Dalies:

Līdz 1. maijam ārzemju dalībnieki var pieteikties Maltas 3x3

Līdz 1. maijam ārzemju dalībnieki var pieteikties Maltas 3x3
  • 05. Mar. 2020

Gads sācis griezties uz gaišo pusi, tāpēc laiks kaldināt ratus vasarai! Kas jādara vasarā? No 26.jūlija līdz 2.augustam jādodas uz Latgales Maltu, kur šovasar notiks latviešu un latvisko tradīciju kopēju, zinātāju un draugu lielā tikšanās Latvijā! Viesmīlīgā Latgale un sirsnīgā Malta gaida tieši tevi – ar baltām domām uz baltiem darbiem!

Balta Malta

3x3 saime atkal piestāj Latgalē, jo latgaliešu sirsnība, viesmīlība un pretimnākšana ir izdaudzināta pāri novadiem un pat valstu robežām. Malta atrodas raibās Latgales sirdī netālu no Rēzeknes. Kā zinām, nekur citur tik ļoti nedaudzina un netur godā un cieņā savu īpatno tradīciju daudzkrāsainību – valodu, kultūru, tradīcijas, turklāt gan caur modernām dziesmām repa stilā, gan augstās mākslas koncertiem un laikmetīgu gleznu izstādēm. Te ļaudis ne tikai svētkos, bet arī darba ikdienā joprojām nodarbojas un par maizes darbu sauc gan podniecību un keramiku, gan seno latgaļu rotu kalšanu, bet vietējās zemnieku saimniecības audzē gan kartupeļus, gan liellopus, cūkas, aitas un zirgus. Te viss notiek!

Lasītākās ziņas valstī

Baltai iedvesmai

Maltas 3x3 piedāvās veselu nedēļu iedvesmot tos, kuri latviskās dzīvesziņas, tradīcijas, valodu ikdienā nedzird, tāpēc tieši šajā nedēļā ir jāpaspēj viss! Iedvesmoties domām par labāku nākotni palīdzēs sarunas par politiku, improvizācijas teātris un dziedāšana – piemēram balto dziesmu dziedāšana ar Birutu Ozoliņu. Savukārt Austris Grasis atgādinās, ka Mana balta māmulīte, mani balti audzināja... un nedēļas laikā noskaidrot, kas ir balts latviešu folklorā?

Jaunums šajā 3x3 saietā būs Baltā galda sarunas, kur visas dienas garumā būs iespēja iedvesmoties klausoties lektoros, bet vēlajās stundās, arī pašiem klausītājiem kļūstot aktīvākiem, iesaistīties nakts diskusijās, ko vadīs Ansis un Jolanta Bogustovi.

Sievas varēs meklēt sievišķā spēka avotus kopā ar Inesi Krūmiņu, kamēr vīri – kopā ar Jāni Ati Krūmiņu – vērsies vīra spēka avotos. Kas un kādi tie bijuši vēstures laika griežos, kādi tie ir mūsdienās? Savukārt pie Līgas Rupertes un Māras Tupeses Ģimeņu seminārā gan ļaudis ar ģimenes dzīves stāžu, gan pavisam bez tā, varēs iedvesmoties no citu pieredzes, lai uzlabotu savu un saprastu tuvāko līdzcilvēku dzīvi ģimenē.

Vismazākajiem būs iespēja kopā ar mammu vai tēti piedalīties ievirzē Laipni lūgti vecāku pasaulē!, kur jaunie vecāki varēs rast atbildes uz jautājumiem: kā piedzimst mamma?; kā saprasties ar mazuli?; kā nepazaudēt sevi, kļūstot par vecāku?; kā mainās pāra attiecības pēc mazuļa piedzimšanas? Par to zinās stāstīt Sarmīte Bambāne un Andželika Kāle.

Arī vēsture mūs iedvesmo, tāpēc tiem, kuri vēlas tiks pie sava ciltskoka, bet nezina, ar ko sākt vai kuri reizi par visām reizēm grib noskaidrot, kas tad tajā Latgalē jeb Inflantijā ir tik sevišķs, būs iespēja to uzzināt no savas jomas speciālistiem – Baltās un nebaltās dienas Inflantijā vadīs Agris Dzenis, bet dzimtas pētniecībā ievirzīs Egils Turss.

Baltās darbošanās

Tiem, kas nonākuši Maltas 3x3, lai kaut ko darītu, baltie cimdi būs jānovelk un jāatloka piedurknes - sāksies lielie un mazie darbi. Kā ierasts, visu vecumu bērniem un jauniešiem būs piemēroti darāmie darbi, gan pētot dabu un apgūstot jaunas prasmes, gan piedaloties kustību, sportošanas, teātra, dziedāšanas un mūzikas spēlēšanas ievirzēs. 

Jau lielākas meitas mācīsies bizes pīt, kamēr jaunākie un ņiprākie darbosies Darbīgo rociņu ievirzē, bet nedaudz lielākie – dosies dabā Vilku mācībā. Savukārt tie, kuriem jau pa spēkam griezt, grebt, vīlēt un zāģēt, varēs gan tikt pie saviem koka ieročiem, gan izgatavot sajūtu bungas, izkalt rotas vai tikt pie pirmā māla poda. 

Balto darbu rakstītāji varēs uzšūt linu kreklus, izrakstīt sev brunčus vai darināt ādas apavus, bet tie, kuriem tik balti nesanāk, savu ieviržu ietvaros drīkstēs noskaidrot ko baltu ar vietējo Latgales kolorītu paveikuši citi – Baltās pirts pirtnieki, baltie mednieki un pat baltā stiprinātā dzēriena – šmakovkas – darinātāji!  

Bet darbosies arī tie, kuri neko nedarīs ar rokām! Jā, patiešām, izrādās, dziedinošas ir teju visas mākslas nozares – arī deja, kustība, zīmēšana un runas māksla – pareiza elpošana. Maltas 3x3 tam visam būs laika gana – sevis iepazīšanai ar jaunu lietu, paņēmienu, ideju palīdzību. Ne velti būs arī ievirze – Mana veselība – mana atbildība. 

Baltie prieki

Raibajā nedēļas virpulī būs iespēja ne tikai darīt un mācīties, bet, protams, arī priecāties – pamosties ar smaidu un izkustēties; griezties vietējo tradicionālo deju – kadriļu – ritmos ievirzē dienas gaišajā laikā, bet latvju danču soļos – vakaros un naktīs; dziedāt gan folklorās ievirzē, gan vakaros pie nīcēju galda; sajust kopības sajūtu braucot ekskursijās pa zilo ezeru zemes labākajiem maršrutiem, apgūt jaunas senlaiku sporta vai prāta spēles. Un pēc tam, kad garam, prātam un miesai jau metīsies melns gar acīm, atgriezties baltajā Maltas 3x3 pasaulē ļaus maigu pieskārienu masāžas, ielūkošanās pasaku pasaulē vai gardu goda ēdienu pagatavošana. Ak, jā, būs arī balto šļakatu prieki – pie ūdenim labvēlīgiem laikapstākļiem būs pieejama peldvieta 2 kilometru attālumā no saieta norises vietas!

Ik vakara koncerti un kopā būšanas, tradicionālais pašizpausmes vakars Brīvais mikrofons visu gaumju, garumu, vecumu un platumu dalībniekiem bez jebkādiem ierobežojumiem. Tāpat arī apsveikumi jubilāriem, galda un vakara dziesmas, kā arī citi kopību vairojoši pasākumi nedēļas garumā ļaus mums no “es” un “tu” kļūt par MĒS. 

Balti paši MĒS!

Maltas 3x3 saietu rīko Cekuļu ģimene – Ilze, Lauris, Ako Kārlis, Lote un Elza Hermīne, aiz kuriem stāv baltie rūķīši – palīgi no darba grupas – Sidoroviču ģimene, Juris Tomašūns, Astra Audra Dāboliņa un Lauma Treimane –, kas katrs roku pieliek, lai saiets noritētu godam, lai katru atbraucēju varētu uzņemt ne tikai sirsnīgi un ar laipnu smaidu, bet arī izguldīt ērtā un mīkstā guļvietā – Maltas vidusskolas vai internātskolā gultās vai uz matračiem. Solām trīs reizes dienā paēdināt ar gardiem ēdieniem ar latgaliešu sirsnības garšvielām un nodrošināt ar katram nepieciešamo, iespēju robežās darot visu, lai nedēļa Maltas 3x3 paliktu atmiņā kā skaistākā nedēļa 2020.gadā! Lai top un uz tikšanos!

Pilnu informāciju par saietā piedāvāto programmu aicinām skatīties www.3x3.lv un sekojot: Facebook kontam: @Latvija3x3.

Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, e-pasts: liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA, tel. (616)2606320.

Dalības maksa ir 350 ASV dolāri (320 eiro) personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena), bet nepārsniedzot 800 dolārus kodolģimenei (720 eiro) ģimenei.

Gaidām jūs Maltā no 26. jūlija līdz 2. augustam 2020. gada vasarā!

Autori: Ilze un Lauris Cekuli

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti