Dalies:

Latvija deviņās starptautiskajās institūcijās šogad iemaksās kopumā 180 000 eiro

Latvija deviņās starptautiskajās institūcijās šogad iemaksās kopumā 180 000 eiro
  • 17. Oct. 2018

Latvija deviņās starptautiskajās organizācijās šogad iemaksās kopumā 180 000 eiro, šodien lēma valdība. Kā liecina Ārlietu ministrijas (ĀM) rīkojuma projekts, 30 000 eiro Latvija iemaksās, lai atbalstītu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Speciālās novērošanas misijas Ukrainā darbību.

Misija organizācijas vārdā īsteno īpaši svarīgu uzdevumu, apkopojot faktus un objektīvus novērojumus saspīlējumu skārušajos Ukrainas austrumu rajonos. Misija profesionāli informē par notiekošo Ukrainā, vienlaikus baudot uzticību no visām pusēm un starptautiskajiem spēlētājiem. Latvijas interesēs ir starptautiskās sabiedrības un organizāciju iesaiste situācijas stabilizācijas centienos Ukrainā, tostarp arī starptautisko novērotāju klātbūtne starptautiskās misijās Ukrainā.

Latvijas iemaksa sniegtu valsts ieguldījumu Ukrainas krīzes risināšanā, veicinātu Latvijas kā atbilstošas un uzticamas partneres tēlu, kas ne tikai vārdos, bet arī darbos pierāda savus nodomus, ļautu Latvijai kā donorvalstij pozicionēt savu nostāju iepretim partnervalstīm, kā arī sniegtu labākas iespējas risināt jautājumus par Latvijas ekspertu plašāku nosūtīšanu šajā EDSO misijā.

Lasītākās ziņas valstī

Vēl 20 000 eiro tiks atvēlēti, lai nodrošinātu Latvijas atbalstu ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja darbību. Birojs ir galvenā ANO institūcija cilvēktiesību jomā. Tas darbojas kā Augstā komisāra sekretariāts, kas seko līdzi cilvēktiesību likumdošanai un citu ANO cilvēktiesību institūciju darbībai.

Iemaksa šajā budžetā Latvijai nodrošinātu praktisku ieguldījumu Eiropas Savienības (ES) Stratēģiskā ietvara par cilvēktiesībām un demokrātiju īstenošanā, kā arī efektīvu politisko dialogu ar ANO Augsto komisāru cilvēktiesību jautājumos un starptautiskās prakses cilvēktiesību jomā apgūšanu Latvijas ārpolitikas mērķu īstenošanai. Pēdējo brīvprātīgo iemaksu birojā Latvija veica 2016.gadā, norāda ĀM.

20 000 eiro tiks iemaksāti, lai nodrošinātu Latvijas atbalstu ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas darbību. Institūcija ir vadošā organizācija pasaulē dzimumu līdztiesības, vienlīdzīgu ekonomisko un politisko iespēju sievietēm veicināšanā un diskriminācijas pret sievietēm un meitenēm mazināšanā.

ĀM skaidro, ka iemaksa ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas budžetā Latvijai nodrošinātu vairākas lietas, piemēram, iespēju sekmēt Latvijas prioritāro jautājumu cilvēktiesību jomā - sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības - risināšanu starptautiskā līmenī, kā arī Latvijas starptautiskā tēla nostiprināšanu, kandidējot darbam ANO Sieviešu statusa komisijas dalībvalsts statusā no 2021.gada līdz 2025.gadam.

Vēl 15 000 eiro tiks atvēlēti tam, lai nodrošinātu Latvijas atbalstu UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas darbībai. Programma ir vienīgais daudzpusējais forums-starpvaldību programma mediju attīstības veicināšanas jomā attīstības un pēckonflikta valstīs. Programma ne tikai sniedz atbalstu mediju projektiem, bet arī nodrošina veselīgu vidi plurālistisku un brīvu mediju izaugsmei attīstības valstīs.

Ministrija vērš uzmanību, ka, veicot iemaksu, Latvija pilda savu politisko apņemšanos veikt ieguldījumu pasaules preses brīvības stiprināšanā un attīstībā, aizstāv Latvijas intereses kopējā mediju vides kvalitātes uzlabošanā, sniedzot palīdzību attīstības valstīm brīvu mediju darbībai un īsteno ārpolitikas uzdevumu par Latvijas iesaistes un ietekmes palielināšanu starptautiskajās organizācijās.

Vēl 20 000 eiro Latvija iemaksās, lai nodrošinātu atbalstu ANO Humānās palīdzības aģentūras darbībai. ANO Humanitāro lietu koordinācijas birojs ir vadošā organizācija pasaulē, kas koordinē humānās palīdzības sniegšanu krīzes situācijās nonākušajiem cilvēkiem. Ukrainā birojs galvenokārt nodarbojas ar palīdzības sniegšanu konfliktā cietušajām personām. Aģentūras mērķis ir nodrošināt šo personu pieeju pārtikai, rūpēties par drošību, veicināt pieeju nepieciešamākajiem pakalpojumiem un palīdzībai, kā arī veicināt drošu vidi un pieeju skolām un izglītībai.

ĀM uzsver, ka iemaksa šajā budžetā ļautu īstenot Latvijas ārpolitikas prioritātes par palīdzības sniegšanu un atbalstu Ukrainai, palīdzētu veicināt jautājuma par konfliktu Ukrainā aktīvu uzturēšanu starptautisko organizāciju dienas kārtībā, sniegtu iespēju palīdzēt konfliktā cietušajām personām, kā arī demonstrētu Latvijas kā donorvalsts gatavību atbalstīt un iesaistīties humānās palīdzības sniegšanā globālā mērogā.

15 000 eiro Latvija iemaksās, lai nodrošinātu atbalstu ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja darbībai. Birojs ir viena no pasaules vadošajām cilvēktiesību organizācijām, kas koordinē starptautiskos centienus bēgļu tiesību aizsardzības un labklājības nodrošināšanā, kā arī mēģina rast ilgtermiņa risinājumu bēgļu problēmām. Latvijas iemaksa biroja budžetā nodrošinātu iespējas aizstāvēt Latvijas intereses un pozīcijas ANO sistēmā, kā arī veicinātu līdzvērtīgu politisko dialogu ar biroju, kā arī iespējas izmantot biroja ekspertīzi Latvijas interesēs.

Vēl 10 000 eiro Latvija iemaksās, lai nodrošinātu atbalstu ANO Palestīniešu bēgļu aģentūras darbībai. Aģentūra ir atbildīga par palestīniešu bēgļu ievainojamākās daļas pamata humāno vajadzību nodrošināšanu, tostarp pamata veselības un sociālos pakalpojumus, tai skaitā bruņota konflikta gadījumos, infrastruktūras un nometņu uzlabošanu, mikrofinansēšanu un ārkārtas palīdzību, kā arī sākumskolas un arodizglītības pakalpojumu sniegšanu.

Iemaksa šajā budžetā sniegtu Latvijai iespēju palīdzēt ievainojamākajai palestīniešu bēgļu kopienas daļai, nodrošinātu Latvijas iespējas ieguldīt starptautiskās humānās palīdzības sniegšanā, demonstrētu Latvijas kā donora gatavību atbalstīt un iesaistīties humānās palīdzības sniegšanā globālā mērogā un veicinātu Latvijas kā atbilstošas un uzticamas partneres tēlu, kas ne tikai vārdos, bet arī darbos pierāda savus nodomus, skaidro ĀM.

Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ukrainas rīcības plāna darbībai, organizācijā tiks iemaksāti 40 000 eiro. Rīcības plāns tika noslēgts 2015.gadā, un tā ietvaros darbam korupcijas novēršanas jomā ir noteikta augsta prioritāte. Iemaksas rīcības plāna izpildei Latvijai nodrošinātu espēju turpināt iesākto darbu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu veicināšanā starptautiskā līmenī un iespēju izmantot Latvijas ekspertīzi pretkorupcijas projektu īstenošanai, balstoties uz Latvijas ekspertu pieredzi un Latvijas institūciju īstenotajiem projektiem šajā jomā.

Vēl 10 000 eiro tiks atvēlēti, lai nodrošinātu Latvijas atbalstu Eiropas Demokrātijas fonda darbībai. 2012.gadā dibinātais fonds ir neatkarīgs starptautisks trasta fonds, kura mērķis ir ilgtspējīgas demokrātijas veicināšana ES kaimiņvalstīs, kur uzsākts sabiedrības demokrātiskas attīstības process. Latvijas iemaksa fondā nodrošinātu iespēju realizēt savas ārpolitikas prioritātes par demokrātisko procesu veicināšanu ES kaimiņvalstīs un stiprinātu Latvijas, kā uzticamas sabiedrotās tēlu

Visi līdzekļi piešķirti no budžeta programmas "Iemaksas starptautiskajās organizācijās".

ĀM norāda, ka mērķis ir veikt iemaksas Latvijai nozīmīgās organizācijās, kurās tiek izskatīti Latvijai svarīgi jautājumi, lai nodrošinātu tās interešu pārstāvību un nostiprinātu Latvijas kā uzticamas sabiedrotās tēlu.

Autors: LETA
Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti