Dalies:

Latvija Amerikā: Skaistas Baltijas valstu simtgades svinības Toronto pilsētas centrā

Latvija Amerikā: Skaistas Baltijas valstu simtgades svinības Toronto pilsētas centrā
  • 12. Oct. 2018

Toronto baltieši kopējām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu simtgades jubilejas svinībām pilsētas centrā bija izvēlējušies skaistu dienu  23. septembri, aicinot visus Nathan Phillips laukumā pie pilsētas nama rādīt pārējiem torontiešiem mūsu lepnumu par mūsu valstīm, mūsu tautas tērpus, dejas un dziesmas.

Svinību rīkošanu uzņēmās Baltiešu federācija Kanadā, kuŗas prezidents ir Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā prezidents Andris Ķesteris. Viņš arī ievadīja svētkus, uzsveŗot, ka pirms simts gadiem gan neviens nevarēja iedomāties, ka mēs stāvēsim Toronto pilsētas centrā, svinot mūsu brīvo valstu simtgades. Ilgus gadus tas bija kā attāls sapnis, lai arī mūsu karogi plīvoja pilsētas centrā un te svinējām savus dziesmu svētkus. Mēs esam vienoti Toronto, Ontario, Kanadā un visā pasaulē.

Kā pierādījums tam atskanēja Kanadas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas himnas, Latvijas himnu skaisti dziedot Lindai Marutai Kronbergai un Aleksam Niedram.

Lasītākās ziņas valstī

Igauņu Centrālās padomes Kanadā prezidents Marcus Kolga pateicās šī sarīkojuma organizātoriem, īpaši Piret Noorhani, kā arī klātesošiem Kanadas parlamenta deputātiem, kuŗi ir vienmēr bijuši ļoti atsaucīgi sadarbībai ar mūsu kopienām, kā piemēru minot Magņitska akta pieņemšanu Kanadā. Viņš arī atzīmēja mūsu kopienu apvienoto spēku, strādājot plecu pie pleca.

LNAK prezidents Andris Ķesteris uzrunāja tautiešus arī latviešu valodā, aicinot būt lepniem par visu, ko mūsu vecāki un vecvecāki panākuši šeit, Kanadā, un aicināja jauniešus pārņemt vadību.

Lietuviešu kopienas Kanadā pārstāve Joana Kuras savā uzrunā atzīmēja pāvesta Franciska vizītes nozīmi Baltijas valstīs, pievēršot tām visas pasaules uzmanību. Šodien Toronto mēs gan svinam simtgadi, gan arī godinām iepriekšējo paaudžu paveikto trimdā.

Viņa arī aicināja klātesošos polītiķus uzrunāt sanākušos. Parlamenta deputāts, Kanadas Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Arif Virani savā runā īpaši atzīmēja Andŗa Ķesteŗa, Marcus Kolga un Joana Kuras nopelnus, aizstāvot gan katram savas tautas, gan arī baltiešu kopienas kopīgās intereses. Viņš arī atzinīgi novērtēja Kanadas iesaisti drošības uzturēšanā Baltijas valstīs un Eiropā. Arif Virani nolasīja Kanadas premjērministra Justin Trudeau sveicienu mūsu kopienām un valstīm simtgadē.

Ar Arif Virani kopā bija parlamenta deputāti no Liberālās partijas Robert Oliphant un John McKay.

Savukārt no opozicijas vadītāja Andrew Sheer sveicienus nesa parlamenta deputāts Peter Kent.

Sarīkojumā piedalījās Latvijas un Igaunijas vēstnieki, kā arī Lietuvas goda konsuls. Igaunijas vēstnieks Kanadā Toomas Lukk priecājās, ka ar šīm skaistajām svinībām sākas viņa kalpošanas darbs kā Igaunijas vēstniekam. Latvijas vēstnieks Kārlis Eihenbaums kā vienu no kopējiem panākumiem uzsvēra pieminekļa komūnisma upuŗiem celtniecību Otavā, kā arī Kanadas vadīto NATO spēku klātbūtni Latvijā. Lietuvas goda konsuls Paul Kuras atgādināja par Baltijas valstu cīņu par brīvību un neatkarību, un tagad Kanadas iestāšanos par šīs brīvības nosargāšanu.

Pēc svinīgajām runām sākās koncerts, kuŗā uzstājās igauņu koris, ansamblis un deju grupa un lietuviešu dejotāji. Toronto latviešus pārstāvēja “Daugaviņas” dejotāji ar trīs izteiksmīgām dejām, īpaši sajūsmu izsaucot ar Jāņa Purviņa choreografēto “Nerejati ciema suņi”. Skatītāju sejās smaidi vērās vēl platāki, kad uz skatuves nāca Linda Maruta Kronberga ar TLB Sestdienas skolas lielākiem un mazākiem dziedātājiem, kas aizrautīgi skandēja gan “Rīga dimd”, gan “Kur tu teci”, gan arī pievienojās Lindai Marutai Alberta Legzdiņa dziesmā “Latvju bērniem”.

Ik pa laikam skatītāju pulkam pievienojās arī gaŗāmejošie tūristi un torontieši.

Svinības lēnām izskanēja igauņu mūzikas grupas dziesmu pavadījumā, tomēr skaistajā pēcpusdienā ļaudis vēl ilgi kavējās sarunās un kopības sajūtā.

Raksta autore: Vita Gaiķe
Foto: Publicitātes attēls
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti