Dalies:

Muzejs "Latvieši pasaulē" sasniedz nosprausto mērķi līdzekļu vākšanas akcijā

Muzejs "Latvieši pasaulē" sasniedz nosprausto mērķi līdzekļu vākšanas akcijā
  • 04. Mar. 2019

Pēc intensīva, darba pilna un sekmīga Latvijas jubilejas gada, muzeja "Latvieši pasaulē" kopsapulce un valde nolēma šinī jaunajā gadā koncentrēties uz sava krājuma un dokumentu sagatavošanu ar mērķi iegūt muzejam Latvijas Kultūras ministrijas akreditāciju. Latvijas valdības kritērijas akreditācijai ir daudzpusīgas, stingras un detalizētas. Neskatoties uz lielo darbu, kas būs jāiegulda, nolēmām, ka tas ir to vērts, jo akreditācija iekļautu mūsu krājumu Latvijas kultūras aizsargājamā mantojumā un dotu mums iespēju pretendēt uz Latvijas valdības
atbalstu muzeja tekošai darbībai.

Tā kā muzeja krājumā jau ir apmēram 5000 vienību un ar katru nedēļu nāk klāt jauni, vērtīgi materiāli, mēs nolēmām, ka bez papildus darba spēka nevarēsim visus vajadzīgos darbus paveikt. Tādēļ pagājušā gada novembrī uzsākām līdzekļu vākšanas akciju ar mērķi savākt vismaz 20 000 eiro papildus darba spēka pieņemšanai darbā uz vienu gadu. Esam pateicīgi, ka viens dāsns ziedotājs pieteicās dāvināt muzejam 5000 eiro, bet tikai ja mēs paši savācam ziedojumos pārējos 15 000 eiro. Uzstādījām mērķi līdz gada beigām savākt vajadzīgos piecpadsmit tūkstošus.

Ar prieku un pateicību varam ziņot, ko šo summu mēs sasniedzām, un vēl pārsniedzām. Milzīgs paldies visiem, kas mūs atbalstīja! It sevišķi liels paldies mūsu visdāsnākiem atbalstītājiem - Modrim un Valijai Galeniekiem, Maijai Hinklei, Amerikas Latviešu Apvienībai, I. Strautmaņa
Trust fondam Kanadā, Uldim un Sandrai Kronītei-Sīpoliem, Vandai Daukstai un Siatlas latviešu ev.lut draudzes dāmu komitejai. Jūsu un visu pārējo ziedotāju atsaucība ne tikai atļaus mums pieņemt darbā papildus darba spēku, bet tā arī uzmundrina mūs, muzeja darbiniekus un
pastāvīgos līdzstrādniekus, ka jā, mūsu muzejs un darbs arī daudziem citiem ir vajadzīgs un vērtīgs. Paldies par to!

Pašlaik darbu ir jau sākušas divas jaunas daļēja laika un slodzes darbinieces. Ieva Vītola, mākslas vēstures doktore, muzeju un atmiņu iemūžināšanas speciāliste, vada projektu uz pus gadu. Gunta Lediņa, ilggadējā Latvijas enciklopēdijas darbiniece, strādā pie krājuma sistematizācijas un apstrādes. Pieteikumi uz trešo darba vietu pašlaik tiek vērtēti.

Pilnīgs ziedojumu un ziedotāju saraksts tiks publicēts muzeja apkārtrakstā un mājas lapā, www.lapamuzejs.lv. Ja vēl nepaspējāt ziedot, to var izdarīt aizejot uz mūsu mājas lapu, jeb ASV to var arī darīt rakstot čeku uz LDMF (Latvian Diaspora Museum Fund) un nosūtot Marcim
Voldiņam, 131 Langdon St, Newton, MA 02358. Ziedojumus LDMF drīkst atvilkt no ASV nodokļiem, jo organizācijai ir 5(c)3 statuss.

Vēlreiz sirsnīgs, latvisks paldies par atsaucību un ziedojumiem! Mēs ķeramies pie šī nākamā gada darbiem ar jaunu sparu.

Lasītākās ziņas

 

Autors: Maija Hinkle

Foto: Daži zīmīgi, pagājušā gadā saņemtie dāvinājumi - Ulža Gravas Saeimas portfelis un dažādu darba vietu ID piekares.

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti