Dalies:

LV portāls: Likums diasporai – lai stiprinātu piederību un veicinātu atgriešanos

LV portāls: Likums diasporai – lai stiprinātu piederību un veicinātu atgriešanos
Foto: CC0 licence
  • 20. Dec. 2018

2019. gada 1. janvārī stājas spēkā Diasporas likums, kura mērķis ir stiprināt diasporas kā neatņemamas Latvijas sabiedrības daļas latvisko identitāti un piederību Latvijai, sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā, kā arī atbalstīt un veicināt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību. Likumprojekts paredz nodrošināt labvēlīgus apstākļus reemigrācijai.

Diasporas likums bija nepieciešams, lai pilnveidotu līdzšinējo Latvijas valsts atbalsta politiku diasporas jautājumos, nodrošinātu iespēju īstenot sistēmisku un sistemātisku darbu ar reemigrantiem, norādīts likumprojekta anotācijā.

Likums sastāv no četrām nodaļām, tam ir 17 panti.

Lasītākās ziņas

Diasporas likuma pirmā nodaļa nosaka vispārīgos noteikumus un definē terminus, kas līdz šim plaši izmantoti dažādos rīcībpolitikas dokumentos un publiskajā vidē.

Diasporas likuma otrajā nodaļā definēta diasporas politika un pārvaldības noteikumi. Likuma izpratnē valsts diasporas politiku īsteno valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī saskaņā ar vienošanos un deleģējumu diasporas organizācijai vai citai fiziskai un juridiskai personai. Galvenā diasporas politiku koordinējošā valsts institūcija Latvijā ir Ārlietu ministrija.

Savukārt likuma trešā nodaļa paredz diasporas atbalsta pasākumus, kurus īsteno dažādas valsts pārvaldes institūcijas, lai nodrošinātu diasporas saikni ar Latviju, līdzdalību valstī notiekošajos procesos, kā arī nosaka pasākumus, kas īstenojami gadījumos, kad diasporas pārstāvji pārceļas uz dzīvi Latvijā.

Ar likumu noteikts, ka diasporas pārstāvjiem ir iespēja papildus dzīvesvietas adresei ārvalstī norādīt arī vienu adresi Latvijā. Tas ļaus personām savlaicīgi reģistrēties pirmsskolas, vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī kārtot citus administratīvos jautājumus, piemēram, pieteikties transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas eksāmenam, pieteikt kapa vietu pašvaldībā u. c.

Visu rakstu iespējams izlasīt portālā lvportals.lv

Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti