Dalies:

Latvijas pēdas pasaulē: Terēze Druka - teoloģijas doktore un Vatikāna Radio korespondente Polijā

Latvijas pēdas pasaulē: Terēze Druka - teoloģijas doktore un Vatikāna Radio korespondente Polijā
  • 30. Apr. 2018

Terēze Druka dzimusi Rīgā 1965. gada 27. maijā, mācījusies Rīgas 20. vidusskolā. Pēc absolvēšanas uzsākusi studijas Latvijas Universitātē Bioloģijas fakultātē, taču studijas netika pabeigtas. Par spīti tam, 1990. gadā Terēze devās uz Poliju, kur uzsāka studēt teoloģiju Ļubļinas Katoļu universitātē, kur arī 1995. gadā aizstāvēja maģistra darbu.


Lai gan pēc maģistratūras studijām Terēze atgriezusies Latvijā un uzsākusi strādāt Katehētikas institūtā kā mācību daļas vadītāja, Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē lasījusi Bībeles fakultatīvo kursu latviešu filoloģijas studentiem, paralēli tam bijusi arī katehēte Rīgas Sv. Alberta draudzē, 1997. gadā, Terēze atgriezās Polijā. Tur tika turpinātas doktorantūras studijas Ļubļinas Katoļu universitātes Bībeles zinātņu institūtā. 2001. gadā Terēze ieguva teoloģijas licenciāta grādu, bet doktordarba izstrāde kļuva neiespējama finanšu trūkuma dēļ.


2002. gadā viņa sāka savu darbību Vatikāna Radio, regulāri gatavojot reportāžas par Baznīcas dzīves norisēm Polijā. Savukārt, no 2004. līdz 2011. gadam Terēze strādāja Svētītā pr.Kazimieža Gostiņska vārdā nosauktajā Privātajā katoļu licejā un ģimnāzijā Ļubļinā par ticības mācības skolotāju.


2009. gadā, Terēze sāka strādāt kā docente Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūtā, kur viņa bija studentu mīlēta un cienīta pasniedzēja. 2015. gadā Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitātē, Polijā, Terēze aizstāvēja teoloģijas doktora grādu par tēmu „Jēzus un sātans Marka evaņģēlijā. Ekseģētiski teoloģisks pētījums”.


Savā dzīvē Terēze Druka sasniegusi ārkārtīgi daudz. Viņa bijusi Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta docente, daudzu Bībeles tematikai veltītu rakstu autore un Vatikāna Radio korespondente, teoloģijas doktore, vairāk nekā 25 gadu garumā aktīva Neokatehumenālā Ceļa kopienas locekle, iemantojusi apkārtējo mīlestību un cieņu ne tikai Latvijā, bet arī Ļubļinas pilsētā, Polijā.


Terēze Druka mūžības ceļā devās 2018. gada 18. aprīlī, taču neskatoties uz slimību, līdz pat gada sākumam Terēze turpinājusi lasīt lekcijas studentiem, apliecinādama, cik ļoti viņai bija svarīgi, ka cilvēki iemīl un izprot Dieva Vārdu.


Vairāk informācijas latviešu valodā

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti