Dalies:

Lidostā atļaus iebraukt tikai speciālo kartīšu īpašniekiem: valdība “pievelk taksometru skrūves”

Lidostā atļaus iebraukt tikai speciālo kartīšu īpašniekiem: valdība “pievelk taksometru skrūves”
LETA/ Evija Trifanova
  • 04. Sep. 2019

1. septembrī stājās spēkā jauni noteikumi pasažieru pārvadājumiem ar taksometru, bet jau pēc divām nedēļām, 15. septembrī, spēkā stāsies ierobežota piekļuve lidostas “Rīga” teritorijā. Šādi valdība cer atrisināt takšu haosu pie lidostas, kas turpinājies jau kopš 2017. gada marta, kad spēkā stājās Augstākās tiesas Senāta lēmums, kas atcēla ierobežojumus iebraukšanai lidostas teritorijā.

Šoreiz ierobežojumiem ir solīdāks pamats – šā gada jūnijā tika pieņemti grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas nosaka, ka taksometru pakalpojumu sniegšanai autoostās, dzelzceļa stacijās, lidostās, ostās varēs strādāt pārvadātāji, kas braucieniem noteiks fiksētu maksu ar priekš­apmaksas kuponu jeb vaučeru, darījumu reģistrējot taksometra skaitītājā.

Tos papildina pagājušajā nedēļā valdības pieņemtie MK noteikumi.

Lasītākās ziņas

Tie nosaka, ka taksometra pakalpojumus ar ierobežotu piekļuvi publiski pieejamā teritorijā (autoostā, dzelzceļa stacijā, lidostā un ostā) varēs sniegt tikai tādi pārvadātāji, kas nodrošinās pakalpojuma piedāvājumu visā objekta darba (diennakts) laikā, spēs apkalpot personas ar invaliditāti, spēs nodrošināt taksometrus arī ar sešām līdz deviņām sēdvietām, tostarp arī bērnu sēdeklīšiem.

Tāpat noteikts ierobežojums autotransporta līdzekļa vecumam – tas nedrīkst pārsniegt piecus gadus.

Satiksmes ministrija skaidro, ka šādi noteikumi daudz striktāk regulēs prasības taksometru tarifu norādē un pakalpojumu sniegšanas kārtību pie starptautiskās lidostas “Rīga”, kā arī speciālās licences kartītes saņemšanas nosacījumus pārvadātājiem.

Kontrole – ar licences kartītēm

Šīs speciālās licences kartītes, kas būs galvenais taksometru pakalpojumu kvalitātes kontroles mehānisms, izsniegs Rīgas plānošanas reģions, un tās būs derīgas komercdarbībai arī visā pārējā plānošanas reģiona teritorijā.

Rīgas plānošanas reģions pārbaudīs pārvadātāja un tā autotransporta līdzekļu atbilstību likumā noteiktajām prasībām.

Šīs speciālās licences kartītes varēs anulēt, ja pārvadātājs nepildīs Autopārvadājumu likumā noteiktās prasības, kas ir jāpilda lidostas “Rīga” teritorijā.

Noteikumi paredz kārtību, kādā republikas pilsētas pašvaldība vai plānošanas reģions izsniedz un anulē licenci un licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

Lai izsniegtu licences kartīti, institūcija pārbaudīs autotransporta līdzekļa reģistrācijas datu atbilstību M1 kategorijai, īpašuma vai turējuma tiesības.

Turklāt no 2020. gada 1. janvāra papildus tiks pārbaudīta arī autotransporta līdzekļa atbilstība vides prasībām.

Pirms licences kartītes izsniegšanas institūcija papildus pārbaudīs, vai pārvadātājs konkrētajam taksometram ir reģistrējis taksometra skaitītāju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamā datubāzē.

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns skaidro: “Pastāv viedoklis, ka nodokļu ieņēmumi no taksometru nozares valstī ir pārāk mazi, turklāt eksperti uzskata, ka pastāv konkurenci kropļojoši aspekti – proti, visi uzņēmumi nestrādā ar vienādiem noteikumiem.”

Situāciju, pēc T. Vectirāna teiktā, sarežģī arī tas, ka vietās, kur ir liela pasažieru plūsma, kas nepazīst Latvijas apstākļus, viņi nekritiski vērtē piedāvātos tarifus. Tādēļ no 15. septembra lidostā noteikti īpaši pasākumi, kas koriģēs šo situāciju.

Pirmkārt, taksometru pakalpojumu sniegšana šajās publiskajās zonās tiks ierobežota, otrkārt, tiek noteikti kritēriji, kādiem uzņēmumiem jāatbilst, lai varētu sniegt tur pakalpojumus.

Papildus jāspēj apkalpot cilvēkus ar ierobežotām kustību spējām, jāspēj piedāvāt lielākus transporta līdzekļus un jānodrošina pakalpojumi visā objekta darbības laikā.

“Iepriekš taksometru šoferi varēja strādāt tikai tad, kad viņiem tas izdevīgi, proti, maksimālas pasažieru plūsmas stundās, bet, piemēram, divos naktī varēja nebūt neviena taksometra. Turpmāk pakalpojumus būs jāspēj nodrošināt visu laiku,” norāda T. Vectirāns.

Tarifi – redzami un prognozējami

“Lidostas pasažieru specifika ir tā, ka tie nespēj objektīvi novērtēt taksometru tarifus un pretenzijas sāk izteikt tikai pēc tam, kad saņēmuši 60 vai 80 eiro lielus čekus, kas viņiem nešķiet atbilstoši attālumam un ceļā pavadītajam laikam. Tādēļ viena no prasībām, kas tiek izvirzīta taksometru uzņēmumiem pie lidostas, ir viena tarifa noteikšana no lidostas uz vietām pilsētā. Jaunie noteikumi paredz, ka pirms brauciena sākuma ir obligāti jāinformē pasažieris par to, tieši kurš tarifs tiks piemērots,” stāsta T. Vectirāns.

Ja pārvadātājs plāno piemērot vairākus tarifus, tas būs jānorāda paziņojumā, kurš būs jāiesniedz Rīgas plānošanas reģionam, sastādot cenrādi un atšifrējot, kādam braucienam tas tiek piemērots.

Šī informācija būs jāizvieto taksometra salonā uz priekšējā paneļa. Cenrādī ietverto tarifu palielinājumi vai atlaides nevarēs pārsniegt 50%, un to apmēru pārbaudīs institūcija.

Informācija par tarifiem, kas tiks piemēroti braucieniem no lidostas “Rīga”, ja netiek izmantots vaučers, pārvadātājam būs jānorāda paziņojumā atsevišķi, un tie būs saistoši visiem tā rīcībā esošajiem taksometriem.

Savukārt uz taksometra virsbūves būs jāizvieto pamata tarifi, kas tiek piemēroti, nolīgstot taksometru uz ielas.

Tāpat uz priekšējā paneļa pasažiera pusē jābūt novietotai VSIA “Autotransporta direkcija” izsniegtai taksometra vadītāja reģistrācijas apliecībai, kuru izsniedz visiem autovadītājiem, kam ir tiesības sniegt pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumus ar taksometru.

Nelaidīs iekšā

Taksometru pakalpojumu uzņēmumiem jāpaspēj divu nedēļu laikā līdz 15. septembrim iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Rīgas plānošanas reģiona licencēšanas komisijai, kura tiem, kas atlasi būs izturējuši, izsniegs licences kartītes un ievadīs iebraukšanai lidostas teritorijā atļauto taksometru numurus reģistrā.

Pie lidostas stāvvietas vārtiem esošās kameras nolasīs automašīnu numurus un atvērs barjeras un atļaus iebraukt tikai speciālo licences kartīšu īpašniekiem.

Pie lidostas stāvvietas vārtiem būs arī papildu ekrāni un informācija par jauno iebraukšanas kārtību.

Licenci izsniegs pārvadātājam, kurš reģistrēts Komercreģistrā un kuram nav nodokļu parādu. Direkcija varēs anulēt licenci, ja pārvadātājs būtiski pārkāps normatīvajos aktos noteiktās pārvadājumu saistības vai kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili, vai radīs draudus pasažieru drošībai.

Lai izsniegtu licences kartīti atbilstoši Autopārvadājumu likuma prasībām, Autotransporta direkcija pārbaudīs autotransporta līdzekļa reģistrācijas datus – transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības, pasažieru sēdvietu skaitu Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Sākot no 2020. gada 1. janvāra, papildus tiks pārbaudīta arī autotransporta līdzekļa atbilstība vides prasībām.

Uzziņa

Šobrīd Taksometru vadītāju reģistrā ir reģistrēti 6017 vieglo automobiļu, tajā skaitā taksometru, vadītāji, to skaits turpina palielināties ar katru mēnesi.

Rīgas domes Kontroles dienests un Valsts policija ir norādījuši, ka ir bijuši vien atsevišķi gadījumi, kad autovadītājs, kurš nav reģistrējies Taksometru vadītāju reģistrā, ir veicis pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili.

Pērn konstatēti mazāk nekā 10 šādi gadījumi. Tomēr problēma joprojām ir tajā, ka komersanti (t.s. “baltie numuri”) neņem licences un licences kartītes.

Šobrīd spēkā ir 385 licences, kas tiek izsniegtas “balto numuru” komersantiem, un 142 licences kartītes, kas tiek izsniegtas uz katru šāda pakalpojuma sniedzēja automobili.

Autors: Olafs Zvejnieks, www.la.lv

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti