Dalies:

Ligita Kovtuna par grāmatu “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā”

Ligita Kovtuna par grāmatu “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā”
  • 22. Mar. 2019

Mūsu laikrakstu trimdas literātūras lauka cītīgā kopēja un – nebūs pārspīlēts – vislabākā un visdziļākā pārzinātāja, literātūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe paveikusi milzu darbu – nācis klajā 542 lappušu biezs, faktiem, attēliem, atmiņām, pētījumiem un... arī emocijām bagāts darbs. Grāmata ir smaga (pēc svara, ne pēc vēstījuma rituma!) un iespaidīga, ar “zinātnisko aparātu”, kas ietveŗ ne tik vien bibliografiju un personu rādītāju, bet pat Zviedrijas vietvārdu skaidrojumu un literāro sarīkojumu chronoloģiju (laikā no 1944. līdz 1953. gadam) utt. 

Grāmatas satura nodaļas sakārtotas trīs lielās grupās – Kurzemē, Gotlandē, Zviedrijā, vāka noformējuma un iekšlapu fotoattēli – pašas autores uzņemti. Ievada un priekšvārda teksti – ja vien grāmata nonāks ieinteresēta lasītāja rokās, protams, – jau ar pirmajām rindām liks saprast, ka zinīgā un skolotā pētniece stāstīs aizrautīgi, emocionāli un patiesi. Turklāt – ar pašas klātbūtnes esamību. Inguna pratusi cieši sasaistīt vēsturisko fonu ar cilvēku likteņstāstiem, vēstot par savu izpētes jomu – literātūru, kas nepārstāja būt dzīva un attīstīties arī laikmeta visdrūmākajos brīžos. Viņa raksta: “Būtiski šķita pētījumā atgādināt, ka arī literārs teksts var kļūt par vēstu­res izziņas starpnieku, jo tajā atplaiksnī spēcīga izjūtu gamma un pārdzīvojums. Arī literāri “Saknes jau netika pušu rautas...” Nākusi klajā Ingunas Daukstes-Silasproģes grāmata “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā”. Rīga, LU Literātūras, Ligita Kovtuna folkloras un mākslas institūts, 2019, 542 lpp. teksti var kalpot par būtisku Latvijas vēstures izpētes avotu, veidot izpratni par Latvijas 20. gadsimta vēsturi un daudzo latviešu likteņiem šajos vēsturisko norišu krustpunktos.” Un vēl: “Arī to esmu mēģinājusi apjaust savos pētījumos – kā ir dzīvot svešā zemē un citas valodas vidē”, un „esmu centusies meklēt ceļus, kas cauri svešumam bēgļus un trimdiniekus atveda atpakaļ brīvā Latvijā, jo saknes jau netika pušu rautas – tās neredzami patvērās un cauri un pāri zemēm, jūrām, okeāniem saaudās vienotā spēkā – latvieša gara spēkā.”

Lasītākās ziņas valstī

 
Grāmatā ir arī daudz dzejas un prozas citējumu, kas ir laikmetu, autorus un noskaņas precīzi un spilgti raksturojoši. Autorei izdevies darbu, kas ierindojams akadēmisko pētījumu plauktā, padarīt par emocionāli pulsējošu, raiti lasāmu un bezgala interesantu lasāmvielu. Inguna to arī atklāti izskaidro: “Emocionāli šis ir vissmeldzīgāk tapušais darbs, jo līdzpārdzīvoju laivu braucēju un bēgļu stāstus. Tas bija līdz sirds dzīlēm sāpīgi, tomēr šī pieredze mani arī bagātināja, mācot saprast un novērtēt – brīvību, savu zemi, savu valodu un savus vistuvākos cilvēkus. Un arī skaidrāk apjaust to, ka dzīve ir pārpilna tādu liktenīgu un smagu pārbaudījumu, kas nav samērojami ar ikdienišķām nedienām un mirklīgām grūtībām.”
 
Prieks arī par grāmatas atbalstītāju “ģeografiju”– to vidū gan Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Haralda Biezā fonds, kā arī Latviešu fonds Amerikā un PBLA Kultūras fonds. Atliek vien novēlēt grāmatai laimīgu ceļu pie lasītājiem, bet autorei – ražīgu un sekmīgu turpmāko darbu!
 
Autore: Ligita Kovtuna
Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Brīvā Latvija"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti