Dalies:

Latvija Amerikā: Toronto Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā Sidrabene skanīgi līgo

Latvija Amerikā: Toronto Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā Sidrabene skanīgi līgo
  • 01. Jun. 2020
  • 18.44

Jāņu ievadīšana Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā Sidrabenē šī gada 23. jūnijā sākās ar lietus gāzi. Lai gan lietus aprima ap pusdienas laiku, slapjais laiks acīm redzot atbaidīja Jāņu svinētājus, jo līdz vakaram bija sabraukuši tikai starp 200 un 300 līgotāju. Jāpiebilst, ka liela daļa parastie svinētāji bija jau izbraukuši uz Latviju, kur pēc nedēļas sāksies dziesmu svētki.

Tomēr tie drosmīgie Jāņu bērni, kas nebaidījās no samirkušām pļavām, atrada Sidrabeni spilgti zaļu un ziedošu, un, kā vienmēr, skaisti sakoptu, pateicoties sidrabeniešiem, kas bija nostrādājuši iepriekšējo nedēļas nogali, lai visu sagatavotu Jāņu svinībām. Peldbaseins bija atvērts visu dienu, bet diemžēl sliktā laika dēļ šogad izvizināšanās zirgu vilktos ratos tika atcelta.

Kafejnīcā jaunā saimniece Ingrīda Grants piedāvāja desas ar skābiem kāpostiem, kā arī kafiju un saldumus. Pēcpusdienā Fine Jewelry rotkalis Māris tirgoja savas rotas, kamēr Astrīda Kalniņa ar ģimeni pret ziedojumiem par labu Sidrabenei gan pina ziedu un ozollapu vainagus, gan apmācīja tos, kas gribēja iemācīties paši pīt.

Lasītākās ziņas valstī

7.00 vakarā Jāņu uzvedums notika Sidrabkalna lielā zālē, kuŗu Dzintra Jansone ar palīgiem bija paguvusi skaisti izgreznot ar ozolu zariem un Jāņu zāļu pušķiem. Jautru un bagātu programmu novadīja Sandra Maia Ķuze, reizēm kokles pavadījumā, citreiz mūzikālās vadītājas Helēnas Ginteres klavieŗu pavadījumā. Programmu bagātināja arī citi Jāņu bērni un mūziķi: Sandra Niedra kopā ar meitu Līzīti un dēlu Aleksi iepriecināja publiku ar vairākām iemīļotām dziesmām; Andris Rubenis, Aleks Niedra, Raimonds Sējāns pavadīja dziedāšanu ar dažādiem instrumentiem, un Jāņu bērnu saimi kuplināja Ērika Yost, Daina Daugaviete, Rita Āpše, Anda Libere. Par skaņu rūpējās Dereks Kleperis.

Jāņu tēvs Andris Rubenis un Jāņu māte Lilita Gretton sagaidīja Jāņu saimi un pacienāja ar Andŗa un Andras Leju sieto Jāņu sieru un Jāņa Korba sagādāto alu. Kopdziesmās piedalījās visa publika, bērni un pieaugušie tika aicināti rotaļās.

Tūliņ pēc uzveduma līgošana turpinājās līdz 1.00 rītā ar DJ Allan J Bozyk izmeklētu mūziku. Lietus dēļ svētdienas rīta dievkalpojums ar dievgaldu Hamiltonas Kristus draudzes mācītāja Dāvja Kaņepa vadībā arī notika Sidrabkalna zālē. Sirsnīgs paldies jāizsaka visiem, kas pielika roku, lai izveidotu un novadītu tik jaukas Jāņu svētku svinības!

Raksta autore:  Skaidrīte Leja

Foto: CC0 lience

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti