Dalies:

Latvija Amerikā:Toronto pievārtes veco ļaužu mītnes pilnsapulce lemj par nākotni

Latvija Amerikā:Toronto pievārtes veco ļaužu mītnes pilnsapulce lemj par nākotni
  • 22. Jun. 2018

Kristus Dārza Mājas un Kristus Dārza Fonda gadskārtējā pilnsapulce notika trešdien, 30. maijā, pl. 19.00 Toronto Sv. Jāņa baznīcas telpās.

Atsaucība bija liela, ap 35 reģistrētiem dalībniekiem pārstāvot 21 latviešu organizāciju. KDLH priekšsēde Baiba Zariņa savos ievadvārdos pateicās ikkatram par atbalstu un sadarbošanos Kristus Dārza darbības mērķos. Dalībnieki baudīja gardo uzkodu galdu, ko bija gatavojuši paši Kristus Dārza iemītnieki Monicas McCallum, Kristus Dārza virtuves pārzines, vadībā, piedodot īpašu “mājas” noskaņu vakara norisei.

Imants Kārkliņš nolasīja svētvārdus, ievadot pilnsapulci. Baiba Zariņa tika ievēlēta novadīt izsludināto darba kārtību un Andris Šmits pieteicās pie protokola rakstīšanas. Iepriekšējā gada protokols tika pieņemts bez maiņām. Valdes izsūtītiem pārskatiem nebija papildus informācijas, bet klusuma brīdis tika veltīts diviem bijušiem darba biedriem mūža aizsaulē  Dr. Eduardam Upeniekam un Irēnei Loginai.

Lasītākās ziņas valstī

Izpilddirektrise Lauma Stikuta sniedza īsu papildus ziņojumu pa diviem jauniem projektiem. Pirmais projekts paredz “Recycling & Waste” samazinājumu ar organisko ēdienu atkritumu pārvēršanu melnzemes kompostā turpat Kristus Dārzā, mūsu dārza vajadzībām. Šis process samazinātu mūsu izvedamos atkritumus, ietaupot iespaidīgus naudas izdevumus, bet vēl svarīgāk uzlabotu mūsu zemes ekoloģiju. Otrs paziņojums bija sakarā ar iemītnieku signalizācijas sistēmas atjaunošanu, kas tiks veikta visai drīz. Šī projekta īstenošanā lielu pateicību sakām Daugavas Vanagu Toronto nodaļai.

Lauma arī iepazīstināja klātesošos ar Kristus Dārza darbiniekiem: Alda Hans (KD Resident Support Manager), Inese Pogule (Quality Lead), Jon Irwin (Business Manager), kā arī iepriekš minētā Monika McCallum (Dietary Manager).

 

Kristus Dārza nākotne būs zināma līdz 2019. gada janvārim!

 

Pilnsapulces vissvarīgākais darba kartības punkts tika veltīts “Nākotnes Plāna” darbības grupu priekšlasījumiem. Kā jau iepriekš izsludināts, Kristus Dārzam ir jānāk pie slēdziena, ko darīt pirms Ontario Ministrijas ilgtermiņa aprūpes licenses atjaunošanas 2025. gadā.

Gita Kinstlere pārstāv 2. darba grupu pētīt iespēju pārbūvēt Kristus Dārzu esošā īpašumā Woodbridge. Ēriks Eglīte pārstāv 4. darba grupu izpētīt sadarbošanos ar latviešu organizācijām kopienas vidū, lietojot Latviešu Centra īpašumu kā piemēru. Abas darba grupas cītīgi piestrādāja, pasniedzot visjaunākās ziņas katrai vīzijai.

Rezultāti tika pasniegti domu graudos. Vai esam latviešu sabiedrība, vai latviešu kopiena? Abi priekšlasījumi atrodas Kristus Dārza tīmekļa lapā: http://www. kdlatvianhome.com/

Pārrunas un diskusijas turpinājās, iesaistoties vairākiem pilnsapulces dalībniekiem, bet gala rezolūcija tika pieņemta šāda:

“Whereas the Kristus Darzs Latvian Home (KDLH) Board of Directors and Kristus Darzs Latvian Foundation (KDLF) have collaborated in the redevelopment project of KDLH in advance of our LTC licensing expiring in 2025;

Therefore the organizational stakeholders of Kristus Darzs Latvian Home in attendance at the May 30th Annual General Meeting hereby give the KDLH Board of Directors the authority to move ahead with redevelopment once a location (either onsite or elsewhere) is secured and to make public this final redevelopment plan/ strategy by January 2019.”

Kristīne Smith, Kristus Dārza finanču komitejas priekšsēde, iepazīstināja ar Glenn Dennis no Brodeur Dennis Chartered Accountants, kuŗš pateicās Kristus Dārza finanču pārzinim Jon Irwin par sadarbību grāmatvedības jomā. Caurmērā finanču pārskats ir labvēlīgs pastāvošai darbībai.

Revīzijas komisija Imanta Kārkliņa vadībā sniedza vispārējos darbības novērojumus šī posma noslēgumā.

Kristus Dārza Mājas pilnsapulci beidzas ar pateicības vārdiem tiem valdes darbiniekiem, kuŗiem beidzas termiņš  Gustavs Kalniņš un Edīte Flaums.

Jaunievēlētie kandidāti tika vienbalsīgi uzņemti valdes darbībā. Apsveicam Imantu Hausmani un Ligitu Welsh! Dr. Fritz T. Kristbergs un Dr. Baiba Zariņa tika pārvēlēti trīs gadu termiņos. Inta Puva atjaunoja viņas ilggadīgo darbības interesi revīzijas komisijā.

Krisus Dārza Fonda pilnsapulce tika atklāta pēc īsa pārtraukuma Valdas Bērziņas vadībā. Darba kartības norise tika veikli izrunāta, ar iepriekš izsūtītiem pārskatu un revidentu dokumentiem. Martiņš Mežulis un Inta Purva apstiprināja viņu turpinošo darbību ar sekmīgu kandidātūru Fonda valdē.

Paziņojumu sagatavoja:

Baiba Zariņa, KDLH priekšsēde

Valda Bērziņa, KDLF priekšsēde

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti