Dalies:

Latvija Amerikā: Toronto Latviešu kreditsabiedrības biedri neuztraucas par nākotni

Latvija Amerikā: Toronto Latviešu kreditsabiedrības biedri neuztraucas par nākotni
  • 27. Jul. 2018

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par Toronto Latviešu kreditsabiedrības turpmāko darbību, apvienojoties ar lietuviešu Parama kreditsabiedrību. Tāpēc varēja sagaidīt, ka uz kreditsabiedrības gadskārtējo biedru pilnsapulci ierastos lielāks biedru skaits, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus. Tomēr gada sapulce 18. jūlija vakarā Latviešu Centrā Toronto aizritēja ierastā gaitā, bez asām pārrunām. Līdz ar to šķiet, ka biedri pilnīgi uzticas savas kreditsabiedrības valdes lēmumiem un tic, ka viņi strādā, ņemot vērā biedru intereses.

Sapulci atklāja valdes priekšsēdis Juris Steprāns un ar klusuma brīdi tika godināti 25 pagājušajā gadā mūžībā aizgājušie biedri, īpaši atzīmējot divus kreditsabiedrības pastāvēšanā nozīmīgus biedrus  bijušos valdes locekļus un ilggadējus valdes priekšsēžus Tālivaldi Kronbergu un Valdi Vagneru.

Juris Steprāns ne tikai iepazīstināja ar kreditsabiedrības valdes locekļiem, darbiniekiem un diviem klātesošiem revidentiem, bet arī ar diviem Parama kreditsabiedrības pārstāvjiem  valdes priekšsēdi Ritu Urbonavicius un izpilddirektoru Tarmo Lobu, kas bija ieradušies uz sapulci, lai atbildētu uz biedru jautājumiem.

Lasītākās ziņas valstī

Biedriem tika izdalīta kreditsabiedrības gada pārskatu brošūra. Gan valdes priekšsēdis Juris Steprāns, gan pārvaldnieks Andris Lagzdiņš savos ziņojumos norādījuši, ka aizvadītais finanču gads nav bijis viegls, ar negātīvām izmaiņām vērtspapīru tirgū un nepieredzēti zemām procentu likmēm, kā rezultātā kreditsabiedrības finanču gads 31. martā noslēdzies ar $ 175,000 zaudējumu. Tomēr, kā norādīja Andris Lagzdiņš, zaudējums ir tikai uz papīra, jo tajā brīdī nekādi vērtspapīri netika pārdoti un šobrīd jau atkal situācija tirgū ir mainījusies un vērtība krietni augusi ($ 264,000).

Lai arī gads noslēdzies ar zaudējumu, tomēr kreditsabiedrība vēl arvien ir ļoti spēcīga, tās pamatkapitālam saglabājoties $ 4,726,000 jeb 9.5 % apmērā no aktīviem, tas ir vairāk nekā divreiz vairāk, nekā noteikumos tiek pieprasīts no kreditsabiedrībām (4 %).

Neskatoties uz zemo procentu likmi finanču tirgos, kreditsabiedrības biedriem divas reizes gadā tika izmaksātas dividendes un depozitu procenti 1.35 % apmērā, kopā sasniedzot $ 510,000.

Arvien pieprasīts pakalpojums ir naudas līdzekļu pārskaitījumi uz jebkuŗu banku Latvijā, iepriekšējā gadā veicot 900 pārskaitījumus $ 3.7 miljonu apmērā.

Aizdevumu pārzine Inga Irbeniece ziņoja, ka piešķirti 11 aizdevumi $ 4,365,500 apmērā un kopējā aizdevumu summa samazinājusies gandrīz uz pusi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Revīzijas komisija atzina, ka nepastāv neizpildīti komisijas ieteikumi valdei vai pārvaldniekam. Arī gan ilggadējais iekšējais revidents Rick Belsby, gan ārējais revidents Joe Bates norādīja uz kreditsabiedrības stabilo bilanci un profesionālo vadību.

Ar šo gada sapulci darbu valdē pēc 8 gadu darbības izbeidz Kārlis Jansons, kuŗa profesionālā pieredze, kā norādīja Juris Steprāns, ir bijusi ļoti vērtīga.

Šogad pārvēlami bija divi valdes locekļi  Jānis Grinvalds un Vilis Miklaševičs, kas abi piekrituši turpināt darboties valdē, un tika ievēlēti ar aklamāciju.

Arī iepriekšējie revidenti vienbalsīgi tika apstiprināti atkal vienam gadam.

Runājot par turpmāko darbību, tika skarts kreditsabiedrības apvienošanās jautājums ar lietuviešu kreditsabiedrību Parama. Kārlis Vasarājs paskaidroja, cik tālu pašlaik ir pavirzījušās sarunas, minot abu pušu līguma parakstīšanu, virzoties tuvāk apvienošanai. Tomēr nākamais solis ir vienoties par dažādiem jautājumiem, kur ir domstarpības. Šis process nerit īpaši gludi, kā jau tas šādās sarunās notiek, un latviešu puse noteikti pastāv uz vairākiem noteikumiem, lai saglabātu kreditsabiedrību, kas ir tuva latviešu klientiem.

Parama kreditsabiedrība ir 5 reizes lielāka nekā latviešu, bet apvienošanās mērķis ir lielāks nekā tikai naudas kapitāla palielināšana. Tas vairāk ir vērsts uz pakalpojumu klāsta palielināšanu.

Pirms oficiālās apvienošanās tiks sasaukta īpaša sapulce, lai biedri nobalsotu par vai pret šo apvienošanos. Tāpat tas notiks arī Parama biedriem.

Tā kā latviešu kreditsabiedrības biedri bauda privilēģiju lietot debitkartes bez maksas, tad, protams, uztrauc jautājums, kā tas būs pēc apvienošanāsParama izpilddirektors paskaidro, ka pamata bankošana arī viņu kreditsabiedrībai ir bez maksas, tomēr viņi liek klientiem maksāt par tādām darbībām kā nesegtu čeku izrakstīšana (bounced cheques) vai neautorizēta kredita pārsniegšana (overdraft). Tāpat tiek ņemta neliela maksa par naudas izņemšanu no bankomātiem, kas nav saistīti ar Parama kreditsabiedrības tīklu. 

Kreditsabiedrības valdes priekšsēdis Juris Steprāns kliedēja arī klātesošo bažas, vai pirms balsošanas biedriem būs smalki izskaidrotas visas pārmaiņas.

Gada sapulces noslēgumā valdes loceklis Jānis Grinvalds izteica pateicību visiem uzticīgajiem darbiniekiem, atzīmējot, ka daudzi no viņiem strādā ilgus gadus. Šogad apaļas jubilejas aprit pārvaldniekam Andrim Lagzdiņam, nostrādājot 30 gadus, un biroja administrātorei Dzintrai Jansonei  45 gadus. Tāpat tika uzteikti arī citi ilggadēji darbinieki: Skaidrīte Alksne  32 gadi, Solveiga Balaniuc  29 gadi, Inga Irbeniece  28 gadi, Māra Leja  22 gadi, Lilita Gretton  21 gads, Ilze Williamson  13 gadi, un jaunākie darbinieki Baiba Reinfelde  6 gadi un Valdis Jevtejevs  6 mēneši.

Dzīvosim tālāk, bankosim tālāk ar mūsu kreditsabidrību un gaidīsim notikumu tālāku virzību.

Raksta autore: Vita Gaiķe

Foto: Publicitātes attēls

Raksts Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā" 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti