pēc valsts palīdzības vai atbalsta - norāda tiesībsarga birojā.

Tiesību akti paredz, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, taču šis pabalsts kopš 1996. gada nav pienācīgi pārskatīts un ir nepietiekams. Tāpēc birojā secina, ka valsts savu pienākumu – periodiski sekot un pilnveidot sniegtā sociālā nodrošinājuma apmēra pietiekamībai – nav izpildījusi. Turklāt pati valsts Koncepcijā par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu jau ir atzinusi, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nav pietiekams.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti