Dalies:

Latvijas simtgades svinības Īrijā latvieši noslēdz Dublinas dailē - greznajā pilsētas hallē

Latvijas simtgades svinības Īrijā latvieši noslēdz Dublinas dailē - greznajā pilsētas hallē
  • 20. Nov. 2018
Ir atkal pienācis rudens un, ka vienmēr, visnemīlīgāko laiku Latviešu biedrība Īrijā silda ar Latvijas dzimšanas dienas svinībām.  Rudens un tumsa ārpusē pie City Hall, pabrauc autobuss, cilvēki steidzas. City Hall no ārpuses. Iekšā redzama gaisma. Šogad šie svētki ir jo īpaši - Latvijai simtā gadadiena.
 

Lasītākās ziņas valstī

 
Latviešu biedrība Īrijā savai Tēvzemei un viņas dēliem un meitām bija sarūpējusi jubilejas nozīmīgumam atbilstošas svinības. Svētkus 17. novembrī ievadīja svinīgs dievkalpojums, kas notika Artanā, Oratorijā, LELB Svētā Pētera luterāņu draudzes pastāvīgajā atrašanās vietā. Dievkalpojumā kalpoja un svētrunu teica mācītājs, Pasaules pastorālā institūta Eiropas daļas vadītājs Artis Eglītis.
 
18.novembri notika centrālais svētku pasākums Dublinā, greznajā City Hall. Svinīgi tērpušies ļaudis uz pasākumu sāka ierasties jau laicīgi, zinot, ka pēdējiem vietas var nepietikt. Svinīgo koncertu ievadīja Imanta Kalniņa dziesma “Virs galvas mūžīgs Piena ceļš”, kam sekoja Latvijas vēstnieka Īrijā Jāņa Sīļa, LBĪ vicepriekšsēdētājas Lienes Eškinas un mācītāja Arta Eglīša uzrunas. Visi klātesošie ar interesi noklausījās Valsts prezidenta uzrunu tautiešiem svešumā un kopā aizrautīgi nodziedāja Latvijas himnu. Koncertā piedalījās dažādi Īrijas pašdarbības kolektīvi, jo mēs esam bagāti ar saviem talantīgajiem tautiešiem šeit, Zaļajā salā. Tāpat tika demonstrēti video sveicieni no citām Īrijas vietām, kur notika Simtgadei veltītie pasākumi.
 
Pasākuma noslēgumā vēstnieks Jānis Sīlis pasniedza Ministru prezidenta pateicības rakstus LBĪ korim “eLVē” un deju kopām “Varavīksnei” un "Sienāzītis" no Longfordas, IZM atzinības rakstus skolotājām Egitai Māterei un Inai Frīdenbergai, un Vītolu ģimenei un PBLA KF atzinības rakstu Pasaules latviešu dienu galvenajai organizatorei un projekta idejas autorei, LBĪ priekšsēdētājai un ELA kultūras nozares vadītājai Inguna Grietiņai – Dārziņai. 
LBĪ vice priekšsēdētāja Liene Eškina pasniedza LBĪ pateicības rakstus skolas” Saulgriezīte” ilggadējai skolotājai Inesei Brilai un kluba”Oniks” ilggadējai meistarklašu vadītājai Valdai Birkmanei.
 
Pasākumā piedalījās:
 
 Bērnu deju kopa "Sienāzītis”, (Longforda), vad.Olita Lagzdiņa,
 Jauniešu deju kopa "Varavīksne", (Kavana,Galveja,Čarnevilla), vad.O.Lagzdiņa,
 LBĪ Portlīšas skola "Sauleszaķēns", vad.Laura Zemvalde,
 LBĪ Jauniešu grupa, vad. Agnese Brūvere,
 LBĪ LABKĪ-LETIŅŠ ģitāras klases skolotājs Henrijs Brūvers,
 LBĪ LABKĪ, mākslinieciskā vad.Inguna Grietiņa-Dārziņa,kormeistares Laura       Zemvalde un Laine Nigule-Belenusa. 
 LBĪ Dublinas skola "Saulgriezīte",vad.Ritma Prokopčenko,
 bērnu deju kopa "Dzirnaviņas",vad.Digna Rubņikoviča.
 
Video sveicienus sūtīja:
 
1.Sveiciens tautiešiem no rokoperas “Lāčplēsis” un kora “eLVē”, mākslinieciskā vad.Inguna Grietiņa-Dārzina.
2.Sveiciens tautiešiem no deju kopas “Taurenītis”Limerikā, vad.Anita Šuplinska.
3.Sveiciens no Galvejas, Kaslbāras un Slaigo latviešu kopienām.
4.Sveiciens tautiešiem no deju kopas “Nemiers”Limerikā, vad.Aiga Kunicka.
5.Sveiciens tautiešiem no LBĪ skolas “Kamenīte” Limerikā, vad.Mārīte Paegle.
6.Sveiciens tautiešiem no apvienotajiem koriem “eLVē” un “LABKĪ”.
 
LBĪ izsaka pateicību atbalstītājiem LR Ārlietu ministrijai, LR vēstniecībai Īrijā, Sv. Pētera latviešu luterāņu draudzei un pasākuma rīkotājiem - Vērienīgā Simtgades pasākumu projekta autorei un organizatorei Ingunai Grietiņai – Dārziņai, asistentiem Initai Dannei un Lienei Eškinai
Koncerta scenārija autorei Ingai Zvirgzdiņai un scenārija grupai – Ilutai Samsonovai, Kārlim Spundem
Koncerta tehniskajai grupai – Kasparam Bergšteinam, Rolandam Kokinam, Amandai Celmai, Aleksandram Patkovskim
Koncerta filmēšanas un foto grupai – Santai Siliņai, Aleksandram Patkovskim, Rutai Čepulei, Lienei Eškinai
 
Autors: LBĪ projekta grupa
Foto: LBĪ

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti