Dalies:

Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā

  • 31. Mar. 2020
  • 05.19
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā
Latviskās izglītības kopēji pulcējas Draudzīgajā aicinājumā Bostonā

Bostonas Latviešu skolā Draudzīgais aicinājums ir iespēja visiem latviskās izglītības atbalstītājiem sanākt kopā un nepiespiestā gaisotnē novērtēt gan skolas dalībnieku līdz šim paveikto, gan atbalstīt skolēnu un skolotāju darbu nākotnē. Tā tas bija arī 26. janvārī. 

Sarīkojums sākās ar administratīvo lietu pārzines Agneses Linartes uzrunu un jautājumiem par dažādiem faktiem, kas saistīti ar Draudzīgo aicinājumu. Skolēni zināja atbildes uz jautājumiem, jo ar šo datumu saistītā vēsture jau iepriekš bija apgūta klasē. Ar uzrunu pie klātesošajiem vērsās Latvijas Goda Konsuls U. Sīpols un skolas pārstāvjiem Goda Konsulāta vārdā pasniedza ziedojumu. Sīpola kungs uzsvēra latviskās izglītības nozīmi Latvijas valsts un tautas pastāvēšanā. Sarīkojumu ar savu klātbūtni pagodināja arī Gaŗezera Vasaras Vidusskolas direktore Sandra Kronīte-Sīpola.

Par pagājušajā vasarā dažādās nometnēs pieredzēto stāstīja Stipendiju Fonda atbalsta saņēmēji: Kārlis Burchard, Amanda Tums, Lukas Subačš, Silvija Grava, Miķelis Tums, Annika Grīnberga, Pēteris Burchard, Sofija Ryan, Marisa Tums, Edvards un Kristofs Ruszczyk. Liels paldies Stipendiju Fonda vadītājai Annijai Reinbergai par ieguldīto darbu!

Lasītākās ziņas valstī

Skolas dalībnieki rādīja savas spējas un iemaņas gan priekšnesumos, gan mākslas, rokdarbu un kulinārijas sasniegumu izstādē. Savus talantus demonstrēja ne tikai skolas audzēkņi, bet arī skolotāji un vecāki. Ita Lee stāstīja par saviem sasniegumiem šaušanas sportā un dalību jauniešu sacensībās. Ģeogrāfijas skolotājs Žanis uzstājās ar paša sacerēto dzejoli “Dziesmu Svētki” latviešu un latgaliešu valodā. Sagatavošanas klase dejoja “Tūgadiņ, tāgadiņ” kopā ar vecākiem un absolventu klase uzstājās ar Raiņa lugas “Zelta zirgs” dramatisku lasījumu. Tam sekoja skolas audzēkņu un vecāku priekšnesumi, kā arī stāstījumi par saviem mākslas un rokdarbu paraugiem, ko tuvāk varēja apskatīt izstādē. Noslēgumā sagatavošanas klase dziedāja “Joka pēc alfabēts”, vidējās klases dziedāja “Vilciņu” un noslēdza vecākās klases ar skanīgu “Tikai tā” izpildījumu. 

Skolas kasieris Didzis Voldiņš paziņoja, ka ziedojumos Draudzīgā Aicinājuma laikā ir savākti 2645 dolāri un pateicās visiem par atbalstu. Gita Līgure ALTS vārdā pasniedza Stipendiju Fondam gadskārtējo ziedojumu - 1000 dolārus. Annija Reinberga atskaitījās, ka Stipendiju Fonds šogad ir saņēmis ziedojumus 2545 dolāru apmērā.

Neskatoties uz gandarījumu, ka Draudzīgājā aicinājumā pieredzētais dod pietiekošu iemeslu lepoties ar jau sasniegto, sarīkojuma iespaidi dod pārliecību, ka latviskās izglītības darbs Bostonas Latviešu Skolas ietvaros neapsīks, kamēs vien mūsu nelielās un saliedētās kopienas locekļi turpinās atbalstīt tās darbu, nesavtīgi ziedojot savu laiku, spēku, līdzekļus un zināšanas.

Zināšanu un iemaņu nodošana no cilvēka uz cilvēku un no paaudzes uz paaudzi balstās uz vēlēšanos sevi pilnveidot, no vienas puses, un vēlēšanos dāsni ziedot laiku, spēku un līdzekļus - no otras. Grāmata kā zināšanu avots un nesavtīgums kā raksturīpašība ir neatņemamas Draudzīgā aicinājuma idejas. Tautiešus vienojoša vērtība ir tieksme pēc izglītības, kas uzskatāmi novērojama trimdas latviešu izglītības centros, kur sestdienas vai svētdienas skolu darbs tiek organizēts uz pilnīgas brīvprātības principiem, ar skolas darbību saistītos izdevumus sedzot gan pašu skolas dalībnieku spēkiem, gan ar ziedojumu palīdzību. 

Trimdas latviešu sabiedrībai latviskās izglītības uzturēšana ir būtisks pamatnoteikums kultūras un valodas zināšanu un savas saiknes ar Latviju saglabāšanai. Izglītības lomu un nozīmi jaunās Latvijas valsts izaugsmē un attīstībā ļoti labi apzinājās tās pirmā neatkarības posma vadītājs K. Ulmanis, kam varam pateikties par Draudzīgā Aicinājuma tradīcijas aizsākšanu.

Autors: Krists Kārkliņš

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti