Dalies:

Latvija Amerikā: Torontieši kuplā pulkā svin Latvijas simtgadi

Latvija Amerikā: Torontieši kuplā pulkā svin Latvijas simtgadi
  • 30. Nov. 2018

Latvijas simtgades rīts Toronto ausa drēgns un apmācies, tomēr tas netraucēja agrajiem svinētājiem pulcēties jau pl. 8.00 pie Latviešu Centra Toronto tradicionālajai karogu pacelšanai. Pēc Aivara Vintera novadītās kopīgi noskaitītās Tēvreizes un Centra valdes priekšnieka Ingmāra Ozoliņa uzrunas, mūsu himnas “Dievs, svētī Latviju” pavadībā un skautu un gaidu sargāti, Centra trijos mastos pacēlās trīs Latvijas karogi, lai plīvotu pāri mūsu galvām visas dienas gaŗumā. Andreja Dzintara skaitītie Andreja Eglīša vārdi “Turiet savu zemi ciet...” atspoguļoja visus trimdas gadus uzturēto cīņu un ticību atgūt Latvijas brīvību.

Šogad par godu simtgadei Toronto pilsētā tika pacelts vēl kāds nozīmīgs karogs  pilsētas centrā pie rātsnama. Nu jau pulcējās lielāks skaits latviešu un viņu draugi, ieradušies ar lielākiem un mazākiem karogiem, rokas sildot latviešu rakstiem izrakstītos cimdos. Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) prezidents Andris Ķesteris un Latvijas vēstnieks Kanadā sveica sanākušos un vēlēja Latvijai spēku nākamos simts gadus. Kanadas un Latvijas himnas skaisti dziedāja Alastair ThorburnVītols.

Visa diena torontiešiem bija svinību piepildīta, un pēc karoga uzvilkšanas ļaudis steidzās uz Sv. Jāņa baznīcu svētku dievkalpojumam, ko skaisti izrotātā dievnamā vadīja prāv. Ilze KuplēnaEwart un māc. Ģirts Grietiņš, piedaloties arī māc. Fritz T. Kristbergam. Pilnajā baznīcā pacilāti izskanēja gan draudzes Ansambļa (Brigitas Alkas vadībā), gan īpašo viesu  Latvijas Radio koŗa (Sigvarda Kļavas vadībā) dziedātās dziesmas. Svinības turpinājās lejas zālē, baznīcēniem pacilātā noskaņojumā ciemojoties ar koristiem.

Lasītākās ziņas valstī

 Jāpiezīmē, ka tie, kas nevarēja ierasties baznīcā, dievkalpojuma tiešraidi varēja skatīties Latviešu Centrā Toronto, savukārt Latvijas prezidenta uzrunu pie Brīvības pieminekļa pārraidīja gan Centrā, gan baznīcā.

Latviešu Centrā svētku noskaņojums valdīja visu dienu, un visu dienu bija skatāma arī ikgadējā 18. novembŗa mākslas izstāde. Tomēr svinību kulminācija sākās pēcpusdienā. LNAK rīkoto svētku aktu atklāja Linda Maruta Kronberga, dziedot patriotiskas dziesmas, pašai spēlējot arī klavieŗu pavadījumu. Aktu vadīja LNJAK priekšsēdis Emīls Matīss, ievadvārdus teica LNAK prezidents Andris Ķesteris, sveicot latviešus ne tikai Toronto, bet visā Kanadā un aicinot uzrunu teikt Latvijas vēstniekam Kanadā Kārlim Eihenbaumam (runa saīsinātā veidā publicēta šī numura 2. lpp.), kas noslēdzās visiem dziedot “Dievs, svētī Latviju” un uzdzeŗot tostu Latvijai.

Kā jau svētkos pienākas, vēstnieks arī pasniedza dāvanas. Latviešu Centrs Toronto saņēma īpašu Latvijas rūpnieku no betona gatavotu ģerboni, savukārt visas dziedātāju un dejotāju grupas, kas vasarā piedalījās dziesmu svētkos Latvijā, saņēma Ministru prezidenta sūtītus atzinības rakstus. Speciālu “Team Latvia” simtgades hokeja ripu vēstnieks deva Andrim Ķesterim un mācību grāmatas TLB Sestdienas skolai.

Ar to gan apsveikumi nebeidzās. PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš pasniedza Kultūras ministrijas Atzinības rakstu ansambļa “Čikāgas Piecīši” dalībniecei Lindai Marutai Kronbergai. Tālāk sekoja PBLA Kultūras fonda apbalvojumi  Atzinības raksti Laurai Adlerei, Rasmai Gaidei un “Pasaules Latviešu dienas” rīcības komitejai, kuŗas sastāvā bija arī Kanadas latvieši, Goda diploms Vitai Gaiķei (visus laureātu vārdus var lasīt iepriekšējā LA numurā). LNAK Izglītības nozares vadītāja Elita Pētersone LNAK Nopelnu rakstu pasniedza TLTA ģimnazijas absolventei Elīzai Ludiņai par labām sekmēm mācībās, savukārt Latviešu valodas aģentūras Atzinības rakstu Rasmai Gaidei. LRDF vārdā Jānis Lūsis pasniedza īpašu atzinību Kornēlijai Zariņai par ilggadēju darbu fondā. LNAK Atzinības rakstus šajā simtgades gadā saņēma DV apvienības biedri Atis Bredovskis un Astrida Jakobsone, mākslinieki Imants Lapiņš un Ināra Leimane un Pensionāru apvienības darbiniece Liene Martinsone.

Ar aplausiem, Andŗa Ķesteŗa aicināti, tika sveikti klātesošie Latvijas augstāko apbalvojumu nēsātāji. Savukārt visaizkustinošākos aplausus svētku dalībnieki, kājās stāvot, sniedza mūsu brīvības cīnītājiem leģionāriem.

Brīnišķīgu svētku sveicienu torontiešiem nesa Latvijas Radio koris, ar savām apbrīnojamām balsīm piedziedot lielo Rīgas zāli. Protams, neviens koris šādā sarīkojumā nevar iztikt bez “Gaismas pils” un “Pūt, vējiņi”, pēdējo dziedot visiem kopā, daudziem notraucot pa aizkustinājuma asarai.

Tomēr līdz ar to svinības vēl nebeidzās. Brīvākā noskaņojumā pie mikrofoniem stājās pašmāju “Skaņas ritenis”, iepriecinot ar daudzām tuvām un pazīstamām dziesmām. Viņus savukārt nomainīja mūzikas grupa no Latvijas “Carnival Youth”, kas šajās dienās viesojās Toronto un vēlējās piedalīties svinībās. Jaunie mūziķi ir izpelnījušies atzinību Latvijā, un arī torontieši novērtēja viņu meistarību.

Līdz vakaram bija apēsts arī Ausmas Miķelsones ceptais simtgades kliņģeris, dziesmas izdziedātas un visiem lēnām vērsās skats uz māju pusi, jo tomēr priekšā atkal jauna darba diena, ievadot nākamo simtgadi sparīgiem soļiem.

Lai arī daudzi latvieši no visas pasaules simtgades 18. novembri bija aizbraukuši svinēt Latvijā, tomēr pat tad mēs vēl varam piepildīti pilnas mūsu baznīcas, pilnus mūsu namus. Pacilātā kopības sajūtā skaisti nosvinēta mūsu mīļās Latvijas simtgades dzimšanas diena.

Autore: Vita Gaiķe
Foto: Publicitātes attēls
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti