Dalies:

Muzejam "Latvieši Pasaulē" izdevies dokumentēt un apkopot materiālus par latviešu diasporu Argentīnā

Muzejam "Latvieši Pasaulē" izdevies dokumentēt un apkopot materiālus par latviešu diasporu Argentīnā
  • 07. Mar. 2018

2018. gada janvārī un februārī muzejā un pētniecības centrā „Latvieši pasaulē” noritēja Argentīnā savākto materiālu apstrāde. 2017.gada novembrī muzejs un pētniecības centrs veica ekspedīciju pie latviešiem Buenosairesā, Argentīnā, lai apzinātu pašreizējo situāciju un ievāktu dažādus materiālus par latviešiem, kuri ieceļojuši Argentīnā pēc Otrā pasaules kara un pēdējo desmitu gadu laikā. Ievākt ziņas par latviešiem Argentīnā mudināja arī Latviešu Draudzes Nama Hurlinghemā (aptuveni 40 km no Buenosairesas) slēgšana 2017. gada beigās. Lai apzinātu, saliedētu un informētu Buenosairesā dzīvojošos latviešus un viņu radiniekus tika rīkotas Latvijas 99. proklamēšanas gadadienas svinības, pēdējās Hurlinhemas latviešu namā. Par ekspedīciju vairāk var lasīt šeit.

Projekta īstenošana ir ļāvusi saglabāt vismaz daļu no Argentīnā dzīvojošo latviešu etnogrāfiskā, dokumentārā un materiālā mantojuma, līdz ar to dodot iespēju to pētīt vēsturniekiem, īpaši diasporas pētniekiem. Šī gada sākumā savāktie materiāli tika skenēti, reģistrēti inventāra grāmatā un ievietoti bezskābes kastēs novietošanai muzeja krājumā. Daļa grāmatu un periodikas tika pievienotas muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” bibliotēkai, pārējās sagatavotas nodošanai Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Dāvinātie materiāli ir dokumenti un lietas, kas paņemtas līdz uz Argentīnu, vai arī dzīves laikā Argentīnā saistījušās ar Latviju un nu pauž savu vēsturiskā mantojuma vērtību, piemēram, operas programmas, kurās minēti latviešu dziedātāji, komponisti un kori, mākslinieka Gvido Brūvera izstādes apraksti, skolas liecības un atzīmju izraksti no Latvijas un bēgļu nometnēm, zīmējumi ar patriotisku tematiku, programmas un ielūgumi uz dažādu svētku svinībām Latviešu Draudzes namā, tāpat arī no Padomju Savienības sūtītas, tikko salasāmas kartiņas, dažādi personu apliecinoši dokumenti, izdoti Latvijā, Argentīnā un citās valstīs, kuģu biļetes, dzejoļi un dziesmas, tulkotas no latviešu uz spāņu valodu, Augšāmcelšanās Draudzes Nama viesu grāmata (sākot no 1955. gada līdz mūsdienām), kur ierakstus papildina zīmējumi, programmas, fotogrāfijas no kopā sanākšanām, svētkiem un mēģinājumiem draudzes namā, demonstrācijām, kā arī ikdienas dzīves. Bez ievākto materiālu dokumentēšanas un apstrādes, tika apkopota informācija par latviešiem Argentīnā periodikā. Nākotnē kā atsevišķs projekts plānota Ilgvara Ozola dienasgrāmatu (rakstītas no 1940. - 2016. gadam) izpēte un digitalizācija. Tās vēsta par kultūras, sociālo un politisko dzīvi latviešu saimē Argentīnā un ir papildinātas ar dažādiem palīgmateriāliem, kā avīžu izgriezumiem un zīmējumiem. Šī projekta realizācijai meklējam papildus līdzekļus.

Pašlaik ir paveikts pirmais solis unikālo materiālu par latviešiem Argentīnā apzināšanā. Dokumentētie un apkopotie materiāli vēl ir padziļināti jāizpēta, taču šis ziņu apkopojums jau tagad sniedz ieskatu uz Dienvidameriku izceļojušo latviešu vēsturē. Vēstures materiāli par latviešu izceļošanu un dzīvi Argentīnā ir ļoti svarīga latviešu vēstures sastāvdaļa un to nepieciešams saglabāt, pētīt un pievienot Latvijas vēstures kopainai. Šī projekta tiešie ieguvēji ir latvieši Argentīnā, kā arī latvieši un to pēcnācēji visā pasaulē.

Materiālu dokumentēšana un tālāka apstrāde tieši šobrīd, samazinoties latviešu sabiedriskajai aktivitātei Argentīnā, ir ļoti svarīga. Apdraudējums dažādu veidu materiāliem rodas, apzinoties, ka materiālā, nemateriālā un dokumentārā kultūras mantojuma saglabāšanā izšķiroša nozīme ir izzināšanas un tālāknodošanas prasmei, bet latviešu pēcnācējiem, kuri vairs neprot valodu, pašlaik nav īpaši lielas intereses to uzturēt.

Tieši iegūto materiālu apstrāde un publiskošana varētu vairot sabiedrībā interesi un zināšanas par latviešu izceļotājiem gan Dienvidamerikā, gan Latvijā. Sazināšanās ar Argentīnas latviešiem materiālu apstrādes laikā veido atgriezenisko saiti un veicina interesi par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu ne tikai vecākajā paaudzē, bet arī latviešu pēcnācēju sabiedrībā.

Nākotnē paredzēts meklēt līdzekļus datu bāzes pārtulkošanai spāņu valodā, lai padarītu to pieejamu arī Argentīnas latviešu jaunākajai paaudzei, dodot iespēju arī viņiem gūt pilnīgāku priekšstatu par latviešu kopienu Argentīnā, ļautu apzināties savas saknes un uzturēt saistību ar Latviju.

Materiālu apstrādē piedalījās muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” brīvprātīgās darbinieces Mare Heimrāte un Brigita Tamuža. Pateicamies unikālo materiālu dāvinātājiem: Aleksandram Plūmem, Anitai Zalts, Ārijai Stangai, Dzintrai Rācenis, Ilgvaram Ozolam, Marijai Terezai Rohas, Ritai Kalniņš, Sergio Ozolam. Šis projekts tika īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas atbalstu.

Raksta autore: Mare Heimrāte

Foto: Muzeja un pētniecības centra "Latvieši pasaulē" brīvprātīgā darbiniece Mare Heimrāte ar Ilgvara Ozola dāvinātajām dienasgrāmatām

Lasītākās ziņas valstī

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti