Dalies:

Latvija Amerikā: Visa vadība jaunās rokās

Latvija Amerikā: Visa vadība jaunās rokās
  • 05. Apr. 2018

Pirmdien, 12. marta pievakarē, Latviešu biedrība Norvēģijā Oslo aicināja biedrus un visus, kuŗiem interesē latviešu aktīvitātes, uz gadskārtējo Kopsapulci Latvijas vēstniecības telpās. Nebija gan tāda piekrišana kā teātŗa izrādei. Kopsapulcē bija 8 biedri un viens interesents, kuŗš vēlējās kļūt biedrības biedrs.

Kopsapulci vadīja valdes priekšsēdis Ilvars Rāgs, protokolēja Ieva Halvorsen. Aizvadītajā gadā notikušas četras valdes sēdes un viena kopsapulce. Ziemas sezonā sadarbībā ar biedrību reizi nedēļā bija slēpošanas technikas pamatu apmācība Holmenkollenas biatlona trasē. Tāpat reizi nedēļā basketbola treniņi zālē.

20. aprīlī Kopsapulce, piedalījās 11 biedri. 23. jūnijā Līgo vakara sarīkojums laukos, Enebakk. Laika apstākļi bija labvēlīgi, pāri par 100 dalībnieki. Oslo latviešu teātris uzveda “Skroderdienas Silmačos”. “Ziemeļmeita” dejoja un aicināja visus dejot līdz. Tā dziesmās un dejās aizritēja skaistais Līgo vakars.

13. oktobrī Latvijas simtgades karogs savā pasaules ceļā no Dānijas ieradās Oslo, un Latvijas vēstniecībā šejienes latviešu kopiena to godināja ar piemērotu sarīkojumu Ievas Melbārdes vadībā.

10. novembrī biedrība, sadarbībā ar vēstniecību aicināja uz Lāčplēša dienas sarīkojumu. Piedalījās Oslo latviešu teātris O`LATTE un Norvēģijas latviešu koris “Laipa”. Viešņa no Latvijas Jolanta Āboltiņa stāstīja atmiņas “Latvijas vēsture viena cilvēka acīm”. Noslēgumā vēstniecības pagalmā ar svecītēm tika veidots Latvijas siluets.

18. novembrī Latvijas Valsts svētku sarīkojums ar Latvijas vēstnieces Judītes Dobeles runu. Sarīkojumu kuplināja Kastaņa skoliņas bērni, Norvēģijas latviešu koris “Laipa”, Oslo latviešu teātris O`LATTE, deju grupas “Ziemeļmeita” un “Ozoliņš”. Ballē par mūziku gādāja viesi no Latvijas grupa “Credo”.

8. decembrī Kastaņa skoliņa, sadarbībā ar biedrību, vēstniecības telpās aicināja uz Ziemas svētku ieskaņas koncertu. Viesi no Latvijas aktrise un dzejniece Dina Kristīne Bitēna un komponists Atvars Sirmais dziedāja un lasīja dzejas.

9. decembrī Kastaņa skoliņa, sadarbībā ar biedrību Margaretas baznīcā (Margareta kirke) aicināja uz uzvedumu “Čučumuižas Ziemassvētku pasaka”.

Kastaņa skoliņa darbojas ziemaspavasaŗa un rudens sezonās. Notikušas 18 skolas dienas, piedalās vidēji 35 bērni.

Pārskata beigās priekšsēdis pateicās visiem, kuŗi tādā vai citādā veidā ir piedalījušies un atbalstījuši biedrības darbu.

Kasieris nolasīja kases pārskatu. Revizors savā ziņojumā apstiprināja, ka viss saskan ar lēmumiem un dokumentiem un kopsapulce pieņēma darbības un kases pārskatus.

Pagājušā gadā valdi ievēlēja uz diviem gadiem. Tagad, personīgu apstākļu dēļ, no valdes aiziet kasieris Kārlis Valdmanis un valdes locekle Karina Cirse Kļaviņa. Valde darbu turpinās četru locekļu sastāvā, sekretārei Ievai Halvorsen uzņemoties arī kasieres amatu. Lai veicas.

Ar K. Valdmaņa aiziešanu biedrībā beidzas trimdinieku, veclatviešu laiks. Tagad visa valde ir jaunlatvieši, un tā jau tam jābūt. Mūs, veclatviešus var uz pirkstiem saskaitīt un no tiem vēl ir vairāki, kuŗi veselības jeb pareizāk sakot, neveselības dēļ nevar būt aktīvi. Jauniem jārūpējas par nākotni.

Šogad biedrība, kā ik gadus, rīkos Līgo svētkus, Lāčplēša dienas sarīkojumu un iespēju robežās varbūt vēl kādu sarīkojumu. Latvijas Valsts svētku simtgades sarīkojumu šogad rīko Kultūras biedrība NorgeLatvija.

Biedrībā gadu mijā skaitījās 75 biedri, bet tikai 45 bija samaksājuši biedru naudu par aizvadīto gadu. Lūdza valdi ”izvētīt” biedru sarakstus, lai būtu pareizs aktīvo biedru skaits.

Vēlu valdei rosīgu gadu tautas druvā strādājot.


Raksta autors: Harijs Valdmanis

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti