Dalies:

Latvija Amerikā: Rosmes Čikāgā

Latvija Amerikā: Rosmes Čikāgā
  • 14. Sep. 2018

Čikāgas Latviešu Organizāciju apvienības (ČLOA) sanāksmI atklāja līdzpriekšsēdis Armands Birkens, un pateicās visām organizācijām, kas piedalījušās pagājušā gada darbā. Līdzpriekšsēde Gundega Puidza pateicās Jānim un Guntai Vilciņiem, Inesei Stokes, DaceI Ķezberei, kuŗi darbojās LR pasu atjaunošanā.

Pie ČLOA patstāv vairākas nodaļas un tās ziņoja par savu darbību vispirms.

Radio komiteja pateicās par klausīšanos un atbalstu. Financiāli tai neiet tik spīdoši, jo mūžībā aizgājuši vairāki klausītāji un ziedotāji. Tādēļ tā aicina ziedot raidījumiem, ko iespējams klausīties arī datorā, saņemot mp3 faili e-pastā caur DROPBOX. Tuvākai informācijai zvanīt Silvijai Kļaviņai-Barshney vai Modrim Galeniekam. Iepriekšējā raidījumā A. Birkena vietā  piedalījies Pēteris Špels.

Lasītākās ziņas valstī

Stipendiju fonds paziņos pirms nākamās ČLOA delegātu sanāksmes oktōbrī, vai fonds likvidēsies. Pēdējās 2 valdes nav vākušas līdzekļus un tādēļ līdzekļu trūkuma dēļ stipendijas šogad nepiešķirs.

Pagājušā delegātu sanāksme kā jaunu nodaļu uzņēma Čikāgas Latviešu centru (ČLC). Centrs ir saņēmis līdzekļu vākšanas solījumu atbalstu no 100+ tautiešiem un solījumu summa tuvojas $50,000. Ir cerība sasniegt $100,000 pirms rudens sezonas. Lietuviešu advokāts, speciālists bezpeļņas organizāciju juridiskās lietās un kontraktu veidošanā, izskaidrojis vairākas pieejas kā mēs latvieši spētu optimālāk savstarpēji sadarboties. Oficiālie pārstāvji pie ČLC no Krišjāņa Barona Latviešu skolas (KBLS) ir Marks Baginskis un Svens Kīns; no Čikāgas Latviešu biedrības (ČLB) ir Armands Birkens, Dace Ķezbere, Mārīte Plūme; no Ciānas draudzes Mārtiņš Stāks. ČLC kontaktinformācija vai zvanot (847)431-9889. ČLC grupa prasīja naudu juridiskiem izdevumiem – delegāti apstiprināja, ka prezidijs saprātīgi izlems kādu summu ČLOA segs.

Revīzijas komisija savu ziņojumu vēl nevarēja sniegt, bet ir konstatēts, ka ČLOA kasē uz šī gada 15. maiju bija $7,802.14.

Sekoja organizāciju ziņojumi par savu darbību un nākotnes sarīkojumiem.

Illinojas Latviešu Pensionāru biedrības sanāksmes notiek katra mēneša otrā trešdienā un visi ir aicināti piedalīties. Katrā sanāksmē piedalās ap 30 dalībnieku un viņus vieno sirsnīga un mīļa sadraudzība.

   Sv. Pēteŗa draudzes Balto galdautu sarīkojumu apmeklējuši 55 cilvēki. Mātes dienas dievkalpojumā piedalījušies jaunieši. Vasarā rīkos Ratnīcas tirgu.

   Ciānas draudzes telpās bijuši dažādi sarīkojumi: Ģimenes diena, Čikāgas vīru koŗa koncerts, skolas izlaidums. Būs Aizvesto piemiņas dievkalpojums un rādīs filmu “Melānijas chronika”; arī rādīs filmu ar aizvesto vārdiem – būs meditatīva mūzika un varēs aizdedzināt svecīti; bez tam, būs oikūmenisks dievkalpojums abām draudzēm kopīgi. Lielais sarīkojums būs LELBĀL Vidējā apgabala sinode no 12. – 14. oktōbrim.

   ČLB sarīkojumi. Rīkots TRIO koncerts. Pēc Valsts svētku sarīkojuma bijusi kopdziedāšana ar dziedošo aktieri Juri Hiršu no Latvijas. Igauņu namā svinēta Lielā diena. Rādīta filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.” Nākotnē apsveŗ rīkot kādu koncertu ap Ziemsvētkiem, bet septembrī rīkos LatEstFest un referātu ar ģenerālleitnantu Raimondu Graubi no Latvijas, kuŗu aicinājuši Daugavas Vanagi (DV) no Čikāgas un Milvokiem. Bez tam, 20.oktōbrī ČLB kopā ar Ciānas draudzi rīkos VILKAČU uzstāšanos – šī grupa apdzied latvietību.

   DV vasarā rīkos Dārza svētkus Ciānas draudzes īpašumā.

   Gaidu un skautu nodarbības notiek katru otro sestdienu.

   Čikāgas Korporāciju kopa piedalās gadskārtējos Kalpaka piemiņas dievkalpojumos.

   Čikāgas vīru koris turpina rīkot koncertus.

   Amatpersonu vēlēšanās par līdzpriekšsēžiem ievēlēja A. Birkenu un G. Puidzu uz 1 gadu, par līdzpriekšsēžu vietnieci Inesi Stokes uz 3 gadiem un Revīzijas komisijā uz 1 gadu ievēlēja Modri Galenieku, Daumantu Hāzneru un Oļģertu Svilānu.

    TURPMĀKĀ DARBĪBA UN SARĪKOJUMI.

   Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums. ČLOA prezidija sēdē nolemts, ka sarīkojums notiks 3. novembrī – A. Birkens būs Latvijā sestdienās 10. un 17.novembrī un G. Puidza viena nevarot to vadīt. Bez tam 17. novembri būtu grūtības dabūt ievērojamākus cilvēkus no citām vietām (balles dēļ sarīkojums būs sestdienā). Svētbrīdi noturēt aicinās archibīskapi Laumu Zušēviu. Nebūs akta, bet būs līdzpriekšsēžu uzrunas. Programmai lūgs Svētku kori, skolas kori un Bērnu ansambli. Dziedāt piedāvājušies arī “Stariņa” bērni. Sekos balle. Meklēs programmas vadītāju, kas varētu arī uzstāties. Sarīkojums notiks “White Eagle” banketa zālē. 17. novembrī notiks skolas Valsts svētku sarīkojums, 18. novembrī būs visu draudžu kopīgs Valsts svētku dievkalpojums.

   Latvijas valsts simtgades svētki. Ir domāts par visu baltiešu kopīgo sarīkojumu augustā. Plānots novembrī pilsētas Daley centrā uzvilkt Latvijas karogu un sniegt latviešu programmu. Ienāca dažādi ieteikumi reprezentēt Latviju, piem., kuģīša izbraukums, noīrēt lidmašīnu ar Latvijas karogu, 17. un 18. novembrī braukt mašīnā ar Latvijas karogu, lūgt WFMT raidstaciju spēlēt latviešu mūziku 18. novembrī, aicināt William Ferris Chorale uzstāties – komponists Ēriks Ešenvalds būs Čikāgā, aicināt Zemessardzes kori no Latvijas uzstāties, aicināt tautasdeju kopu “Mantinieki” uzstāties kādā lielveikalā zibakcijas veidā (“flash mob”), rīkot izstādi Daley Center.

Saeimas vēlēšanas. Tās notiks 6. oktōbrī. Mums ir vajadzīga tautas līdzdalība. Tiek izteikta vēlēšanās saņemt informāciju par ko balsot. Amerikas Latviešu apvienība izstrādās brošūras par visām partijām un tās atsūtīs uz Čikāgu.

Tautieši, ejiet balsot, sviniet Valsts svētkus – neatkaribas 100 gadu jubileju.

Raksta autore: Ruta Priedkalne-Zirne
Foto: Ojārs Freimanis
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti