Dalies:

LVA aicina uz latviešu valodas un kultūras integrētas apguves intensīvajiem kursiem no 13. - 17. augustam

LVA aicina uz latviešu valodas un kultūras integrētas apguves intensīvajiem kursiem no 13. - 17. augustam
  • 08. Jun. 2018
Latviešu valodas aģentūra aicina mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu padegogus LATVIEŠU VALODAS UN KULTŪRVIDES INTEGRĒTAS APGUVES INTENSĪVAJIEM KURSIEM – DIENNAKTS NOMETNEI 2018. GADA 13.–17. AUGUSTĀ BALTVILLĀ (Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads) *

Kursu programmā:

  • latviešu valodas un kultūrvides apguves integrētas nodarbības par tēmām, kas nepieciešamas, strādājot pirmsskolas izglītības iestādē;

  • tikšanās ar radošiem un iedvesmojošiem cilvēkiem;

  • kultūrizzinošs mācību izbraukums uz kādu no Latvijas novadiem;

  • radošas pašizpausmes mācību pasākumi.

30 pedagogiem tā ir lieliska iespēja pilnveidot latviešu valodas zināšanas, papildināt pedagoģisko kompetenci, sagatavoties 2018./19. mācību gadam un pilnvērtīgi uzsākt mācību satura īstenošanu latviešu valodā!

Kursu beigās pedagogi saņem tālākizglītības sertifikātu.

Lūdzu pieteikumu (veidlapa šeit) sūtīt projekta metodiķei Velgai Līcītei-Melderei uz e-pastu velga.licite@valoda.lv līdz 2018. gada 22. jūnija plkst. 12.00.

Latviešu valodas aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” apakšdarbību

„ATBALSTS PEDAGOGIEM, ĪSTENOJOT MĀCĪBU SATURU LINGVISTISKI NEVIENDABĪGĀ VIDĒ”

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti