Dalies:

Latvija Amerikā: Toronto Sv. Jāņa draudzes Ansamblis svin 40 gadu jubileju

Latvija Amerikā: Toronto Sv. Jāņa draudzes Ansamblis svin 40 gadu jubileju
  • 04. Dec. 2018

Amerikāņu autors Henry David Thoreau ir rakstījis: “Neskaties pagātnē, ja netaisies tajā virzienā iet.” (Don’t look back unless you are planning to go that way.) Bet jubilejās tas ir tieši ko dara: skatās un priecājas par paveikto.

2018. g. 27. oktobrī liels skaits tautiešu bija ieradušies Toronto Sv. Jāņa dievnamā, lai kopā ar draudzes Vokālo ansambli svinētu koŗa 40 gadu darbību. Dabīgi, to nevar darīt bez skatīšanās uz izdarīto, un koncerts bija pilns ar tādiem pieturas punktiem: mīļākās dziesmas 40 gadu tecējumā, kompozicijas veltītas “Ansamblim”, arī pieminot un godinot koŗa dziedātājus, kuŗi ir aizgājuši mūžībā.

Drukātā programma arī atcerējās 40 rosīgus gadus (Ansamblim 1991. g. dziesmu svētkos Toronto saņemot balvu kā aktīvākam korim Ziemeļamerikā), no pirmā mēģinājuma mācītāja Ivara Gaides mājās līdz šai dienai, kopā ar īsām atmiņām no koristiem. Visus tos gadus dziedātāji ir bijuši Brigitas Alkas iedvesmotā un nenogurstošā vadībā. Programmā bija attēli no vairākiem Ansambļa darbības gadiem: obligāti bija jāskatās pagātnē!

Lasītākās ziņas valstī

Tieši par koncertu: 25 dziedātāju Ansamblis bija īpaši labā balsī un teicami sagatavojies jubilejas koncertam, 20 dziesmās pierādot savu technisko meistarību, pieredzi un mūzikālo iedvesmu. Dziesmu izvēle bija daudzveidīga: garīga mūzika no pēdējiem pieciem gadsimtiem, pārstāvot ne tikai Latvijas un latviešu/kanadiešu komponistus, bet no ASV un vairākām Eiropas valstīm (to starpā Anton Bruckner, William Byrd, Egil Hovland, Felix Mendelssoh, Johann Pachelbel, Giovanni da Palestrina uc.).

Mūzikāli var izcelt koŗa saliedēto skaņu, ar dzidriem soprāniem, dobjiem altiem, kaut nelielā skaitā skanīgiem tenoriem un “pamatīgiem” basiem. Frāzes bija vienmēr labi izdomātas un niansētas, kontrasti pārliecinoši, un Ansamblis veikli pārgāja no viena gadsimta prasībām uz nākamo.

Mūzikālie rūķīši, kuŗi palīdzēja korim svinēt, bija Brigitas Alkas krustmeita Inga Malēja Yanoski, izcila vijolniece, kuŗa piedāvāja aizkustinošu solo veltījumu aizgājējiem “Smile”, slavenā kinoaktieŗa Charlie Chaplin komponētu dziesmu. (“Smile, though your heart is aching. Smile, even though it’s breaking...“) Pie klavierēm viņu jūtīgi pavadīja Davids Šmits, kuŗš arī piedāvāja solo gabalu pie Sv. Jāņa dievnama varenām ērģelēm un veikli sniedza vairākus pavadījumus, arī no tālā balkona, korim dziedot uz altāŗa, (ar nelielu elektronisku video palīdzību).

Bez Ingas pavadījumos un divos solo gabalos piebiedrojās stīgu ansamblis, to starpā ilggadējie Ansambļa atbalstītāji Arturs Jansons un Juris Ķeniņš.

Bez tam šo rindu autoram bija gods dzirdēt pirmatskaņojumu no dziesmas, kas veltīta Ansambļa jubilejai, pie Ingrida Vīksnas teksta “Tavs vārds ir mīlestība”. (“Tu man savos dārzos rotāties ļāvi, Tu devi man sapņus, ticību drošu. Viss vienā vārdā: mīlestība!”) Paldies Ansamblim par šo brīnišķīgo izpildījumu.

Paldies arī Mārai Strazdiņai par elegantās pieņemšanas rīkošanu.

Īpašs paldies Ansambļa dedzīgiem dziedātājiem, tik daudz gadus augstā līmenī dziedot Dievam slavu.

Vislielākais paldies tomēr pienākas ansambļa dibinātājai/diriģentei/eņģelim Brigitai Alkai – vārdos nevar izteikt ne dziedātāju, ne draudzes, ne tautas milzīgo pateicību par šo darbu.

Nezinu cik no Ansambļa dalībniekiem vēl dziedās pēc 40 gadiem, kaut ir pienākušas jaunas, spējīgas balsis. Daži no koristiem (Rasma Caune, Vija Murata un vadītāja Brigita Alka) piedalās no pirmās dienas.

Novēlu Ansamblim turpināt izcilu darbību, un vēl daudz rosīgus gadus.

Autors: Juris Ķeniņš
Foto: Publicitātes attēls
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti