Dalies:

Latvija Amerikā: TLPA Revīzijas komisija dod pozitīvas atsauksmes

Latvija Amerikā: TLPA Revīzijas komisija dod pozitīvas atsauksmes
  • 22. Mar. 2019

Toronto Latviešu pensionāru apvienības gadskārtējā sapulce notika 21. februārī Latviešu Centra Rīgas zālē, piedaloties 74 apvienības dalībniekiem.

Pilnsapulci atklāja priekšsēdis Auseklis Zaķis, un ar klusuma brīdi godināja mirušos TLPA biedrus. 2018. gadā no mums šķīrās, aizejot mūžībā, 20 biedri. Kā katru gadu, pilnsapulci ievadīja ar dziesmu „Daugav’s abas malas”, kuŗu novadīja I. Lapiņš.

Par pilnsapulces vadītāju apstiprināja A. Zaķi, par sekretāru E. Bērziņu. Balsu skaitītājus nolēma ievēlēt, ja vajadzēs.

Lasītākās ziņas valstī

Darba kārtību pieņēma kā izziņotu, un iepriekšējā gada pilnsapulces protokolu pieņēma kā izdalītu pirms sēdes.

Valdes priekšsēdis pateicās valdei par labo sadarbību un visiem pilnsapulces dalībniekiem par TLPA sadzīves veicināšanu. Notika desmit valdes sēdes, TLPA saņēma gan pilsētas, gan provinces pabalstus, un priekšsēdis ir piedalījies Kristus Dārza plānošanas seminārā. Apvienība arvien vairāk pielieto technoloģiju; piemēram, dziesmu svētki Rīgā tika pārraidīti tiešraidē no Latvijas. Galvenais priekšsēdis izteica lielu paldies valdei, revīzijas komisijai, pilsētai, provincei, fotografiem Tālim Plūdumam un Aivaram Vinteram, Arvim Negrashim un Ojāram Silam, gan arī Dzidrai Avenai par izcilo avīžu reportāžu, un visiem kas ir nākuši talkā.

Kasieris V. Pētersons ziņoja, ka kase uz 2018. gada 31. decembri ir labā stāvoklī. Darbības ienākumi bija $53,000, izdevumi $63,000, tātad attiecībā ar apvienības darbību kā tādu, bija $10,000 iztrūkums. Tomēr liels pabalsts bija Žaņa Rautenberga testamentārais devums gandrīz $160,000 apmērā. Tas ir nodrošinājis apvienības pastāvēšanu vairākus gadus.

Biedrzines ziņojumu sagatavoja Silvija Timbere un Valija Purmale. Uz 2018. gada beigām bija 274 biedri, daži pavecāki un atbrīvoti no gada maksām, tomēr 201 biedri kas samaksāja. Saietos parasti piedalās starp 70 – 80 biedri. Demografija ir šāda: zem 80 gadiem ir 78; no 80 līdz 90 gadiem ir 79; un 89 biedri ir sasnieguši 90 gadu vecumu vai vairāk.

Sarīkojumu nodaļas ziņojumu sniedza Liene Martinsone – 46 interesantas programmas. Lienei aizejot no valdes, paliks liels robs.

Rokdarbu grupas ziņojumu sniedza Dzidra Avena, ziņojot, ka grupā ir 5 dalībnieces, tās piedalījās kanadiešu senioru nama rudens bazārā, kā arī Mārtiņu tirgū Centrā.

Pēc 21 nostrādāta gada Dzidra Avena pateicas par atbalstu, atsaucību un palīdzību, ko viņa ir saņēmusi pa šiem gadiem. (Ar 2019. gadu rokdarbu grupas vadību pārņēma Suzanna Zaķe.)

Koŗa „Rota” priekšniece Maija Ķuze ziņoja, ka korī ir 19 dziedātāji, diriģente ir Irisa Purene, un koris ir dziedājis 8 reizes. Tas aicina jaunus dziedātājus, visi laipni gaidīti koŗa draudzīgā pulciņā.

Revīzijas komisijas ziņojumu sniedza Valdis Šķepasts. Revīzija bija 2018. gada 4. decembrī, piedalījās Raimonds Rutītis, Egīls Bambers un Valdis Šķepasts. Visas darbības bija kārtībā. Komisija izteica pateicību kasierim, valdei un tiem TLPA biedriem, kas palīdzējuši un piestrādājuši, lai mūsu financiālās darbības tiktu veiktas sekmīgi, precīzi un atbildīgi.

Ar aklamāciju tika ievēlēta jaunā valde: Elmārs Bērziņš, Gunta Dreifelde, Egils Fogels, Vilnis Pētersons, Valija Purmale, Silvija Timbere, Aivars Vinters, Auseklis Zaķis un Irēna Zvagule. Revīzijas komisijā ievēlēti Egils Bambers, Raimonds Rūtītis un Guna Ozola.

Sekoja vēl īsas un atbalstošas domas par TLPA darbību, un pilnsapulce beidzās 13.35.

Autors: TLPA sekretārs Elmārs Bērziņš
Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti